Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

Jogi információs szolgáltatások

Jogi információs szolgáltatásaink a magyar és Európai Uniós joganyagok, illetve azok változásainak egységes szerkezetbe foglalásával a jogalkalmazók mindennapi munkájának segítését célozzák.

OptiJUS

OptiJUS
A folyamatosan változó jogszabályi környezetben elengedhetetlen a minőségi, naprakész jogi adatbázisok használata. A felhasználóbarát és korszerű OptiJUS 2011 óta szolgálja több ezer jogalkalmazó napi munkáját online (web-böngészős) és mobil applikáció formában. Rendszerünk moduláris felépítésű: az alapszolgáltatás mellé a kiegészítő modulok megvásárlásával az OptiJUS tartalmilag és funkcionálisan is jelentősen bővíthető.

Tovább »

Idegennyelvű Jogi Adatbázis

Idegennyelvű Jogi Adatbázis
2013 decemberétől akár az OptiJUS részeként, akár külön is elérhető az OptiJUS Idegennyelvű Jogi Adatbázis, amely többszáz jogszabályt, nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat, a TEÁOR kódokat, a Vámtarifát és a Jegybanki Alapkamat jegyzéket tartalmazza angol és – a fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven. Ezen szolgáltatások mellett angol-magyar jogi szótár is elérhető a felületről.

Tovább »

BH modul

A BH modul 1975-ig visszamenőleg tartalmazza a Kúriai Döntésekben közzétett bírósági határozatokat továbbá az Ítélőtáblai Határozatok című lapban megjelent ítélőtáblai döntéseket.

Tovább »

Döntvény modul, Ítéletkereső

Döntvény modul, Ítéletkereső
A Döntvénymodulban a joggyakorlat széles körű megismerését a 150 ezret meghaladó, több szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja. Az Ítéletkereső pedig egy speciális, kifejezetten a bírósági ítéletek és végzések könnyű és gyors felkutatására kifejlesztett kereső.

Tovább »

Nagykommentár modul

Nagykommentár modul
Kommentárjaink szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki.

Tovább »

Adó TB modul

Adó TB modul
A modul a Saldo Zrt.-vel kötött együttműködés keretében különböző jogszabályi magyarázatokat tartalmaz.

Tovább »

Adózási és Számviteli magyarázatok

Adózási és Számviteli magyarázatok
Az eddig Üzleti Navigátor néven ismert online szolgáltatás lényege, hogy a leggyakoribb, a vállalkozások működését érintő adózási, számviteli és munkaügyi problémákat nem jogszabály-magyarázatként közli, hanem témakörönként gyakorlatorientáltan, lényegre törően, egyszerű nyelvezettel és szabályos felépítettséggel.

Tovább »

Nagy Iratmintatár modul

Nagy Iratmintatár modul
A Nagy Iratmintatár modul egy jogágakra bontott dokumentumtár, mely az alapszolgáltatásban szereplő anyagokkal együtt több, mint 3000 iratmintát tartalmaz.

Tovább »

Hatásköri Jegyzék modul

Hatásköri Jegyzék modul
A Hatásköri jegyzék modul az önkormányzatok és intézményei, több, mint 300 jogszabályban felsorolt több ezer feladatát tartalmazza egy lekérdezhető adatbázis formájában.

Tovább »

EU modul

EU modul
A modul az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Communities) megjelent uniós joganyagot tartalmazza magyar nyelven.

Tovább »

Intelligens Nyomtatványkitöltő modul

Intelligens Nyomtatványkitöltő modul
Az intelligens nyomtatványkitöltő program a cégeljáráshoz szükséges cég- illetve változásbejegyzési nyomtatványokat tartalmazza. Az intelligens nyomtatványkitöltőben Változásbejegyzési nyomtatvány kitöltése esetén lehetőség van a Cégtárban szereplő meghatározott cégadatok automatikus beillesztésére.

Tovább »

Jogi kiadványok

Jogi kiadványok
Jogi információs kiadványaink között megtalálható az új Ptk. konverziós táblája, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2011, A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, a Bírói Gyakorlat Füzetek és a Jogesetek Magyarázata.

Tovább »

Házassági vagyonjog az új Ptk.-ban

Házassági vagyonjog az új Ptk.-ban
Szerző: Dr. Csűri Éva

Tovább »

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény nagykommentárja

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény nagykommentárja
Nádas György – Rab Henriett – Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó

Tovább »

A Büntető Törvénykönyvéről szóló 2012. évi C. törvény kommentárja

A Büntető Törvénykönyvéről szóló 2012. évi C. törvény kommentárja
Főszerkesztő: dr. Polt Péter
Szerkesztők: dr. Miskolczi Barna  dr. Török Tímea

Tovább »

Parlamenti Szemle

Parlamenti Szemle


A Parlamenti Szemle 2016-ban indult, évente két alkalommal megjelenő lektorált, magyar nyelvű tudományos folyóirat. Nyomtatott és on-line formában egyaránt elérhető. A lap a parlamenti, parlamentarizmussal kapcsolatos kutatásoknak kíván fórumot biztosítani a jog- és politikatudomány művelői számára egyaránt.

Tovább »

Atipikus szerződések

Atipikus szerződések
A magyar szerződési jog egyik erősödő jelensége, hogy a legtöbb szerződés már nem sorolható be egyértelműen valamilyen jól azonosítható szerződés-típusba. Az "Atipikus szerződések" című könyv ezeket a gazdasági életben fontos szerepet játszó speciális megállapodásokat dolgozza fel.

Tovább »

Jogásznapló és Zsebnapló 2017

Jogásznapló és Zsebnapló 2017
A MAGYAR JOGÁSZ EGYLET KIADÁSÁBAN MÁR 59 ÉVE!

Tovább »

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
Szerzők: Bereczky Sára - Mohácsi Máté - Molnár Judit - Nyilas Anna - Osztovits András - Pomeisl András - Pribula László - Surányi-Farkas Sára - Villám Krisztián - Virág Csaba
Szerkesztő: Osztovits András

Tovább »

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
Szerzők: Kiss Nikolett - Osztovits András - Pomeisl András - Villám Krisztián
Szerkesztő: Osztovits András

Tovább »

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
Szerzők: Bereczky Sára - Osztovits András
Szerkesztő: Osztovits András

Tovább »

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
Szerzők: Molnár Judit - Nyilas Anna
Szerkesztő: Osztovits András

Tovább »

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kom.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kom.
Szerzők: Bodnár Zsuzsanna - Fézer Tamás - Metzinger Péter - Osztovits András
Szerkesztő: Osztovits András

Tovább »

Az új Ptk. konverziós táblája

Az új Ptk. konverziós táblája
A kiadvány a régi magánjogi szabályokat és az új Ptk. rendelkezéseit felelteti meg egymásnak táblázatos formában.

Tovább »

A Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata

A Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011 című könyv a jogszabály mindenre kiterjedő részletes magyarázata, amely több mint két és fél ezer oldalon keresztül több ezer jogesetet beépítve magyarázza valamennyi, a jogszabály alkalmazása során felmerülő problémát, élethelyzetet – így ad gyakorlati útmutatót az olvasónak.

Tovább »