Közlemények

3700 munkavállaló aggódhat a brókerbotrány miatt

3700 munkavállaló aggódhat a brókerbotrány miatt

Mintegy 3700 dolgozó aggódhat a munkájáért a brókerbotrány három főszereplőjéhez köthető 229 vállalkozásnál. A cégadatokat átvizsgáló Opten Kft. adataiból ugyanakkor az is kiderül, hogy a Buda-Cash, a Quaestor és a Hungária Értékpapír Zrt. cégcsoporthoz kapcsolható cégek európai uniós pályázati forrásokat is szereztek, és több közbeszerzésen is megbízáshoz jutottak.

Az Opten céginformációs szolgáltató vizsgálata szerint 229 cég lehet érintett a Buda-Cash, a Quaestor és a Hungária Értékpapír Zrt. nevével fémjelzett brókerbotránnyal kapcsolatban. A társaság három évre visszamenőleg vizsgálta a tulajdonosok és a cégjegyzésre jogosultak kapcsolatrendszerét. A 229 vizsgált cég között az értékpapír-kereskedelmen túl a gazdaság számos más területén működő cégek is föllelhetők.
Az, hogy gazdasági és jogi értelemben melyik céget mennyire érinti a brókerbotrány, nagyban függ attól, hogy milyen jellegű kapcsolat fűzi a bedőlt pénzintézetekhez – mutat rá Tóth Tamás, az Opten Kft. ügyvezető igazgatója. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a kapcsolat lehet többszálú is, de a következő főbb kapcsolattípusokat érdemes elkülöníteni.
 
  • Leányvállalat: a vizsgált vállalkozás által – részben vagy teljes egészében – tulajdonolt cég
  • Közvetlen tulajdonos vállalkozás: a vizsgált vállalkozás tulajdonosa – amennyiben az cég
  • Közvetett tulajdonos vállalkozás: a vizsgált vállalkozás tulajdonosi láncán keresztül kapcsolódó tulajdonosok
  • Testvércégek: a vizsgált vállalkozás közvetlen és közvetett tulajdonosainak vagy cégjegyzésre jogosultjainak egyéb – tulajdonban álló vagy irányított – vállalkozásai
 
A brókercégekhez köthető vállalkozások érintettségét jelentősen befolyásolja a tulajdonosi befolyás mértéke (tulajdoni hányad), a gazdasági forma, illetve az, hogy a tulajdonosi, cégjegyzésre jogosult kapcsolat hatályossága milyen időszakra tehető.
 
A cégeket érő negatív hatások a felszámolási eljárások, illetve cégmegszűnések révén is elérhetik a kapcsolódó vállalkozásokat. Ha egy bevételt és jövedelmet termelő vállalkozás kiesik egy cégcsoportból, az mindenképp hatással van a többi cégre (persze a kapcsolat jellegétől függően). Ezek a hatások a leányvállalatokat, illetve a közvetlen tulajdonosi vállalkozásokat érinthetik a legérzékenyebben, míg a felszámolás alá került vállalkozásokhoz távolabbi ponton kapcsolódó testvérvállalkozásokat vagy közvetett tulajdonosi cégeket értelemszerűen kevésbé.
 
Mivel az Országgyűlés elfogadta a brókerbotrányok károsultjainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényt, a cégcsoport egyes tagjait további – büntetőjogi – következmények is érinthetik, illetve sújthatják. Ennek értelmében ugyanis bizonyos esetekben a cégek kapcsolt vállalkozásainak vagyonát is zár alá vehetik (a vezető tisztségviselő, az alkalmazott, valamint a könyvvizsgáló vagyonának zár alá vétele mellett). Kapcsolt vállalkozás alatt a törvény a számvitelről szóló törvény által meghatározott fogalmat érti.
 
A cégek összesített elemzése megközelítő képet adhat arról, hogy milyen nagyságrendű gazdasági aktivitást befolyásolhat a három befektetési intézmény felszámolása. A vizsgált cégek döntő többsége aktív, mintegy 3700 alkalmazottal rendelkeznek összesen. A vállalkozások nem csak hogy aktívak, de a hazai átlaghoz képest viszonylag stabilan is működtek az elmúlt években. Legalábbis erről tanúskodik az a tény, hogy általában nagyobb múlttal rendelkező cégekről van szó: átlagéletkoruk meghaladja a 12 évet. A brókercégek felszámolásának következtében azonban – az érintettség mértékétől függően – felszámolási hullám indulhat a cégcsoportokban is, így az érintett alkalmazottak egy részének munkaviszonya is megszűnhet.
 
A cégcsoportok széles spektrumú tevékenységét jól jellemzi, hogy majdnem minden ágazatban érintettek, de elsősorban a pénzügyi és ingatlanügyletek, valamint a szakmai tanácsadás jellegű tevékenységek dominálnak.
 
FŐTEVÉKENYSÉG Cég (db)
ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 16
ÉPÍTŐIPAR 4
FELDOLGOZÓIPAR 13
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁUS ELLÁTÁS 2
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 21
INGATLANÜGYLETEK 42
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 17
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 5
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ 4
OKTATÁS 4
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 44
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 40
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 5
VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-. GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS 6
VÍZELLÁTÁS: SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS 1
EGYÉB 5
ÖSSZESEN 229
 
A cégcsoportok teljes nagyságát jól mutatja, hogy a három csoport együttesen 2011–2013-ig minden évben 40 milliárd forint feletti árbevételről számolt be. Érdekesség, hogy a magas árbevételek ellenére a 229 cég adózás előtti eredménye 2011-ben és 2012-ben is negatív volt. Az eredmény ugyanakkor 2013-ra pozitívra fordult, ami akár azt is jelezheti, hogy egyfajta belső konszolidáció már 2013-ban elindulhatott.
 
A befektetői pénzek visszatérítésénél fontos szempont lehet, hogy az érintett cégek vagyona fedezi-e a pénzintézetek kintlévőségeit. A cégvagyon értékét meg lehet becsülni a beszámoló adataiból vagy a kifizetett osztalékokból, mindazonáltal az így számított vagyonértékek nem feltétlenül jelentik azt, hogy a vagyonbiztosítási intézkedéseknél ezek az összegek fellelhetőek lesznek.
 
    BUDA CASH csoport QUAESTOR csoport HUNGÁRIA csoport
Árbevétel 2011 42 676 384 12 734 786 97 579
2012 38 414 089 10 010 238 86 617
2013 38 565 017 7 932 060 118 592
Osztalék 2011 843 199 0 0
2012 294 654 0 28 001
2013 184 714 0 106 000
Cégvagyon* 2011 43 678 321 32 884 126 400 615
2012 34 668 001 30 711 237 233 980
2013 57 630 130 28 730 210 759 573
Adózás előtti eredmény 2011 -3 338 149 -3 681 322 85 954
2012 435 035 -5 361 285 49 985
2013 3 753 189 -2 499 679 158 615
Fizetett adó 2011 193 216 41 950 8720
2012 292 671 40 585 5079
2013 587 706 107 255 3070
* Beszámolók alapján, Opten által becsült cégvagyon. Az adatok ezer Ft-ban értendők.
 
A vizsgált 229 cég aktivitását jól jellemzi, hogy az elmúlt három évben több mint 2,5 milliárd forint EU-s pályázati támogatásban részesültek, és a közbeszerzésekből is kivették a részüket közel 1 milliárd forinttal – derül ki az Opten adataiból.
 
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok