Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!
       

Nagykommentár modul

Nagykommentár modul
Kommentárjaink szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki.
A modul az alábbi nagykommentárokat tartalmazza, melyek köre folyamatosan bővül és frissül
Ugrás a szolgáltatások videó ismertetőjéhez

A modulban jelenleg elérhető nagykommentárok:
 

 1. Kommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényhez (Alap OptiJUS része)
  szerző: Dr. Osztovits András
 2. Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez;
  szerkesztő: Dr. Osztovits András
  szerzők: Bereczky Sára, Mohácsi Máté, Molnár Judit, Nyilas Anna, Osztovits András, Pomeisl András, Pribula László, Surányi-Farkas Sára, Villám Krisztián, Virág Csaba
 3. Kommentár a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényhez
  szerkesztő: Dr. Osztovits András
  szerzők: Kiss Nikolett, Osztovits András, Pomeisl András, Villám Krisztián
 4. Kommentár a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényhez
  szerző: Dr. Osztovits András
 5. Kommentár a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez
  szerkesztő: Dr. Osztovits András
  szerzők: Bodnár Zsuzsanna, Fézer Tamás, Metzinger Péter, Osztovits András
 6. Kommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényhez
  szerkesztő: Dr. Osztovits András
  szerzők: Molnár Judit, Nyilas Anna
 7. Kommentár a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényhez
  szerzők: dr. Papp-Lada Beáta, dr. Dessewffy Anna
 8. Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez
  szerkesztő: Dr. Osztovits András
  Szerzők: Bereczky Sára, Osztovits András
 9. Kommentár a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvényhez
  szerzők: dr. Madai Sándor, Mezősi Gréta
 10. Kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényhez és a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelethez (Adó TB modul része is) – a felhasználási jogot a Saldo Zrt. biztosítja
  szerzők: Dr. Jurányi Benedekné, Matlné Kisari Erika, Molnárné dr. Pintér Ilona, Széll Zoltánné
 11. Kommentár az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvényhez (Adó TB modul része is) – a felhasználási jogot a Saldo Zrt. biztosítja
  szerzők: Dr. H. Nagy Dániel, Dr. Sík Magdolna, Dr. Sőrés Zsuzsa, Dr. Tóth György
 12. Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez
  szerző: dr. Papp-Lada Beáta
 13. Kommentár az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényhez
  szerző: dr. Papp-Lada Beáta
 14. Kommentár a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényhez
  szerző: dr. Papp-Lada Beáta
 15. Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez
  szerzők: dr. Siposné Bíró Noémi, dr. Nádasné Rab Henriett, dr. Sipka Péter, dr. Nádas György, dr. Zaccaria Márton Leó
 16. Kommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhez
  szerzők: dr. Siposné Bíró Noémi, dr. Nádasné Rab Henriett, dr. Sipka Péter, dr. Nádas György
 17. Kommentár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez
  szerző: dr. Papp-Lada Beáta
 18. Kommentár a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényhez
  szerzők: dr. Rácz Anita, dr. Kis Anikó
 19. Kommentár a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényhez
  szerző: dr. Papp-Lada Beáta
 20. Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez
  főszerkesztő: Dr. Polt Péter
  szerzők: Dr. Békés Ádám PhD, Prof. Dr. Blaskó Béla PhD, Dr. Czencz Zoltán, Dr. Csák Zsolt, Dr. Elek Balázs PhD, Dr. Gál István László PhD, Dr. Gellér Balázs József PhD, Dr. Kőhalmi László PhD, Dr. Lajtár István PhD, Dr. Miskolczi Barna, Dr. Polt Péter PhD, Dr. Szűcs András, Dr. Török Zsolt, Dr. Vaskuti András
 21. Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényhez
  szerzők: dr. Delly Levente, dr. Pintér István, dr. Oláh László
 22. Kommentár a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényhez
  szerzők: dr. Madai Sándor, dr. Pápai-Tarr Ágnes
 23. Kommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez
  szerző: dr. Madai Sándor
 24. Kommentár a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényhez
  szerző: dr. Madai Sándor
 25. Kommentár az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelethez
  szerző: dr. Madai Sándor
 26. Kommentár a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvényhez (Alap OptiJUS része)
  szerzők: dr. Papp-Lada Beáta, dr. Madai Sándor, Mónusné dr. Kiss Katalin
 27. Kommentár az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényhez
  szerzők: dr. Dessewffy Anna, dr. Papp-Lada Beáta
 28. Kommentár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvényhez
  szerző: dr. Papp-Lada Beáta
 29. Kommentár a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényhez
  szerzők: dr. Veszprémi Bernadett
 30. Kommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez
  szerző: dr. Papp-Lada Beáta
 31. Kommentár a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényhez
  szerző: Mónusné dr. Kiss Katalin
 32. Kommentár a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényhez
  szerző: dr. Tordai Gábor
 33. Kommentár a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényhez

szerző: dr. Papp-Lada Beáta

 


A modulban jelenleg elérhető Bírói Gyakorlat Füzetek:

 1. Végrendelet; szerző: dr. Orosz Árpád
  lezárás dátuma: 2012.10.01.
 2. Társasági jogviták; szerző: dr. Fézer Tamás
  lezárás dátuma: 2012.12.01.
 3. Házassági vagyonjog; szerző: dr. Bereczky Sára
  lezárás dátuma: 2013.01.01.
 4. Közlekedési bűncselekmények; szerző: dr. Karsai Krisztina
  lezárás dátuma: 2013.04.01.
 5. Szomszédjogok; szerző: dr. Villám Krisztián
  lezárás dátuma: 2013.06.01.
 6. Perújítás a polgári perben; szerző: dr. Bereczky Sára
  lezárás dátuma: 2013.07.01.
 7. Általános szerződési feltételek szerző: dr. Nemessányi Zoltán
  lezárás dátuma: 2013.09.01.
 8. Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések szerző: dr. Orosz Árpád
  lezárás dátuma: 2013.10.01.
 9. A csalás szerző: dr. Madai Sándor
  lezárás dátuma: 2014.06.02.
 10. Bizonyítás a polgári perben szerző: dr. Metzinger Péter
  lezárás dátuma: 2014.07.31.
 11. Ingatlan-nyilvántartás szerző: Kovács András
  lezárás dátuma: 2014.07.01.
 12. Felülvizsgálat polgári perekben szerző: Osztovits András
  lezárás dátuma: 2014.10.01.
 13. 10 éve az Európai Unióban – az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai szerző: Simonné Gombos Katalin
  lezárás dátuma: 2014.08.01.
 14. Hibás teljesítés szerző: Bartal Géza – Farkas Attila
  lezárás dátuma: 2015.02.01.
 15. Tulajdonjog megszerzése eredeti szerzésmóddal szerző: Orosz Árpád
  lezárás dátuma:  2015.06.01.
 16. Sajtó-helyreigazítás szerző: Pribula László
  lezárás dátuma: 2015.06.01.
 17. Közbeszerzési perek szerző: Dudás Gábor - Tátrai Tünde
  lezárás dátuma: 2015.08.01.
 18. Fizetésképtelenségi eljárások szerző: Osztovits András
  lezárás dátuma: 2015.08.01.
 19. ÁFA-perek szerző: Heinemann Csilla
  lezárás dátuma: 2015.09.01.
 20. Orvosi kártérítés szerző: Pribula László
  lezárás dátuma: 2016.11.01.

   
Nem, köszönöm

Próbálja ki szolgáltatásainkat ingyenes hozzáférésünkkel!