Céginformációs szolgáltatások Kockázatkezelés Cégtár

Riport funkció választható adattartalommal

Riport funkció választható adattartalommal

A Riport funkció a Cégtár alapszolgáltatásunk része, amely a vizsgált gazdasági társaság összefoglaló adatait tartalmazza, de további adatkörök is bekerültek a riportba, így lehetőség van a kockázati besorolás, a kockázati index, a kereskedelmi hitelkeret és a végső tulajdonos lekérdezésére is.

Ajánlatkérés
slider-picture

Cégtár alapszolgáltatás részeként elérhető adattartalom:
 
 • alapadatok (cég neve, főtevékenysége, adószáma, cégjegyzékszáma, székhelye)
 • cégjegyzésre jogosultak adatai
 • tulajdonosok adatai
 • pénzügyi modul (utolsó öt év legfontosabb 16 mérleg- és eredménykimutatás adata, valamint négyféle számított pénzügyi mutató alakulása)
 • foglalkoztatási adatok az elmúlt 5 évre visszamenőleg
 • építési projektek (aktív építési projektek száma, aktív szerepkörök listája)
A riporthoz opcionálisan moduláris formában külön megrendelhető adatkörök:


Kockázati besorolás

Pénzügyi, cégjegyzéki és egyéb hivatalosan közzétett adatok felhasználásával professzionális módszerekkel naponta kiszámítjuk az adott cég egy éven belül fizetésképtelenségi eljárás alá kerülésének valószínűségét (scoring modell). Ennek eredményeként a hazai cégeket 4 különböző (A, B, C, D) kockázati kategóriába soroljuk be:
 • „A” és „B” kategóriájú besorolás esetén a cég működése kiegyensúlyozott, a fizetésképtelenség kockázata átlag alatti.
 • „C” kategória esetén ajánlott a Cégelemzés és az OPTEN - Kapcsolati Háló információiban feltárni és tisztázni az adott cég gazdálkodásával, pénzügyi mutatóival, tulajdonosi körével kapcsolatos kérdéseket.
 • „D” kategória esetén különös odafigyelést tartunk szükségesnek, mivel a rendelkezésre álló információk alapján az adott cég vagy már jelenleg is fizetési nehézségekkel küzd, vagy számolni kell annak átlagot meghaladó kockázatával, illetve lehetséges, hogy a vállalkozás újonnan alapított.

Kockázati index

A kockázati index egy fizetésképtelenségi valószínűséggel arányos mutatószám, amely egy 1-100-ig terjedő skálán jellemzi, hogy a cég mekkora valószínűséggel fog fizetésképtelenségi eljárás alá kerülni. A mutató több száz paraméter alapján nagy megbízhatósággal képes előre jelezni egy cég fizetésképtelenségét. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál megbízhatóbb a jellemzett vállalat, és annál kisebb a fizetésképtelenségi eljárás alá kerülés valószínűsége.


Kereskedelmi hitelkeret

Az itt javasolt összeg a vizsgált cég még biztosíték nélkül megengedhető kötelezettségvállalását számszerűsíti a vállalat pénzügyi mutatói és ágazati finanszírozási sajátosságok figyelembevételével.

Tulajdoni hányad modul

Hivatalos cégiratokból Opten által gyűjtött információk, mint a tulajdoni hányad, vagy tulajdonosi szavazatok mértéke. Ezen információk többsége nem kerül közzétételre a Cégközlönyben, kizárólag a modul előfizetői számára érhetők el.


Zrt. tulajdonosok modul
 

A zrt. tulajdonosok közzététele a jogszabályok szerint nem kötelező, így a Cégjegyzék csak ritkán tartalmazza ezeket az adatokat. Az Opten Kft. saját gyűjtésének köszönhetően azonban a részvénytársaságok tuljadonosi szerkezete is feltérképezhető.


Végső tulajdonos

A végső tulajdonosok a cégek mögött lévő cégstruktúra legtetején álló személyek és szervezetek, amelyek döntő befolyással vannak a cégcsoport működésére. Az Opten végső tulajdonos modulja elvégzi a legösszetettebb cégstruktúrák feltárását is, és egyszerű, átlátható formában listázza a vizsgált cégek mögött álló végső tulajdonosokat. A végső tulajdonosok ismerete alapvető tényező lehet a szerződési feltételek meghatározásánál.

Az Opten - végső tulajdonosok modul segítségével hatékonyabbá tehetőek az üzleti folyamatok, hiszen:
 

 • A cégek sokszor több száz szervezetből álló cégcsoportot alkotnak
 • A végső tulajdonosok akár 8-10 elemű tulajdonosi láncon, vagy párhuzamos tulajdonosi láncokon keresztül kapcsolódnak a vizsgált céghez
 • A külföldi befolyás is feltárásra kerül
 • A hivatalosan közzétett és a saját gyűjtésű befolyás adatok segítségével a végső tulajdonosra kalkulált befolyásmérték is feltárásra kerül
 • A cégbíróság által közzé nem tett Zrt tulajdonos adatok és befolyás mértékek is kiegészítik a cégstruktúra feltárását
 • Magánszemély és cég „nézetben” is megtekinthetőek a végső tulajdonosok
 • Az átlátható lista formátum akkor is segíti a felhasználót, ha a grafikus kapcsolati háló teljes bejárása - a cégcsoport összetettsége miatt - már órákat venne igénybe

Közvetett tulajdonosi befolyás

A közvetett tulajdonosi befolyás modul egy magánszemély fókuszú elemzés, melynek segítségével a vizsgált magánszemély közvetlen és közvetett módon tulajdonolt cégei is azonnal listázhatók. A szolgáltatás segítségével egyszerű, átlátható formában megjeleníthetők az egyes magánszemélyek tulajdonosi érdekeltségei még a legösszetettebb tulajdonosi láncok esetében is.

A hazai cégvilágban gyakoriak az összetett tulajdonosi láncok, akár 8-10 cégen keresztül húzódó közvetett tulajdonosi szerkezetek is fellelhetőek. A közvetett tulajdonosi befolyás modul ezáltal nagy segítség a magánszemélyek teljes (tulajdonosi) érdekeltségi körének feltérképezésében.

A kiegészítő modul mind kockázatkezelési, mind vállalkozás fókuszú üzletfejlesztési oldaról hatékony kiegészítője az egyéb céginformációs szolgáltatásoknak.

A modul segítségével az érdekeltségi kör legfontosabb adatai is listázódnak:
 
 • A magánszemély érdekeltségébe tartozó vállalkozás neve, címe, kapcsolati háló linkje
 • Vállalkozás állapota
 • Vállalkozás árbevétele
 • Befolyás mértéke
 • Tulajdonosi lánc hossza

 

Árajánlatkérés