Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat

a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány
1.1. a további intézkedésig fel nem használható, 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat- maradványokból a VIII. Ügyészség fejezetnél keletkezett 340 000 ezer forintnak, a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 440 000 ezer forintnak, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 500 000 ezer forintnak, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 2 466 946 ezer forintnak
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi, és
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
1.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia létrehozásához kapcsolódó beruházáshoz szükséges - 2014. évben 2315,3 millió forint, 2015. évben 1496,3 millió forint - forrásoknak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi, a 2015. évi központi költségvetés tervezése
1.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójához, valamint az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházáshoz 2014. évben szükséges 800,0-800,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése
1.4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez szükséges, 2014. évben 555,0 millió forintnak a Miniszterelnökség fejezetben, valamint 1113,0 millió forintnak Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben, továbbá 2015. évben 695,0 millió forintnak a XI. Miniszterelnökség fejezetben és 1809,0 millió forintnak Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak a központi költségvetés tervezése során;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi, a 2015. évi központi költségvetés tervezése
1.5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Klebelsberg-kastély funkcióbővítéséhez és a felújításokhoz 2014. évben szükséges 620,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése
1.6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztési koncepciójához 2014-2016. években szükséges, legfeljebb 4600,0 millió forint összegű forrásoknak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi, a 2015. évi és 2016. évi központi költségvetés tervezése
1.7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a csehimindszenti római katolikus templom felújításához 2014. évben szükséges 56,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése
1.8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Országjáró Múzeumok című projekthez 2014. évben szükséges 293,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése
1.9. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a rendszerváltás 25. évfordulója rendezvénysorozatának előkészítéséhez és lebonyolításához 2014. évben szükséges 800,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése
1.10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
a) a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerint átcsoportosított előirányzat visszarendezését rendeli el a 2. melléklet szerint,
b) a Korm. határozatot és 1. mellékletét visszavonja,
c) a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához 50,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások jogcím javára, a 3. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 15.
2.
3.
4.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozathoz

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
 

Ezer forintban

Fejezet- számCím- számAlcím- számJogcím- csop.- számJogcím- számElőir.- csoport- számKiemelt előir.- számFejezet- névCím-névAlcím- névJogcím- csop.- névJogcím- névElőir.- csop.- névKiemelt előirányzat neveÁtcsoportosítás (+/-)
VIII.      Ügyészség      
 

1

      Ügyészségek     
     

2

      Felhalmozási költségvetés 
      

3

      Egyéb felhalmozási kiadások

-313 047

 

3

      Fejezeti kezelésű előirányzatok   
  

4

      Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
     

1

      Működési költségvetés 
      

5

      Egyéb működési célú kiadások

-26 953

X.      Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   
 

20

      Fejezeti kezelésű előirányzatok   
  

2

      Célelőirányzatok    
   

1

      KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
     

3

      Működési költségvetés 
      

3

      Működési célú támogatások államháztartáson belülről

300 000

  

3

      Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
   

21

      Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 
     

3

      Működési költségvetés 
      

3

      Működési célú támogatások államháztartáson belülről

200 000

XI.      Miniszterelnökség     
 

5

      Fejezeti kezelésű előirányzatok   
  

1

      Célelőirányzatok    
   

15

      A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 
     

3

      Működési költségvetés 
      

3

      Működési célú támogatások államháztartáson belülről

340 000

     

3

      Felhalmozási költségvetés 
      

6

      Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
  

2

      Fejezeti általános tartalék 
     

3

      Működési költségvetés 
      

3

      Működési célú támogatások államháztartáson belülről

455 000

XII.      Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Környezetügyi Intézet

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

<

-294 802

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi célelőirányzatok

 <

 

<

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi pályázatok támogatása

  

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

<

-37

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat

  

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

<

-63 458

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

 <

 

<

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

<

-81 703

XV.

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 <

 

 

 

<

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

<

-500 000

XVIII.

 

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 <

 

 

 

 

<

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

  

 

<

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

  

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Egyéb civil szervezetek támogatása

  

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<

36 000

XX.

 

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

 <

 

<

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

  

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<

248 000

 

11

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 <

 

 

 

<

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<

136 000

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<

50 000

 

13

 

 

 

 

 

 

Sportintézmények

 <

 

 

 

 

<

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 <

 

 

<

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<

57 946

 

19

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

  

 

<

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

< A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

 

Ezer forintban

Fejezet- szám

Cím- szám

Alcím- szám

Jogcím- csop.- szám

Jogcím- szám

Előir.- csoport- szám

Kiemelt előir.- szám

Fejezet- név

Cím-név

Alcím- név

Jogcím- csop.- név

Jogcím- név

Előir.- csop.- név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-58 441

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-241 559

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

"Útravaló" ösztöndíj program

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-85 000

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Egyes szociális pénzbeli támogatások

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-50 000

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 764 647

 

 

22

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

200 000

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Nem állami intézmények felújítása, beruházása

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

80 000

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Klebelsberg kastély felújítása

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

80 000

 

 

28

 

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

350 000

 

 

55

 

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-267 299

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

350 000

XLIII.

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Stadionfejlesztés

 

200 000

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások

440 000

2. melléklet az 1700/2013. (X. 4.) korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog- cím csop. szám

Jog- cím szám

Előir. csoport száma

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog- cím csop. név

Jog- cím név

Előir. csop. név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329639

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

 

 

-50,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

7

 

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog- cím csop. szám

Jog- cím szám

Előir. csoport száma

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog- cím csop. név

Jog- cím név

Előir. csop. név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog- cím csop. szám

Jog- cím szám

Előir. csoport száma

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog- cím csop. név

Jog- cím név

Előir. csop. név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Millió forintban, egy tizedessel
 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.
n.év

II.
n.év

III.
n.év

IV.
n.év

Fejezet

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

teljesítményarányos
 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

-50,0

 

 

 

 

-50,0

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni

 

 

 

 

 

3. melléklet az 1700/2013. (X. 4.) korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog- cím csop. szám

Jog- cím szám

Előir. csoport száma

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog- cím csop. név

Jog- cím név

Előir. csop. név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296424

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

7

 

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50,0

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog- cím csop. szám

Jog- cím szám

Előir. csoport száma

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog- cím csop. név

Jog- cím név

Előir. csop. név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog- cím csop. szám

Jog- cím szám

Előir. csoport száma

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog- cím csop. név

Jog- cím név

Előir. csop. név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Az adatlap 5 példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)Összesen I.
n.év

II.
n.év

III.
n.év

IV.
n.év

Fejezet

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

teljesítményarányos
 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

50,0

 

 

 

 

50,0

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni

 

 

 

 

 

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en