Cégtár Light

Cégtár Light keresés

Webshop
Közlemények

Ezért nehezebb jogosítványt szerezni

Ezért nehezebb jogosítványt szerezni

2012 óta kisebb megszakításokkal folyamatosan csökken az autósiskolák száma Magyarországon – derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adatbázisából. A folyamatot több gazdasági tényező együttes hatása okozhatta – véli Hantos Zoltán projektmenedzser.

Év Cégek darabszáma Nettó árbevétel (eFt) Alkalmazotti létszám (fő) Felszámolás alá került cégek aránya (%) Végrehajtás alá került cégek aránya (%)
2012 692 10 082 659 1 123 2,89 6,35
2013 683 10 626 185 936 1,75 10,39
2014 681 12 669 497 949 1,90 8,22
2015 659 13 455 816 942 0,91 5,91
2016 631 Nem lezárt év 963 0,47 6,33
2017 598 Nem lezárt év 861 Nem lezárt év Nem lezárt év
 
2012-ben hazánkban 692 darab olyan vállalkozás működött, melynek főtevékenysége járművezető oktatás volt, az idei évre ez a szám 598 darabra csökkent. A szektor árbevétele ugyanakkor a 2012-es 10 milliárd forint körüli összegről 2015-re 13 milliárd forintra emelkedett. Az alkalmazotti létszám tekintetében kiolvasható, hogy a munkaerőhiány súlyosan érintette az ágazatot. A vizsgált időszakban a vállalkozások alkalmazotti összlétszáma, az egyéni vállalkozásokat nem számítva, a 2012-es 1123 főről 2017-re 861 főre csökkent. Ehhez jön még az a kb. 3500 szakoktató, akik többsége megbízási szerződéssel, vagy vállalkozói igazolvánnyal végzik tevékenységüket.

Örvendetes tény viszont, hogy a felszámolás alá került cégek aránya a hazai átlaghoz képest alacsony volt a szektorban, és a vizsgált időszakban folyamatosan mérséklődött. 2012-ben 2,89% volt a felszámolás alá vont vállalkozások aránya, mely a tavalyi évben már csak 0,47%-ot ért el.
Hasonlóan kedvezően alakult a végrehajtás alá került cégek aránya. Itt a 2013-as év volt a csúcs, ekkor a működő vállalkozások 10,39%-a ellen rendeltek el végrehajtást, míg 2016-ban ez az arány 6,33%-ra csökkent.

Az ágazatot sújtó negatív tendenciák oka elsősorban az alacsony jövedelmezőség, valamint a képzett munkaerő elszivárgása más szektorokba, illetve külföldre. A csökkenő szakoktatói létszám és annak elöregedése, valamint a pár éve megemelt kötelező gyakorlati óraszám miatt ma sokkal több időbe kerül a gépjárművezetői engedély megszerzése, mint 10 évvel ezelőtt. Nem enyhítette az ágazat munkaerő problémáinak megoldását az sem, hogy 2005 és 2014 között a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) szüneteltette a szakoktatók képzését a tananyag megújítása érdekében. A képzés újraindításának eredményei pedig még nem látszanak sem a cégadatokban, sem jogosítvány megszerzésének idejében. A helyzet különösen vidéken súlyos, hiszen az autósiskoláknak csak a 63,4%-a működik Budapest és Pest megyén kívül. Ugyanakkor ezek a cégek egy növekvő piaci igényt kell, hogy minél rövid idő alatt kiszolgáljanak, hiszen az NKH közleménye szerint a KRESZ tanfolyamra jelentkezők és az azt sikeresen elvégzők aránya egyaránt dinamikusan növekedett 2015-2016-ban. Kérdés, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő ágazat hogyan lesz képes ezt a megnövekedett igényt megfelelő határidőkkel, megfelelő szakmai színvonalon kiszolgálni a jövőben – zárja elemzését Hantos Zoltán az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.