Kapcsolati Térkép

A Kapcsolati Térkép egy interaktív grafikus elemző eszköz, mely alkalmas cégkapcsolati láncolatok teljes feltárására, egy képernyőn történő megjelenítésére.

Ajánlatkérés
slider-picture
<div style="text-align: right;"><a class="button button--primary lg-2" href="/arajanlat-kerese" target="_self">&Aacute;raj&aacute;nlatk&eacute;r&eacute;s</a><br />
&nbsp;</div>
 
<div style="text-align: justify;"><br />
<br />
A hazai c&eacute;gstrukt&uacute;ra jelentős r&eacute;sze rendk&iacute;v&uuml;l sz&ouml;vev&eacute;nyes h&aacute;l&oacute;zatokb&oacute;l &eacute;s c&eacute;gcsoportokb&oacute;l &aacute;ll. Ezen kapcsolatrendszerek sokszor &bdquo;v&eacute;gtelennek&rdquo; tűnnek, &eacute;s &aacute;br&aacute;zol&aacute;suk &ouml;sszetett feladat.<br />
&nbsp;</div>
 
<div style="text-align: justify;">A Kapcsolati T&eacute;rk&eacute;p egy &uacute;j gener&aacute;ci&oacute;s h&aacute;l&oacute;zat elemző eszk&ouml;z, mely legnagyobb &uacute;jdons&aacute;ga, hogy a megjelen&iacute;thető h&aacute;l&oacute;zat nem &aacute;ll meg az első, m&aacute;sod, harmad szintű kapcsolatokn&aacute;l, hanem a h&aacute;l&oacute;zat tetszőleges elem&eacute;nek tov&aacute;bbi kapcsolatai is megjelen&iacute;thetőek a kor&aacute;bbi kapcsolatok mellett. Az eszk&ouml;z seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel <strong>ak&aacute;r 8-10 m&eacute;lys&eacute;gű &ouml;sszetett kapcsolatrendszerek is megjelen&iacute;thetőek egy k&eacute;pernyőn</strong>.<br />
<br />
A minta Kapcsolati T&eacute;rk&eacute;pet megtekintheti itt: <a class="pyro-file" href="https://www.opten.hu/files/download/1d7062a843f3d06" target="_self">Kapcsolati T&eacute;rk&eacute;p minta</a><br />
<br />
A szolg&aacute;ltat&aacute;s amellett, hogy sz&aacute;mos hasznos gyakorlati funkci&oacute;val b&iacute;r, kezel&eacute;se m&eacute;gis rendk&iacute;v&uuml;l egyszerű. Sz&iacute;nvil&aacute;ga, &uuml;zleti logik&aacute;ja a m&aacute;r megszokott Kapcsolati H&aacute;l&oacute; logik&aacute;val egyező, k&eacute;nyelmes &aacute;tj&aacute;r&aacute;s biztos&iacute;tott nemcsak a k&eacute;t szolg&aacute;ltat&aacute;s, hanem az Opten C&eacute;gt&aacute;r egy&eacute;b szolg&aacute;ltat&aacute;sai k&ouml;z&ouml;tt is.<br />
<br />
A Kapcsolati T&eacute;rk&eacute;p tov&aacute;bbi &uacute;jdons&aacute;ga, hogy a <strong>V&eacute;gső tulajdonosi kapcsolatok grafikus &aacute;br&aacute;zol&aacute;s&aacute;ra is alkalmas</strong>.<br />
<br />
A megjelen&iacute;thető kapcsolatok k&ouml;re ez&aacute;ltal tov&aacute;bb bőv&uuml;lt:</div>
 
<ul>
<li>Tulajdonosi kapcsolatok</li>
<li>C&eacute;gjegyz&eacute;sre jogosult kapcsolatok</li>
<li>Jogelőd/Jogut&oacute;d kapcsolatok</li>
<li>C&iacute;mkapcsolatok (jogosults&aacute;gf&uuml;ggő)</li>
<li>Zrt. tulajdonosi kapcsolatok (jogosults&aacute;gf&uuml;ggő)</li>
<li>V&eacute;gső tulajdonosi kapcsolatok (jogosults&aacute;gf&uuml;ggő)</li>
</ul>
 
<div style="text-align: justify;"><br />
A kapcsolati &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;seket felt&aacute;r&oacute; megold&aacute;ssal a c&eacute;gek kor&aacute;bban rejtett, vagy nehezen hozz&aacute;f&eacute;rhető inform&aacute;ci&oacute;kat t&aacute;rhatnak fel, amely csal&aacute;s- &eacute;s kock&aacute;zatfelder&iacute;t&eacute;s, sales t&aacute;mogat&aacute;s, &eacute;s m&eacute;g sz&aacute;mos m&aacute;s ter&uuml;leten seg&iacute;theti munk&aacute;jukat.<br />
<br />
Az Opten Kapcsolati T&eacute;rk&eacute;p motorj&aacute;t a <a href="https://hiflylabs.hu/" target="_blank">Hiflylabs Zrt</a>. szolg&aacute;ltatja.<br />
<br />
<br />
<a href="http://hiflylabs.hu/netflyer" target="_self">K&eacute;sz&iacute;tse el saj&aacute;t Kapcsolati T&eacute;rk&eacute;p&eacute;t c&eacute;ge &uuml;zleti adataival!</a><br />
&nbsp;</div>
 
<div style="text-align: right;"><br />
<br />
<a class="button button--primary lg-2" href="/arajanlat-kerese" target="_self">&Aacute;raj&aacute;nlatk&eacute;r&eacute;s</a></div>