Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rész

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a közutaknak és egyéb, az önkormányzat tulajdonában álló közterületeknek Budapest közigazgatási határán belül eső szakaszaira terjed ki, ideértve azoknak
a) a járművek és gyalogosok,
b) a csak a járművek
közlekedésére szolgáló részét is.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a gyorsforgalmi utak Budapest közigazgatási határain belül eső szakaszaira.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. fővárosi közutak: sugár- és gyűrűirányú közutak, a kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, a Főváros tulajdonában álló helyi közutak, valamint valamennyi olyan, e rendelet hatálya alá tartozó közút, amelynek tulajdonosa vagy a vagyonkezelője a közút kezelésével a 3. §-ban meghatározott szervezetet bízza meg;
2. kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak: olyan helyi közutak, amelyek országos vagy fővárosi jelentőségű útvonal részei;
3. sugár- és gyűrűirányú közutak: az országos közúthálózat gyorsforgalmi úti és főúti elemeinek Budapest közigazgatási területén belüli összeköttetését biztosító helyi közutak.
3. § A Fővárosi Önkormányzat vagy az általa a közutak fenntartására, fejlesztésére és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy e gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: fővárosi közútkezelő) látja el a fővárosi közutak közútkezelői feladatait a közúti közlekedésről szóló törvény szerint a közút területén.
4. § (1) A fővárosi közutak vonatkozásában a fővárosi közútkezelő valamennyi olyan közútkezelői intézkedést, amely jelentős hatást gyakorol valamely országos közút forgalmára, köteles bejelenteni az érintett országos közút kezelőjének.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést elektronikusan olyan időben kell megtenni, hogy a forgalmi helyzetből adódó szükséges intézkedéseket az országos közút kezelője megtehesse.

2. Sugár- és gyűrűirányú közutak

5. § A sugár- és gyűrűirányú közutakat az 1. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A sugár- és gyűrűirányú közutak forgalmára tartós hatást gyakorló intézkedést megelőzően a fővárosi közútkezelő az érintett országos közút kezelőjét értesíti.
(2) Az értesítés kézhezvételét követően az országos közút kezelője 3 napon belül a bejelentéssel kapcsolatban észrevételt tehet, amely alapján a fővárosi közútkezelő és az országos közút kezelője az adott intézkedés megtételét megelőzően egyeztetni köteles.
(3) Tartósnak kell tekinteni azt a hatást, amely legalább 72 órán át fennáll és legalább 30%-kal csökkenti a sugár- és gyűrűirányú közutak áteresztő képességét.

3. A kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak

7. § (1) A kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalakat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. mellékletben meghatározott útszakaszok kezdő- és végcsomópontjait is - az abban foglaltakból következő kivétellel - e rendelet szerint kijelölt közterületnek kell tekinteni.
(3) Ahol a 2. melléklet teret említ - amennyiben az abban foglaltakból más nem következik - azon a teret körülvevő közutakat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A sugár- és gyűrűirányú közutak
Az országos főhálózati elemek fővárosi szakaszai:
1. Az 1. sz. főút vonatkozásában a Budaörsi út a városhatár és a Sasadi út között.
2. A 2. sz. főút vonatkozásában a Váci út a városhatár és a Róbert Károly körút között.
3. A 3. sz. főút vonatkozásában a Szabadföld út - Veres Péter út - Kerepesi út - Rákóczi út - Kossuth Lajos utca - Szabad sajtó út.
4. A 4. sz. főút vonatkozásában a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út.
5. Az 5. sz. főút vonatkozásában az Ócsai út - Grassalkovich út - Helsinki út - Soroksári út.
6. A 6. sz. főút vonatkozásában a 6. sz. főút fővárosi bevezető szakasza - Szerémi út – Rákóczi híd budai felhajtó útja.
7. A 7. sz. főút vonatkozásában a Balatoni út.
8. A 10. sz. főút vonatkozásában a 10. sz. főút bevezető szakasza az ürömi körforgalmú csomópont (körpálya nélkül) és a Kocsis Sándor utca között, valamint a Bécsi út a Kocsis Sándor utca és a Vörösvári út között.
9. A 11. sz. főút vonatkozásában a 11. sz. főút fővárosi bevezető szakasza - Batthyány utca - Rákóczi utca - Szentendrei út.
10. A 31. sz. főút vonatkozásában a Pesti út - Jászberényi út - Kőrösi Csoma út - Kőbányai út a Liget tér és a Könyves Kálmán körút között.
11. Az 510. sz. főút vonatkozásában a Haraszti út.
12. Az M1-M7 autópálya vonatkozásában az M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakasza - Budaörsi út a Sasadi út és a BAH csomópont között - Hegyalja út a BAH csomópont és az Erzsébet híd között - Erzsébet híd.
13. Az M3 autópálya vonatkozásában az M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza.
14. Az M5 autópálya vonatkozásában az M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza.
15. A Vörösvári út - Árpád híd - Róbert Károly körút - Hungária körút - Könyves Kálmán körút - Rákóczi híd.
16. Az Egér út - Andor utca - Galvani utca a Fehérvári út és a Budafoki út között.
17. A Hunyadi János út - Budafoki út a Kondorosi út és a Dombóvári út között.
18. A Dombóvári út a Budafoki út és a Rákóczi híd között - Budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Petőfi híd között - Valdemar és Nina Langlet rakpart - Raoul Wallenberg rakpart - Friedrich Born rakpart - Sztehlo Gábor rakpart - Angelo Rotta rakpart - Slachta Margit rakpart - gróf Esterházy János rakpart - Mozaik utca.
19. Az Üllői út a Határ út és a Könyves Kálmán körút között.
20. Az M0 autóút újpesti felhajtója az M0 és a Váci út között.

2. melléklet a 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak
 

A

B

I. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

1

Aladár utcaMészáros utca - Czakó utca

2

AlagútClark Ádám tér - Alagút utca

3

Alagút utcaKrisztina tér - Clark Ádám tér

4

Alkotás utcaMárvány utca - Krisztina körút

5

Angelo Rotta rakpartII. kerület közigazgatási határa - Batthyány tér

6

Apród utcaSzarvas tér - Ybl Miklós tér

7

Attila útSzarvas tér - Krisztina körút

8

Batthyány tér 

9

Batthyány utcaFő utca - Kapás utca

10

Bécsi kapu térOstrom utca - Kard utca

11

Bem rakpartClark Ádám tér - Csalogány utca

12

Clark Ádám tér 

13

Corvin térFő utca vonala

14

Czakó utcaAladár utca - Dezső utca

15

Csalogány utcaBem rakpart - Széna tér

16

Dezső utcaCzakó utca - Naphegy tér

17

Dísz tér 

18

Dózsa György térPalota út - Attila út

19

Döbrentei tér 

20

Döbrentei utcaDöbrentei tér - Ybl Miklós tér

21

Erzsébet híd 

22

Erzsébet híd le- és felhajtó útjai 

23

Fazekas utcaBatthyány utca - Csalogány utca

24

Fortuna utcaBécsi kapu tér - Hess András tér

25

Fő utcaClark Ádám tér - Csalogány utca

26

Friedrich Born rakpartSzéchenyi lánchíd - Erzsébet híd

27

Győző utcaMészáros utca - Márvány utca

28

Hattyú utcaKapás utca - Széna tér

29

Hegyalja útAvar utca - Erzsébet híd

30

Hess András térFortuna utca vonala

31

Hunyadi János útClark Ádám tér - Dísz tér

32

Jégverem utcaFő utca - Bem rakpart

33

Krisztina körútKrisztina tér - Döbrentei tér

34

Krisztina körútMagyar Jakobinusok tere - Krisztina tér

35

Krisztina körútVérmező út - Magyar Jakobinusok tere

36

Krisztina körút átkötő útjaiOrvos utca - Attila köz

37

Krisztina körút - Sarló utca

38

Krisztina térKrisztina körút vonala

39

Lánchíd utcaYbl Miklós tér - Clark Ádám tér

40

Mária térBatthyány utca vonala

41

Márvány utcaAlkotás utca - Győző utca

42

Mészáros utcaKrisztina tér - Aladár utca

43

Mihály utcaSánc utca - Somlói út

44

Nándor utcaBécsi kapu tér - Országház utca

45

Naphegy tér 

46

Országház utcaNándor utca - Szentháromság tér

47

Ostrom utcaBécsi kapu tér - Várfok utca

48

Palota útDísz tér - Dózsa György tér

49

Raoul Wallenberg rakpartErzsébet híd - XI. kerület közigazgatási határa

50

Sánc utcaHegyalja út - Tündérlaki mélyút

51

Szarvas tér 

52

Széchenyi lánchíd 

53

Szent Gellért rakpartDöbrentei tér - XI. kerület közigazgatási határa

54

Szentháromság térHess András tér - Tárnok utca

55

Szilágyi Dezső térFő utca - Bem rakpart vonala

56

Szirtes útHegyalja út - Citadella sétány

57

Sztehlo Gábor rakpartBatthyány tér - Széchenyi lánchíd

58

Tárnok utcaDísz tér - Szentháromság tér

59

Várfok utcaOstrom utca - Vérmező út

60

Várkert rakpartDöbrentei tér - Apród utca

61

Vérmező útAttila út - Széna tér

62

Ybl Miklós tér 
   
II. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

63

Alsó Törökvész útTörökvész út - Bimbó út

64

Angelo Rotta rakpartMargit híd - I. kerület közigazgatási határa

65

Apostol utcaSzeréna út - Rómer Flóris utca

66

Árpád fejedelem útjaBem rakpart - Zsigmond tér

67

Árpád fejedelem útjaZsigmond tér - Szépvölgyi út

68

Bakfark Bálint utcaMargit körút - Varsányi Irén utca

69

Bem József tér 

70

Bem József utcaMargit körút - Bem József tér

71

Bem rakpartMargit híd - Csalogány utca

71a

Bécsi út Frankel Leó utca – Szépvölgyi út

72

Bimbó útFenyves utca - Fillér utca

73

Bimbó útKeleti Károly utca - Alsó Törökvész út

74

Budakeszi útHűvösvölgyi út - Budapest közigazgatási határa

75

Budenz útBognár utca - Hűvösvölgyi út

76

Cimbalom utcaPusztaszeri út - Vérhalom tér

77

Csatárka útTörökvész út - Pitypang utca

78

Csévi utcaPasaréti tér - Kapy utca

79

Dékán utcaRetek utca - Széll Kálmán tér

80

Fazekas utcaKacsa utca - Csalogány utca

81

Felső Zöldmáli útPusztaszeri út - Zöldmáli lejtő

82

Fillér utcaRetek utca - Bimbó út

83

Fő utcaBem József tér - Csalogány utca

84

Frankel Leó utcaVidra utca - Bécsi út

85

Gábor Áron utcaSzilágyi Erzsébet fasor - Törökvész út

86

Hankóczy Jenő utcaLóczy Lajos utca - Ruszti út

87

Hidegkúti útHűvösvölgyi út - Budapest közigazgatási határa

88

Hímes utcaKerekhegyi utca - József Attila útja

89

Honfoglalás utcaJózsef Attila útja - Zerind vezér utca

90

Horvát utcaMargit körút - Kacsa utca

91

Hűvösvölgyi útBudakeszi út - Hidegkúti út

92

József Attila útjaHímes utca - Honfoglalás utca

93

Kapy utcaCsévi utca - Törökvész út

94

Kelemen László utcaHűvösvölgyi út - Pasaréti tér

95

Keleti Károly utcaMargit körút - Bimbó út

96

Kerekhegyi utcaÖrdögárok utca - Hímes utca

97

Lajos utcaZsigmond tér - Szépvölgyi út

98

Lóczy Lajos utcaGábor Áron utca - Hankóczy Jenő utca

99

Margit híd 

100

Margit híd le- és felhajtó útjai 

101

Margit körútMargit híd - Moszkva tér

102

Margit utcaMecset utca - Margit körút

103

Máriaremetei útHidegkúti út 1. - Hidegkúti út 233.

104

Mecset utcaRómer Flóris utca - Margit utca

105

Nagykovácsi útHűvösvölgyi út - Budapest közigazgatási határa

106

Nagyrét utcaNagykovácsi út - Máriaremetei út

107

Ördögárok utcaNagyrét utca - Kerekhegyi utca

108

Pasaréti tér 

109

Pasaréti útSzilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér

110

Pusztaszeri útSzépvölgyi út - Törökvész út

111

Retek utcaDékán utca - Fillér utca

112

Rómer Flóris utcaMargit körút - Szemlőhegy utca

113

Rómer Flóris utcaMecset utca - Apostol utca

114

Ruszti útHankóczy Jenő utca - Fillér utca

115

Sarolta utcaSzemlőhegy utca - Szeréna út

116

Slachta Margit rakpartIII. kerület közigazgatási határa - Margit híd

117

Széher útSzerb Antal utca - Budenz út

118

Széll Kálmán tér 

119

Szemlőhegy utcaRómer Flóris utca - Sarolta utca

120

Széna tér 

121

Szépvölgyi útBécsi út - Virág Benedek utca

122

Szépvölgyi útVirág Benedek utca - Hármashatárhegyi út

123

Szerb Antal utcaHűvösvölgyi út - Széher út

124

Szeréna útApostol utca - Sarolta utca

125

Szilágyi Erzsébet fasorSzéll Kálmán tér - Budakeszi út

126

Tölgyfa utcaBem József utca - Margit körút

127

Török utcaFrankel Leó utca - Margit körút

128

Törökvész útNagybányai út - Alsó Törökvész út

129

Üstökös utcaÁrpád fejedelem útja - Frankel Leó utca

130

Várfok utcaSzéll Kálmán tér - Vérmező út

131

Varsányi Irén utcaBakfark Bálint utca - Csalogány utca

132

Vérhalom tér 

133

Vérhalom utcaVérhalom tér - Szemlőhegy utca

134

Zöld lomb utcaSzépvölgyi út - Pitypang utca

135

Zöldmáli lejtőSzépvölgyi út - Felső Zöldmáli út

136

Zsigmond térÁrpád fejedelem útja - Lajos utca
   
III. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

137

11. sz. főút fővárosi bevezető szakaszaBatthyány utca - Budapest közigazgatási határa

138

Aranyhegyi út Aranyvölgy utca, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója – Pusztakúti út

138a

Aranyvölgy utca Bécsi út – Aranyhegyi út

139

Árpád fejedelem útjaSzépvölgyi út - Tavasz utca

140

Árpád híd 

141

Árpád híd le- és felhajtó útjai 

142

Attila utcaCzetz János köz - Kalászi utca

143

Batthyány utcaMátyás király út - Batthyány utca 11. sz.

144

Bécsi út

Szépvölgyi út – Kocsis Sándor utca, valamint Aranyvölgy utca – ürömi körforgalmú csomópont körpálya nélkül

145

Bécsi út-szervizútFehéregyházi út - Bécsi út 291. sz.

146

Bogdáni útHuszti út - Szentendrei út

147

Bojtár utcaBécsi út - Huszti út

148

Czetz János közSzentendrei út - Attila utca

149

Czetz János utcaCzetz János köz - Mátyás király út

150

Csalma utcaKalászi utca - Emőd utca

151

Csillaghegyi útBojtár utca - Törökkő utca

152

Donát utcaSzentháromság utca - Ezüsthegy utca

153

Dózsa György utcaHősök tere - Hollós Korvin Lajos utca

154

Dózsa György utcaÜrömi út - Géza utca

155

Égető utcaPusztadombi utca - Táncsics Mihály utca

156

Emőd utcaSzentendrei út - Nánási út

157

Erdőalja útErdőalja út 136. sz. - Királylaki út

158

gróf Esterházy János rakpartMozaik utca - Árpád híd

159

Ezüsthegy utcaDonát utca - Kőbánya utca

160

Farkastorki útBécsi út - Farkastorki lejtő

161

Flórián tér 

162

Folyondár utcaSzépvölgyi út - Remetehegyi út

163

Hadrianus utcaMadzsar József utca - Hatvany Lajos utca

164

Hatvany Lajos utcaJuhász Gyula utca - Hadrianus utca

165

Hollós Korvin Lajos utcaDózsa György utca - Szentendrei út

166

Hősök tere 

167

Huszti útBojtár utca - Bogdáni út

168

Jablonka útJablonka út 96. sz. - Farkastorki lejtő

169

Jégtörő útBenedek Elek utca - Záhony utca

170

Juhász Gyula utcaHatvany Lajos utca - Madzsar József utca

171

Kadosa utcaNánási út - Palicsi utca

172

Keled útPomázi út - Óbuda vasútállomás

173

Keled útSujtás utca - Szentendrei út

174

Királylaki útErdőalja út - Máramaros út

175

Királyok útjaKalászi utca - Pünkösdfürdő utca

176

Kolostor útMátyáshegyi út - Remetehegyi út

177

Kolosy térLajos utca vonala

178

Kőbánya utcaEzüsthegy utca - Pince köz

179

Kunigunda útjaBojtár utca - buszforduló

180

Lajos utcaSzépvölgyi út - Nagyszombat utca

181

Madzsar József utcaSzent István utca - Hadrianus utca

182

Máramaros útKirálylaki út - buszforduló

183

Mátyás király útCzetz János utca - Szentendrei út

184

Mátyáshegyi útFolyondár utca - Kolostor út

185

Monostori útSzentendrei út - Palicsi utca

186

Mozaik utcagróf Esterházy János rakpart - Szentendrei út

187

Nád utcaGéza utca - Hollós Korvin Lajos utca

188

Nagyszombat utcaLajos utca - Bécsi út

189

Nánási útPók utca - Kalászi utca

190

Óbudai buszgarázshoz behajtó útPomázi út - buszgarázs

191

Ország útSzentendrei út - Budapest közigazgatási határa

192

Pacsirtamező utcaNagyszombat utca - Flórián tér

193

Palicsi utcaMonostori út - Kadosa utca

194

Pók utcaNánási út - Szentendrei út

195

Pomázi út Keled út, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója

196

Pusztadombi utcaÉgető utca - Ország út

197

Pusztakúti útAranyhegyi út - Dózsa György utca

198

Pünkösdfürdő utcaKirályok útja - Ország út

199

Rákóczi utcaCzetz János köz - Mátyás király út

200

Remetehegyi útFolyondár utca - Kolostor út

201

Serfőző utcaPacsirtamező utca - Árpád fejedelem útja

202

Slachta Margit rakpartII. kerület közigazgatási határa - Árpád híd

203

Sujtás utcaZáhony utca - Keled út

204

Szent István utcaBatthyány utca - Szentendrei út

205

Szentendrei útFlórián tér - Ország út

206

Szépvölgyi útÁrpád fejedelem útja - Zöldmáli lejtő

207

Szépvölgyi útMátyáshegyi út - Hármashatárhegyi út

208

Táncsics Mihály utcaÉgető utca - Ezüsthegy utca

209

Tavasz utcaÁrpád fejedelem útja - Flórián tér

210

Törökkő utcaPomázi út - Csillaghegyi út

211

Váradi utcaBécsi út - Vörösvári út

212

Viharhegyi útFarkastorki út - Erdőalja út

213

Virág Benedek utcaSzépvölgyi út - Szépvölgyi út

214

Vörösvári útFlórián tér - Bécsi út

215

Vörösvári út szervizútjaVörösvári út 101. sz. - Vörösvári út 135. sz.

216

Záhony utcaSujtás utca - Szentendrei út
   
IV. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

217

M0 autóút újpesti felhajtóM0 - Váci út

218

Aradi utcaBerda József utca - Csányi László utca

219

Árpád útVáci út - XV. kerület közigazgatási határa

220

Árpád út-szervizútIstvántelki út - Szilágyi utca

221

Árpád út-szervizútSzilágyi utca - Deák Ferenc utca

222

Baross utcaErdősor út - Károlyi István utca

223

Berda József utcaTemesvári utca - Pozsonyi utca

224

Berlini utcaMadridi utca - Elem utca

225

Csányi László utcaAradi utca - Temesvári utca

226

Deák Ferenc utcaTemplom utca - István út

227

Elem utcaRózsa utca - XV. kerület közigazgatási határa

228

Erdősor útBaross utca - Sporttelep utca

229

Ezred utcaVáci út - Váci út

230

Farkaserdő utcaÓceánárok utca - Homoktövis utca

231

Fiumei útFóti út - Julianus barát utca

232

Fóti útVáci út - XV. kerület közigazgatási határa

233

Görgey Artúr utcaIstván út - Szilágyi utca

234

Homoktövis utcaKülső Szilágyi út - Farkaserdő utca

235

Homoktövis utcaMegyeri út - Külső Szilágyi út

236

Iglói utcaVadgesztenye utca - Fóti út

237

Irányi Dániel utcaBaross utca - Megyeri út

238

István útTél utca - Deák Ferenc utca

239

Istvántelki útElem utca - Árpád út

240

Íves útMegyeri út - Koszterna Gyula utca

241

Julianus barát utcaFiumei út - Megyeri út

242

Károlyi István utcaBaross utca - Szent István tér

243

Kassai utcaPetőfi utca - Árpád út

244

Kiss Ernő utcaGörgey Artúr utca - Szent Imre utca

245

Kiss János utcaGörgey Artúr utca - Árpád út

246

Külső Szilágyi útÓceánárok utca - Budapest közigazgatási határa

247

Leiningen Károly utcaSzent Imre utca - Fóti út

248

Megyeri útVáci út - Külső Szilágyi út

249

Mildenberger utcaBaross utca - Attila utca

250

Nádor utcaDeák Ferenc utca - Fóti út

251

Óceánárok utcaFarkaserdő utca - Külső Szilágyi út

252

Petőfi utcaIstván út - Kassai utca

253

Pozsonyi utcaXIII. kerület közigazgatási határa - Tél utca

254

Rózsa utcaElem utca - Görgey Artúr utca

255

Sporttelep utcaVadgesztenye utca - Óceánárok utca

256

Szent Imre utcaLeiningen Károly utca - Görgey Artúr utca

257

Szent István térTemplom utca - István út

258

Szent László térTürr István utca - Leiningen Károly utca

259

Szilágyi utcaÁrpád út - Külső Szilágyi út

260

Szilágyi utcai felüljáró és szervizútja 

261

Tél utcaPozsonyi utca - Berlini utca

262

Temesvári utcaÁrpád út - Berda József utca

263

Templom utcaKárolyi István utca - Deák Ferenc utca

264

Türr István utcaAttila utca - Szent László tér

265

Újpest Városkapu metróállomás parkolójához vezető útVáci út - Árva utca

266

Váci útXIII. kerület közigazgatási határa - Budapest közigazgatási határa

267

Vécsey Károly utcaNádor utca - Leiningen Károly utca
   
V. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

268

Alkotmány utcaBajcsy-Zsilinszky út - Kossuth Lajos tér

269

idősebb Antall József rakpartXIII. kerület közigazgatási határa - Széchenyi lánchíd

