Céginformációs szolgáltatások Kockázatkezelés

APAFI - Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás

APAFI - Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás

Sok előjele van annak, ha egy gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó működése rossz irányt vesz. Ha ezekről időben értesülünk, akkor reagálhatunk és felkészülhetünk a következmények megelőzésére vagy elhárítására. Az Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás (APAFI) napi használatával ügyfeleink figyelemmel kísérhetik a partnerek vagy éppen a versenytársak működését. A felhasználó által megjelölt cégeket folyamatosan monitorozzuk, és ha működésükben olyan változás áll be, ami kihathat az üzleti kapcsolatra, értesítést küldünk.

Ajánlatkérés
slider-picture

Eljárásfigyelő alaprendszer
A rendszer a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, a cégek megszüntetésére irányuló eljárás alá kerülés szempontjából adószám vagy a cégjegyzékszám alapján, melyről ügyfeleink e-mailben értesülnek. Az eljárás alá került partnerek az online felületre bejelentkezve az Eljárás alatti partnerek lekérdezése menüpontban tekinthetőek meg.

A szolgáltatás az alábbi modulokkal egészíthető ki:

Cégfigyelő Extra modul
A szolgáltatás az ügyfél által megadott partnerlista alapján az adott cég Cégközlönyben megjelent bármilyen cégjegyzéki adatváltozását figyeli, melyről a konkrét adatokat tartalmazó e-mailben részletesen informálja az ügyfelet.

Adós modul
A szolgáltatás a felhasználó partnereit figyeli az alábbi szempontok alapján, melyekről napi rendszerességgel e-mailben részletesen, a konkrét adatokról informálja az ügyfelet.

Negatív információk
 • Végrehajtási eljárás alatt áll (Cégjegyzékben és/vagy NAV honlapon)
 • NAV kétféle adóslistáján szerepel (180 napon túli, 100 millió Ft-ot meghaladó adósok listája, Jelentős adóhátralékosok listája)
 • Az OPTEN Egységes Követelés-nyilvántartó Rendszerbe új adósként való bekerülés
 • Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető
 • Csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt áll
 • Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés
 • Felfüggesztett / törölt adószáma van (Cégjegyzékben és/vagy NAV honlapon)
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás (általában fogyasztóvédelmi bírság)
Pozitív információk
 • Kiemelt adózó
 • Köztartozásmentes adózó
 • Minősített adózó
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági pozitív lista (Azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél három országos vizsgálati program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük.)
 • Engedélyezett gazdálkodó (Európai Uniós közösségi vámszabályozási törvény alapján nyilvántartott pozitív EU lista. A listára azon vállalatok kerülhetnek fel, amelyek vámhatósági engedéllyel rendelkeznek, igazolták fizetőképességüket, és betartják az irányadó biztonsági előírásokat. Ha egy tagország kiállít egy ilyen igazolást, azt a többi tagország elismeri, és ezzel jelentősen egyszerűsödik az adott cég egy másik tagállamban folytatott tevékenységéhez szükséges engedélyek kiadása.)
Kockázati besorolás változásfigyelő modul
A változásfigyelés lényege, hogy az előfizető hetente üzenetet kap a megváltozott besorolású partnereiről, melyben az is szerepel, melyik kategóriából mely másikba került. A partnerlista feltöltésekor az előfizető e-mail üzenetben megkapja a beazonosított ügyfeleinek kockázati besorolás szerinti megoszlását. A cégek besorolása a Saját partnerlista menüpont alatt egyenként is megtekinthető.
 
Hirdetmény modul
A felhasználó az általa megadott partnereire vonatkozó, Cégközlönyben megjelent hirdetményeket és közzétételeket tekintheti meg. A modul csak telepített változathoz rendelhető!

Telepített APAFI
A telepített APAFI-t abban az esetben ajánljuk, amennyiben Ön több tízezres partnerlistával rendelkezik vagy az Ön cégének üzletpolitikai okai miatt az online partnerfeltöltés nem támogatott. Ebben az esetben a szolgáltatásunk lokálisan telepítésre kerül, az adatforgalom egyirányú, amelyben az Opten csak adatfrissítő állományokat küld.
 
Gyorsított eljárásfigyelés
Napjainkban az információ frissessége elsőrendű kérdés, legtöbbször már a percek is számítanak. A szolgáltatás segítségével óránként kaphat információt az elektronikusan közzétett csőd-, felszámolási, adósságrendezési és vagyonrendezési eljárások indulásáról.