Cégtár Light

Cégtár Light keresés

Webshop
Közlemények

Gyereknap a családi cégek körében

Gyereknap a családi cégek körében

A hazai cégek jelentős része a család köré épül, ezen belül is meghatározóak a több generációs családi cégek.

A hazai cégstruktúra jelentős része mikrovállalkozás, ezek döntő többségében kiemelt szerepe van a családoknak. A családtagok lehetnek aktív vagy passzív érintettjei is az ilyen típusú vállalkozásoknak, de kétségkívül a céges ügyletek szorosan kihatnak a családtagok mindennapjaira. Vállalkozási forma tekintetében a leginkább érintett vállalkozás típusok az egyéni vállalkozók, az egyszemélyes cégek, valamint a több családtagot is felvonultató többszemélyes vállalkozások.
Jelenleg mintegy 500 ezer egyéni vállalkozó, 130 ezer egyszemélyes cég működik Magyarországon. Ezen formák mellett még megtalálható 108 ezer olyan társult vállalkozás is, ahol a család több tagja is tulajdonos vagy cégjegyzésre jogosult. Ezek közül a többszemélyes családi cégekben a legmeghatározóbbak a családi kapcsolatok, hiszen ezekben a cégekben már nem csak a család és a munka, de a cégjog is erősen összekapcsolja a családtagokat.

A családi jelleg nagy általánosságban pozitívan hat a cég működésére, a statisztikák alapján a családi vállalkozások 75 százaléka átlag feletti megbízhatósággal rendelkezik. A családi vállalkozások sikere abban is tetten érhető, hogy közülük sokan nőtték ki magukat milliárdos nagyvállalatokká. Jelenleg közel 1800 családi vállalkozás éves árbevétele haladja meg az 1 milliárd Ft-ot.

A családtagokat felvonultató vállalkozások 60 százaléka kizárólagos családi vállalkozás, azaz az összes tulajdonos és aláíró ugyanannak a családnak a tagja, azaz sokan nem bíznak a családon kívüli szereplőkben, vagy egyszerűen a cég mérete még nem indokolja a menedzsment bővítését külső tagokkal.

A kapcsolat típusokat vizsgálva a több generációs családok alkotják a családi cégek többséget. A családi cégek 57 százalékában azonosítható apa – gyermek kapcsolat és mintegy 36 százalékukban anya – gyermek kapcsolat.