Közlemények

Érett fejjel alapítják a sikeres cégeket

Érett fejjel alapítják a sikeres cégeket

A pályafutásuk delelőjén álló férfiak és nők alapítják a sikeres magyar vállalkozásokat. Az Opten céginformációs szolgáltató az idén ötéves cégeket vizsgálva arra jutott, hogy az ötödik évükre 100 millió forintnál nagyobb árbevételt elérők cégek tulajdonosai átlagosan 44 évesek, egyharmaduk nő, és a legtöbben a kereskedelemben vezették sikerre vállalkozásukat.

A több mint 41 ezer 2009-ben alapított vállalkozás közül csak 2183 mondhatja el magáról, hogy 2014-ben 100 millió forintot meghaladó árbevételt ért el. Az öt éve alapított cégek 40 százaléka nemhogy ennyire nem volt sikeres, de egyenesen meg is szűnt. A többiek 100 millió forintnál kisebb árbevétellel tevékenykednek. Az árbevétel nem minden: az üzleti siker alapja az eredmény, ám a nagy árbevételt elérők között csak 9 százalék a 2014-ben veszteséget elkönyvelők aránya, és ezek többségének is voltak jobb évei.
Az Opten azt vizsgálta, mi a közös ezekben a társaságokban. Nos, a tevékenységi kör semmiképpen sem ad eligazítást, és azoknak sincs igazuk, akik szerint kizárólag a fiatalság és az innováció viszi előre a világot.
 
A sikeres cégek közül messze a legtöbben, szám szerint 783-an a „kereskedelem és gépjárműjavítás” területén vetették meg lábukat, ami, jóllehet az e-kereskedelem elterjedésével komoly változáson megy keresztül napjainkban, mégiscsak tradicionális ágazatnak tekinthető, ahogyan a második helyezett építőipar (268 társaság) is. A harmadik helyre a feldolgozóipar futott be 234 vállalkozással. „A jelenség értékelésekor nem szabad elmenni amellett, hogy mindhárom dobogós ágazat jelentős készletállománnyal és nagy mennyiségű átfutó anyaggal dolgozik, ezért esetükben a nagy árbevétel jelentős ráfordítással párosul” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.
 
Némiképp meglepő, hogy az „informatika és kommunikáció” tevékenységi körben csak 68 cég tudott 100 milliós árbevétel fölé jutni. A tudásalapú gazdaságról álmodókat ugyanakkor megnyugtathatja a tény, hogy a „szakmai, tudományos és műszaki tevékenység” ágazatban már nagyobb számban találhatók sikeres vállalkozások (204 cég, 4. helyezés). Könnyen elképzelhető, hogy közöttük számos informatikai területen működő céget is találhatunk, hiszen a tevékenységi körök itt némiképp összemosódnak: sokszor pusztán a tulajdonosok elhatározásán múlik, hogy alapításkor mit jelölnek meg a cég fő tevékenységeként.
 
A sikeres társaságok vezetőinek átlagéletkora 44 év, vagyis alapításkor közel jártak a 40-hez. „Ez némiképp cáfolja azt a sztereotípiát, miszerint a vállalkozás sikerének titka az ifjonti lendület. Sokkal inkább arról árulkodik, hogy a siker záloga az üzleti rutin” – mondja Pertics Richárd. Ezt támasztja alá az is, hogy a 2183 sikeres vállalkozás közül csak 959 olyat talált az Opten, amelyben valamennyi tulajdonosnak ez volt az első működő vállalkozása; a tulajdonosok döntő többsége tulajdonosként vagy cégjegyzésre jogosult személyként korábban már részt vett más társaságok irányításában.
 
„A sikeres társaságok tulajdonosainak egyharmada nő – mondja Pertics Richárd. Az igazgató szerint ez szemben áll a közvélekedéssel, miszerint a nők kockázatviselési hajlandósága csekélyebb, mint a férfiaké. – Az összes vállalkozást vizsgálva a cégjegyzésre jogosultak között ennél is magasabb arányban találunk női vezetőket, általában azonban nem a vezetés csúcsain, hanem inkább a második-harmadik vonalban. Itt viszont olyan hölgyeket látunk, akik kockáztatnak, céget alapítanak és vezetnek sikerrel, sokan közülük talán éppen azért, mert eredeti munkakörükben szembetalálták magukat az üvegplafon jelenségével” – mondja az Opten igazgatója.
 
 
2009-ben alapított, 2014-ben 100 millió forint feletti árbevételt elért vállalkozások tevékenységi kör szerint
 
TEÁOR-besorolás Cégek száma
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 37
Bányászat, kőfejtés 3
Feldolgozóipar 234
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 13
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 21
Építőipar 268
Kereskedelem, gépjárműjavítás 783
Szállítás, raktározás 182
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 73
Információ, kommunikáció 68
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 24
Ingatlanügyletek 60
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 204
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 157
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 1
Oktatás 14
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 14
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 15
Egyéb szolgáltatás 12
Összesen 2183
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok