Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009-2010. évekre szóló akcióterve módosításáról

A Kormány
1.
2.
3.
4. törli az ÁROP 2009-2010. évekre szóló akciótervéből a 4. melléklet szerinti konstrukciót,
5. egyetért azzal, hogy az ÁROP-1.2.11/A azonosító számú konstrukció keretéből az érintett megyei önkormányzatok megyénként 10 millió forintot a regionális fejlesztési ügynökségek bevonásával a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt tervezési feladataik ellátása céljából használjanak fel,
6. egyetért azzal, hogy az ÁROP-1.2.11/A azonosító számú konstrukció keretéből a Balaton Fejlesztési Tanács 100 millió forintot az általa ellátandó területi tervezési feladatokra használja fel,
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 6. és 7. pontban megjelölt konstrukció felhívásának az ott meghatározottak szerinti tartalommal történő módosításáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
8. visszavonja az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II. 21.) Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

3. melléklet az 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

4. melléklet az 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

Államreform Operatív Program
Akcióterv 2009-2010

Konstrukció kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Státusz

2 2 14

A közigazgatási idegen szaknyelvi fejlesztési rendszer létrehozása

Államreform Operatív Program

Nemzeti Közszolgálati
Egyetem

0,33

törölve

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en