Közlemények

Jövedelmező üzlet az autószerelés, mégis fogynak

Jövedelmező üzlet az autószerelés, mégis fogynak

A növekvő árbevétel és alkalmazotti létszám ellenére 2013 óta megállíthatatlannak tűnik az autójavítással foglalkozó vállalkozások számának csökkenése hazánkban – nyilatkozza Hantos Zoltán az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Év Cégek darabszáma Nettó árbevétel (eFt) Alkalmazotti létszám (fő) Felszámolás alá került cégek aránya (%) Végrehajtás alá került cégek aránya (%)
2013 10 014 753 789 830 28 285 2,04 10,84
2014 9 978 831 558 182 29 910 2,32 9,42
2015 9 778 922 964 000 31 334 1,63 8,17
2016 9 434 Nem lezárt év 33 102 1,35 8,51
2013-ban még 10 000 fölött volt azon vállalkozások száma, melyek fő tevékenységeként gépjármű szervizeléssel foglalkoztak. 2016-ra a számuk 9 434-re apadt, pedig az árbevétel és az alkalmazotti létszám emelkedése azt mutatja, hogy a szektor a válság után ismét emelkedő pályára került. Szintén kedvező tendenciát mutat a felszámolások és a végrehajtások arányának vizsgálata. 2013 és 2016 között a felszámolások aránya 2,04 %-ról 1,35 %-ra mérséklődött, míg a végrehajtás alá került cégek aránya 10,84 %-ról 8,51 %-ra csökkent.

Szintén a piac tisztulását és a piaci szereplők megerősödését jelzi a szektor szereplőinek vizsgálata az OPTEN kockázati besorolása alapján. E kockázati besorolás alapján négy különböző kategóriába soroljuk a vállalkozásokat az ”A” legkevésbé kockázatostól, a „D” átlagot meghaladó kockázatig bezárólag. Ennek alapján jól látható, hogy 2013-ban a két első kategóriába a vizsgált cégek 24 %-a, a közepesen kockázatos „C” kategóriába 12,8 %-a, míg a legkockázatosabb „D” kategóriába 47,2 %-a tartozott. 2016-ra ez az arány kedvezően változott: az „A” és a „B” kockázati besorolást a vállalkozások 46,9%-a ért el, ami a 2013-as eredménynek majdnem a duplája. A „C” kockázati besorolású cégek aránya 32,3 %-ra emelkedett, míg a legkockázatosabb „D” besorolásúak aránya 20,7 %-ra mérséklődött, tehát több mint a felére esett vissza.
 
Év Cégek darabszáma „A” kockázati besorolású cégek száma „B” kockázati besorolású cégek száma „C” kockázati besorolású cégek száma „D” kockázati besorolású cégek száma
2014 9 978 413 1 989 1 298 4 708
2015 9 778 345 2 341 1 048 4 673
2016 9 434 1 632 2 789 3 045 1 956
 
A piac szereplői a szektor további tisztulásában érdekeltek, elsősorban a feketén működő ún. „sufni szervizek” felszámolásában, amelynek megtörténte kedvezően hatna árbevételükre, de ezt szolgálja az a tény is, hogy 2017. január elsejétől az autószervizeket is online pénztárgépek használatára kötelezte a törvény. A kedvező statisztikák ellenére a munkaerőhiány a járműszerelésben is megjelent, melynek kezelése érdekében a piaci szereplők, a képző intézmények és a gazdaságpolitika terveinek összehangolására lesz szükség a jövőben – zárja elemzését Hantos Zoltán, az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok