Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 2000. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezményben foglaltakkal összhangban - a következőket rendeljük el:
1. §
2. § Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.
3. §
3/A. §
4. § (1) Ez a rendelet - (2)-(5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - 2001. január 1-jén lép hatályba.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter
Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,
környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez

2. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez

3. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez

 

 Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

 Korlátozás területe, módja

 A.  

B.

 

C. Halogénezett szénhidrogének

 Nem használhatók fel belső égésű motorok üzemanyagainak adalékanyagaként és tüzelőanyagok adalékanyagaként.

 D.  

 

 

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en