Közlemények

Nem hasítanak a kutatással foglalkozó hazai cégek

Nem hasítanak a kutatással foglalkozó hazai cégek

Bár az utóbbi néhány évben több száz milliárd forint támogatás jutott kutatás-fejlesztésre és innovációra Magyarországon, a fő profiljukként valamilyen kutatási tevékenységet megjelelő vállalkozások pénzügyi eredményeiben ennek nincs nyoma – állítja Hantos Zoltán, az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Tudományos kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cégek Magyarországon
 
Év Működő cégek száma (db) Alkalmazotti létszám (fő) Nettó árbevétel (eFt) Felszámolások aránya (%) Végelszámolások aránya (%) CFI (%)
2014 4 272 14 372 274 497 200 0,66 2,01 8,08
2015 4 253 15 132 340 008 817 0,66 2,14 8,61
2016 4 253 15 599 305 013 568 0,71 2,42 9,76
 
A kutatással foglalkozó hazai vállalkozások árbevétele ugyan a 2014-es 274 milliárd forintról 2015-ben 340 milliárd forintra ugrott, viszont 2016-ban lecsökkent 305 milliárd forintra. Ezzel párhuzamosan a működő vállalkozások száma 19 darabbal csökkent 2014-2015 viszonyában. Jó hír viszont, hogy az alkalmazotti létszám ezzel ellentétben mindhárom évben nőtt a megelőző évhez képest. A szektor cégfluktuációs indexe (CFI), amely az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez, az országos átlagnál, amely 10-11 %, némileg alacsonyabb, bár növekvő tendenciát mutat. (2014: 8,08 %, 2015: 8,61 %, 2016: 9,76 %). Az elindult felszámolási eljárások aránya ugyanakkor rendkívül alacsony, 1 % alatti, a végelszámolási eljárások aránya szintén csekély, végig 2,5 % alatt maradt a vizsgált 3 éves időszakban.
 
Természettudományi, műszaki kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégek Magyarországon
 
Év Működő cégek száma (db) Alkalmazotti létszám (fő) Nettó árbevétel (eFt) CFI (%)
2014 3 043 11 710 233 020 355 7,99
2015 3 077 12 450 286 010 539 9,68
2016 3 104 12 915 255 294 064 10,66
 
 
Társadalomtudományi- humán kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégek Magyarországon
 
Év Működő cégek száma (db) Alkalmazotti létszám (fő) Nettó árbevétel (eFt) CFI (%)
2014 1 229 2 662 41 476 845 8,30
2015 1 176 2 682 53 998 278 5,78
2016 1 149 2 684 49 719 504 7,31
 
A vizsgált cégek többsége, 72,98 %-a természettudományi és műszaki kutatással foglakozik, míg a fennmaradó 27,02 %-ot teszik ki a társadalomtudományi és humán kutatást végző vállalkozások. Árbevétel tekintetében a természettudományi és műszaki kutatással foglakozó cégek adják az összes árbevétel 83,69 %-át és az alkalmazotti létszám 82,79 %-át. Ehhez képest a humán területen kutató cégek teljesítménye elenyésző. A CFI index a reál területen kutató cégek esetében az országos átlag közelében alakult, 2016-ban 10,66 %-on állt, míg a humán területen jóval ez alatt található (7,31 %).

A kutató cégek jórészt a mikro- és kisvállalkozások köréből kerülnek ki. A 100 millió forint alatti árbevételű cégek teszik ki a működő vállalkozások 66,96 %-át. Részesedésük a szektor összárbevételéből 2016-ban csak 8,81 %, és az összes alkalmazotti létszám 27,41 %-ával rendelkeznek. A 100 millió és 1 milliárd forint közötti árbevétellel rendelkező vállalkozások száma a tavalyi évben 260 darab volt, amely cégek összesen 84 milliárd árbevétellel a szektor teljesítményének 27,65 %-át adták, míg a dolgozó létszám tekintetében részesedésük 26,20 %-ot tett ki. 2016-ban összesen 45 darab olyan kutató cég működött, melyek nettó árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. Ezen cégek adják a szektor összárbevételének 63,52 %-át, és az alkalmazotti létszám 43,77 %-át.

Régiós szinten vizsgálva a cégek működését, megállapítható a Közép-Magyarországi Régió nyomasztó túlsúlya. A vizsgált cégek 60,47 %-a működik a fővárosban és Pest megyében. A központi régióban keletkezik a szektor bevételeinek több mint 81,1 %-a. A központi régió után következik a Dél-Alföldi Régió, míg a többi régió tőlük messze lemaradva található.
 
Tudományos kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cégek teljesítménye régiós bontásban (2016)
 
Régiók Működő cégek száma (db) Alkalmazotti létszám (fő) Nettó árbevétel (eFt)
Közép-Magyarországi Régió 2 572 11 422 247 565 561
Nyugat-Dunántúli Régió 207 563 10 404 922
Közép-Dunántúli Régió 262 785 7 491 047
Dél-Dunántúli Régió 253 449 6 695 306
Észak-Magyarországi Régió 253 425 5 444 495
Észak-Alföldi Régió 346 493 8 784 562
Dél-Alföldi Régió 360 1 462 18 627 675
 
A kutatásra fordított hazai és uniós támogatások jó része nem ezeknél a cégeknél csapódik le, ugyanis a támogatásoknak nem feltétele, hogy a pályázó fő tevékenysége valamilyen kutatási tevékenység legyen. Emellett pedig jelentős források mentek az akadémiai és az egyetemi kutató intézeteknek is.  A főtevékenységként kutatással foglalkozó vállalkozások, a multinacionális nagyvállalatok kutatási részlegei, valamint az állami és egyetemi kutatóhelyek mellett a hazai innováció motorjai. Gazdasági eredményeik jól mutatják, hogy a kutatás-fejlesztésre költött támogatásoknak még mindig van helye.