Közlemények

Hullanak a szociális szövetkezetek

Hullanak a szociális szövetkezetek

Drasztikusan visszaesett az új szociális szövetkezetek száma, ezzel párhuzamosan pedig majdnem megduplázódott a megszűnések száma az elmúlt két évben – derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adataiból.

A 2006. évi X. törvénnyel életre hívott vállalkozási forma célja, a hagyományos profitszerzésen felül, a szövetkezeti tagok által kitűzött különböző közösségi igények (oktatási, kulturális, szociális, foglalkoztatási stb.) kielégítése. Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok (inaktívak, romák, fogyatékkal élők stb.) segítése és gazdasági aktivitásuk növelése áll ezen vállalkozások működésének a középpontjában.
év Újonnan alakult szociális szövetkezetek száma (db) Megszűnt szociális szövetkezetek száma (db) Nettó árbevétel (eFt) Működő szövetkezetek száma (db) CFI (%)
2015 498 83 13 562 975 2 539 22,9
2016 494 129 22 204 819 2 894 21,5
2017 304 222 27 457 163 3 183 16,5
2018 53 328 31 275 720 2 986 12,7
2019 29 608 9 381 231 2 682 23,75

Az OPTEN adataiból kiolvasható, hogy míg 2015-2016-ban évente közel 500 új szociális szövetkezet került bejegyzésre, addig 2017-ben már csak 304, 2018-ban mindösszesen 53. 2019-ben pedig rekord alacsony szövetkezetalapítás történt, mindösszesen csak 29. Ezzel párhuzamosan a vizsgált időszakban drasztikusan megugrott a megszűnések száma. 2018-ban már valamivel több mint 300 szociális szövetkezet „húzta le a rolót”, tavaly pedig ennek majdnem a duplája 608.

Bizakodásra kizárólag árbevétel vizsgálata adhat okot, hiszen a szociális szövetkezetek összárbevétele évről-évre egyenletesen növekszik. 2017-ben már 27 milliárd forint, 2018-ban pedig 31 milliárd forint felett járt az ilyen vállalkozási formában működő gazdasági szereplők nettó árbevétele. A 2019-es 9,3 milliárdos adatot, azért nem kell figyelembe vennünk, mivel a pénzügyi beszámoló elkészítés határ idejének szeptemberre történő halasztásával, valószínűleg a cégek mellett, a szociális szövetkezetek is nagy számban éltek.    

A cégfluktuációs index (CFI) alakulása, amely az adott időszak alatt megszűnt és az újonnan alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez, az mutatja, hogy 2019-ben különösen nagy volt a turbulencia, aminek hátterében egyértelműen a megszűnések számának drasztikus emelkedése és a szövetkezetalapítások csökkenése állt.
 
Szociális szövetkezetek által elnyert uniós pályázatok adatai
 
Év Nyertes pályázati projektek száma (db) Elnyert támogatás (Ft)
2017 97 4 288 199 846
2018 87 3 401 017 753
2019 53 2 284 927 544

A szociális szövetkezetek árbevételének mindig jelentős részét tették ki az uniós pályázati források. Ennek oka, hogy a kevés tőkével és zömmel hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó szövetkezeti tagokkal működő szociális szövetkezetek csak ilyen forrásokból tudták a gazdasági tevékenységük beindításához szükséges infrastrukturális és eszközpark beruházásaikat megfinanszírozni. Az elmúlt három év adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy a szociális szövetkezetek évről-évre egyre kevesebb uniós forráshoz jutnak. Míg 2017-ben 97 projektre 4,2 milliárd forint támogatást nyertek el, addig tavaly mind a projektek száma, mind a támogatási összeg majdnem megfeleződött.

Az OPTEN cégadatai azt mutatják, hogy a szociális szövetkezeti forma egyre kevésbé tudja betölteni azt a funkciót, amelyre a jogalkotók létrehozták, nevezetesen, hogy a különböző hátrányos helyzetű csoportok ebben a formában próbáljanak gondoskodni az önfoglalkoztatásukról. Kérdés, hogy van-e szándék ezen szövetkezeti forma megmentésére, illetve támogatására, ellenkező esetben a szövetkezetek száma tovább fog zsugorodni a jövőben - mondja Hantos Zoltán, az Opten Kft projektmenedzsere.