Közlemények

100 vállalkozás egy címen? Egyre gyakoribb és egyre veszélyesebb

100 vállalkozás egy címen? Egyre gyakoribb és egyre veszélyesebb

Jóval nagyobb a problémát jelző eljárások száma ott, ahol sok vállalkozás működik azonos címen, és a helyzet 2022-ben is romlott az ilyen frekventált címeken.

Céginformációs szempontból frekventált címeknek nevezzük azokat a székhelycímeket, amelyekre tömegesen vannak vállalkozások bejegyezve. Igen érdekes és sokszor veszélyes jelenség ez a hazai vállalkozások világában. Fontos megjegyezni, hogy önmagában a jogi környezet engedi, sőt szabályozza is az egy címre bejelentett vállalkozások adminisztratív működtetésének kereteit, és nem lehet általános következtetést levonni abból, ha sok vállalkozás működik egy címen. Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy érdemes mindig egy fokkal körültekintőbbnek lenni azon címeknél, ahol tömegesen működnek vállalkozások.

Sok esetben természetes is, ha egy adott címen több vállalkozás található. Ha egy vállalkozó több cég tulajdonosa is egyben, bizonyos cégszámig és méretig indokolt is lehet a közös cím. Szintén előforduló jelenség, amikor egy ipari parkon, vagy irodaházon belül nincsenek megkülönböztető címek és az okozza a tömeges címegyezőséget, vagy éppen egy – szabályosan működő – székhelyszolgáltató miatt is sok vállalkozás működhet egy adott címen. Ugyanakkor a jogszerű keretek ellenére, a gyakorlat azt mutatja, hogy azon cégek túlélési képessége jóval alacsonyabb, amelyek frekventált címeken működnek. Ezek mellett szintén erősen megkérdőjelezhető az a jelenség is, amikor egy hajléktanszálló címéhez köthető sok vállalkozás.

Az egy címre bejelentett vállalkozások számánál, egy adott cégmennyiségig nincsenek nagy különbségek. Az OPTEN adatai alapján addig, amíg 20 vagy annál kevesebb társas vállalkozás van bejegyezve egy címre, hasonló végrehajtási és megszüntetésre irányuló eljárásokkal találkozunk. Változás azonban ebben a szegmensben is történt az elmúlt években. A végrehajtási arány emelkedett 2022 során, jelenleg a társas vállalkozások 14 százaléka kerül végrehajtás alá 1 év alatt azon székhelycímeken, ahova 5-20 cég van bejegyezve, míg 2021-ben ez az arány még csak 10 százalék körül volt.

A több céget számláló székhelycímek szegmenseiben azonban látványosan elkezd nőni mind a végrehajtási, felszámolási és kényszertörlési arány is. Az 21-50 céget számláló székhelyek között már 16 százalék feletti a végrehajtási arány, 1,37 százalékos felszámolási és 6 százalékos kényszertörlési arány vehető ki az OPTEN adatai szerint. Az igazán látványos ugrás ugyanakkor az 50-100 és a 100 feletti vállalkozásnak székhelyet biztosító címek körében tapasztalható. Azokon a címeken, ahol 100-nál több cég van bejegyezve, elképesztően magas, 35 százalékos végrehajtási aránnyal, 17 százalékos kényszertörlési aránnyal és 3 százalék feletti felszámolási aránnyal találkozunk. 2022-ben különösen látványos a végrehajtási arány növekedése mindegyik szegmensben, de különösen a frekventált címek körében.
 
Frekventált székhelycímek száma
 
  Frekventált címek száma
Kategória 2020 2021 2022
A: 5 - 10 cég a címen 4 299 4 409 4 514
B: 11- 20 cég a címen 1 013 1 002 992
C: 21-50 cég a címen 469 487 519
D: 51- 100 cég a címen 108 110 117
E: Több mint 100 cég a címen 103 117 117
 
Ha nem az eljárások arányát vizsgáljuk, hanem a frekventált címek számát, akkor is érdekes kép rajzolódik ki. 2022-ben 4514 olyan székhelycím található Magyarországon, ahova 5-10 közötti társas vállalkozás van bejegyezve. Ez a szám 5 százalékos növekedés a 2020-as értékekhez képest, ami meghaladja a teljes cégbázisban lévő cégszám növekedést, azaz el lehet mondani, hogy arányaiban egyre jellemzőbbek a frekventált címek ebben a kategóriában. Érdekes módon a 11-20 céget számláló címek szegmensében csökkenésről számolhatunk be az OPTEN adatai alapján, ugyanakkor ez az egyetlen olyan frekventált címkategória, ahol csökkent a címek száma. Jelenleg mintegy 992 olyan székhelycím van az országban, ahova 11-20 közötti társas vállalkozás van bejegyezve. Mind a 21-50, mind az 51-100 és a 100 feletti cégnek otthont adó székhelyek körében növekedés tapasztalható.

Külön is érdemes kiemelni, hogy jelenleg 117 olyan székhelycím található Magyarországon, ahova 100-nál is több cég van bejegyezve. Mivel mind a frekventált címek száma, mind a cégek eljárás alá kerülés aránya is növekszik a sok céget számláló székhelyek körében, elmondható, hogy egy olyan minta kezd kirajzolódni ezen a területen, amire egyre inkább érdemes odafigyelni a hazai vállalkozásoknak, amikor üzleti partnereket keresnek.


 
 
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok