Közlemények

Megmenthető-e egy ágazat 15 milliárd forintból?

Megmenthető-e egy ágazat 15 milliárd forintból?

Idén februárban és márciusban 15 milliárd forint támogatást osztanak szét a hazai divat- és designipari vállalkozások között. Az OPTEN céginformációs szolgáltató megvizsgálta mekkora cégpopuláció kap lehetőséget a támogatás elnyerésére.

A konvergencia régióban (Budapest és Pest megyén kívüli régiók) működő vállalkozások számára 12 milliárd, a Közép-Magyarországi Régióban működő cégek számára 3 milliárd forint kerül pályáztatásra a GINOP-1.2.14-20 és a VEKOP-1.2.7-20 jelű felhívások keretében. Pályázat benyújtására azok a társas vállalkozások, egyéni vállalkozók és szövetkezetek jogosultak, amelyek két teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülnek, alkalmazotti létszámuk minimum 1 fő és saját tőkéjük nem negatív. Természetesen sem felszámolási, sem NAV végrehajtási, sem végelszámolási eljárás alatt nem állhatnak. A pályázói kör tevékenység szerinti lehatárolása a pályázati felhívás mellékleteként kiadott TEAOR tevékenységi lista alapján történik. A TEAOR listát vizsgálva megállapítható, hogy a divat- és design ipar kiírók általi meghatározása rendkívül heterogén cégpopulációt takar. Szerepelnek benne például azok a ruhaipari gyártási tevékenységek, melyek évek óta válságban vannak hazánkban, az olcsó keleti import miatt. Néhány prémium márkát leszámítva, alacsony hozzáadott értékkel dolgoznak, jellemzően alacsonyan kvalifikált munkaerővel és alacsony bérszínvonallal. De szintén indulhatnak a pályázaton például a világháló portál szolgáltatást nyújtó cégek, melyek egy egészen más gazdasági környezetben működnek, általában magasan képzett és magasan fizetett alkalmazotti körrel.
A kiírás alapkövetelményeinek az OPTEN adatai szerint jelenleg 6722 darab társas vállalkozás, 891 darab egyéni vállalkozó és 19 darab szövetkezet felel meg. A cégek 2019-es évről leadott pénzügyi beszámolói alapján ez a 6722 cég összesen 1 552 milliárd forint árbevételt ért el, több mint 100 milliárd forint adózás előtti eredmény mellett. Az ágazat gondjait jól mutatja, hogy a cégek több mint 15%-a veszteséggel zárta a 2019-es évet, ami a koronavírus járvány miatt 2020-ban valószínűleg még nagyobb lesz. Ezek a vállalkozások 2019-ben több mint 179 000 főt foglalkoztattak, az ő részükre a pályázat keretében bértámogatás is igényelhető. Főtevékenységük alapján a legtöbb cég ruházati kiskereskedelemmel foglalkozik (1258 darab), utána jönnek a ruházati és lábbeli nagykereskedelemmel (692 darab), és bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelmével foglalkozó cégek (563 darab, valamint az egyéb bútorgyártók (472 darab).

Az egyéni vállalkozók jellemzően az ágazat legkisebb szereplői közül kerülnek ki. A 891 darab egyéni vállalkozó összárbevétele 2019-ben 1,1 milliárd forint volt. Az egy vállalkozóra eső átlagos árbevétel 1,23 millió forint, míg a társas vállalkozások esetében ez 230 millió forint volt. Foglalkoztatási szempontból a 2-3 fő alkalmazotti létszám jellemző erre a csoportra. Az összes egyéni vállalkozás 3189 főt foglalkoztatott 2019-ben, tehát az egy vállalkozásra jutó átlagos alkalmazotti létszám 3,58 fő, míg ez az érték a társas vállalkozások esetében 26,62 fő volt. Főtevékenységük alapján az egyéni vállalkozásnál is hasonló szektorokat találunk legnagyobb számban, mint a cégeknél. A legtöbb vállalkozó ruházati kiskereskedő (230 darab), majd következnek a bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelmével foglalkozók (96 darab), valamint a textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelmét ellátó egyéni vállalkozók (72 darab), és az egyéb bútorokat gyártók (67 darab) .

A pályázói populáció legkisebb csoportját alkotják a szövetkezetek. A működő szövetkezetek számának csökkenése folyamatos volt az elmúlt években, nem meglepő tehát, hogy csak 19 darab olyan szövetkezet működik az országban, amely a kiírás alapfeltételeinek megfelel. Összárbevételük 847 millió forint volt 2019-ben, míg alkalmazotti létszámuk 158 fő volt, azonban ez a szám csak a munkaviszony keretében foglalkoztatottakat takarja, a szövetkezeti tagsági jogviszonyban dolgozókat nem. Valószínű tehát, hogy ennél jóval több embernek biztosítanak megélhetést.

A pályázat kezelője a konvergencia régiókban 200 és 350 közötti, a Közép-Magyarországi Régióban 90-150 közötti nyertesszámmal kalkulált. A leideálisabb esetben is az érintett cégpopuláció 6%-a számíthat a támogatás elnyerésére. A koronavírus járvány nagyon eltérő mértékben sújtotta ezeket a vállalkozásokat, melyek a tevékenységi körök meghatározása miatt nagyon különböző gazdasági helyzetből szállnak ringbe az uniós támogatásért. A hazai divat- és design ipar egyes szektorainak, elsősorban a hazai textil és ruhaiparnak valószínűleg nagyobb és komplexebb segítségre lenne szüksége a túléléshez. A pályázatok a konvergencia régióban 2021 február 15-től, a Közép-Magyarországi Régióban 2021 március 1-től adhatóak be.
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok