Cégtár Light

Cégtár Light keresés

Webshop
Közlemények

Sok cég működik alkalmazott nélkül

Sok cég működik alkalmazott nélkül

A hazai, működő társas vállalkozások közel 60%-a alkalmazott nélkül, vagy egy alkalmazottal működik, derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adataiból. 

Alapvetően két csoportra különíthetők el az ilyen típusú cégek. Az elsőbe azok a vállalkozások tartoznak, melyekhez nem kapcsolódik semmilyen más cég vagy vállalkozás. Ezek a mikrovállalkozások körén belül is általában a legkisebb cégek, tőkeszegények és csekély árbevétellel rendelkeznek. Számuk a rendszerváltozás idején emelkedett meg, amikor sokan a munkanélküliség elől a kényszervállakozásokba menekültek. Sok esetben a cégtulajdonos és az ügyvezető, bejelentett főállása mellett működtet ilyen társas vállalkozást. 2017-ben a vizsgált mikrovállalkozások 38,62%-a tartozott ebbe a kategóriába. Ez az arány 2018-ban 41,1 %-ra emelkedett, ami valószínűleg a KATA bevezetésének és az adózók körében népszerűvé válásának köszönhető.
Év Működő társas vállalkozások száma (db) Maximum 1 alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma (db) Maximum 1 alkalmazottal rendelkező vállalkozások árbevétele (mFt) Ebből kapcsolt vállalkozással nem rendelkező cégek száma (db) Kapcsolt vállalkozással nem rendelkező cégek árbevétele (mFt)
2017 423 143 256 147 5 404 307 98 939 1 017 811
2018 404 679 240 622 5 375 345 98 912 1 230 827
 
Azon vállalkozások viszont melyek más cégekhez, cégcsoportokhoz kapcsolódnak, zömmel projektcégek, illetve céges vagyonkezelésre alapított vállalkozások. Tipikusan ilyenek működnek az építőiparban. Ebben az esetben a projektcég szerződik a beruházóval egy építési projektre, majd az vállalkozási szerződés keretében állapodik meg a különböző szakmunkák elvégzésére a tényleges kivitelezést végző alvállalkozókkal. Az első csoporttól eltérően ezek a vállalkozások annak ellenére, hogy alkalmazott nélkül működnek, jelentős árbevétellel rendelkezhetnek, hiszen az alvállalkozók szervezése mellett, bevételt szerezhetnek a kapcsolt vállalkozásokban bejelentett munkavállalók munkájából, és igénybe vehetik a munkaerőkölcsönző cégek szolgáltatásait is. Ezt jól mutatja, ha a cégek számát elosztjuk az árbevétellel. A kapcsolt vállalkozások nélkül működő cégek esetében 2018-ban az egy cégre eső árbevétel 12,44 millió forint volt, míg a kapcsolt vállalkozásokkal rendelkezők esetében ez az összeg 29,25 millió forint. 

Összességében megállapítható, hogy amíg a hazai cég populáció szempontjából örvendetes lenne, ha az első csoport száma csökkenne, addig a második csoporthoz tartozó vállalkozások általában stabil piaci szereplők.