Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!
       

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja
2014. március 15-én jelentős változás történt a magyar jogrendszerben, hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv (új Ptk.). Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba léptető, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelent négykötetes nagykommentárja azonban már ezeket a jogszabályokat is figyelembe veszi.


Nevezetesen:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényt,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCIV. törvényt,
 • az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CCXIII. törvényt,
 • az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvényt,
 • a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényt,
 • valamint a Kúriának az új Ptk. alkalmazása során irányadónak, hatályon kívül helyezettnek, illetve meghaladottnak tekintett korábbi jogegységi határozatokról, kollégiumi véleményekről, elvi döntésekről, kollégiumi állásfoglalásokról szóló 1/2014. számú PJE jogegységi határozatát.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárjának fogyasztói ára:
nettó 23 800 Ft + 5% Áfa (bruttó 24 990 Ft)

A kiadványban a szerzők bemutatják azokat a rendelkezéseket, amelyek jelentősen változtak, vagy épp teljesen újként kerültek beiktatásra. Ezeknél a rendelkezéseknél nemcsak a jogszabály indokolását, hanem a nemzetközi tapasztalatokat, a magyar magánjogban korábban ismert intézmények esetén a korábbi gyakorlatot és irodalmat is feldolgozzák. Emellett bőséges magyarázattal látják el azokat a rendelkezéseket is, amelyek a régi Ptk-hoz képest nem vagy nem lényegesen változtak, továbbá ismertetik a bírói gyakorlat azon részét, amely az új törvény hatálybalépése után sem változott.

A nagykommentár célja mindenekelőtt a gyakorlat segítése, de a könyv bőséges kitekintést ad a jogtörténeti előzményekre és a jogtudományi álláspontokra is. A szerzői gárda, amely vegyesen áll a Ptk. kodifikátoraiból, bírákból, ügyvédekből, egyetemi oktatókból, valamint az adott területhez közel álló intézményeknél dolgozó szakemberekből, garancia a színvonalas tartalomra.

Kiadványunkat, amelynek szakmai támogatója a Magyar Ügyvédi Kamara, már több mint 7000 példányban vásárolták meg (köztük a Budapesti Ügyvédi Kamara az összes budapesti ügyvéd és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara a tagjai számára, az Országos Bírósági Hivatal több mint 800 példányban és több száz nem budapesti ügyvéd is).
 
Főszerkesztő: Osztovits András, a Kúria bírája, a Károli Gáspár Református Egyetem docense.

A kiadvány szerzői:
 • Anka Tibor
 • Barta Judit
 • Barzó Tímea
 • Bodor Mária
 • Bodzási Balázs
 • Boóc Ádám
 • Csécsy Andrea
 • Csehi Zoltán
 • Fabó Tibor
 • Fazekas Judit
 • Fézer Tamás
 • Fuglinszky Ádám
 • Hajnal Zsolt
 • Harsányi Gyöngyi
 • Jobbágyi Gábor
 • Lantai Csilla
 • Menyhárd Attila
 • Miskolci Bodnár Péter
 • Nochta Tibor
 • Nótári Tamás
 • Orosz Árpád
 • Osztovits András
 • Papp Tekla
 • Pázmándi Kinga
 • Sándor István
 • Szikora Veronika
 • Tőkey Balázs
 • Újváriné Antal Edit
 • Vezekényi Ursula
 • Villám Krisztián
 • Virág Csaba
 • Zavodnyik József
Nem, köszönöm

Próbálja ki szolgáltatásainkat ingyenes hozzáférésünkkel!