270

Apáczai Csere János utcaPetőfi tér - Szende Pál utca

271

Arany János utcaOktóber 6. utca - Hercegprímás utca

272

Bajcsy-Zsilinszky útDeák Ferenc tér - Nyugati tér

273

Balassi Bálint utcaSzent István körút - Kossuth tér

274

Bárczy István utcaKároly körút - Városház utca

275

Báthory utcaHold utca - Szemere utca

276

Báthory utcaVértanúk tere - Szemere utca

277

Belgrád rakpartMárcius 15. tér - Fővám tér

278

Deák Ferenc tér 

279

Erzsébet térBajcsy-Zsilinszky út - Bécsi utca

280

Erzsébet térJózsef Attila utca - Deák Ferenc tér

281

Ferenciek tere 

282

Fővám tér 

283

Gerlóczy utcaKároly körút - Városház utca

284

Hercegprímás utcaArany János utca - Bank utca

285

Hold utcaBank utca - Báthory utca

286

Honvéd utcaSzent István körút - Báthory utca

287

Jane Haning rakpartSzéchenyi lánchíd - Március 15. tér

288

Jászai Mari tér 

289

József Attila utcaBajcsy-Zsilinszky út - Széchenyi István tér

290

József nádor térJózsef Attila utca - Szende Pál utca

291

Kálmán Imre utcaKozma Ferenc utca - Bajcsy-Zsilinszky út

292

Károly körútKossuth Lajos utca - Deák Ferenc tér

293

Kossuth Lajos utcaFerenciek tere - Károly körút

294

Kozma Ferenc utcaAlkotmány utca - Báthory utca

295

Március 15. térBelgrád rakpart - Petőfi tér

296

Múzeum körútKálvin tér - Kossuth Lajos utca

297

Nádor utcaVértanúk tere - József Attila utca

298

Nyugati tér 

299

Pesti alsó rakpartHavas utca - Szabadság híd

300

Petőfi térMárcius 15. tér - Apáczai Csere János utca

301

Podmaniczky Frigyes tér 

302

Szabad sajtó útErzsébet híd - Ferenciek tere

303

Szabadság híd 

304

Széchenyi István tér 

305

Szemere utcaAlkotmány utca - Szent István körút

306

Szent István körútJászai Mari tér - Nyugati tér

307

Szervita térPetőfi Sándor utca - Bécsi utca

308

Vámház körútFővám tér - Kálvin tér

309

Városház utcaBárczy István utca - Gerlóczy utca

310

Vértanúk tere 

311

Vörösmarty tér 
   
VI. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

312

Andrássy útBajcsy-Zsilinszky út - Dózsa György út

313

Andrássy út szervizútjaiTeréz körút - Dózsa György út

314

Bajcsy-Zsilinszky útDeák Ferenc tér - Nyugati tér

315

Bajza utcaSzondi utca - Podmaniczky utca

316

Deák Ferenc tér 

317

Dózsa György útVágány utca - Városligeti fasor

318

Ferdinánd híd 

319

Ferdinánd híd le- és felhajtó útjai 

320

Izabella utcaKirály utca - Podmaniczky utca

321

Király utcaNagymező utca - Lövölde tér

322

Kodály körönd 

323

Lehel utcaVáci út - Bulcsú utca

324

Lövölde tér 

325

Munkácsy Mihály utcaSzondi utca - Podmaniczky utca

326

Nagymező utcaBajcsy-Zsilinszky út - Király utca

327

Nyugati tér 

328

Oktogon 

329

Podmaniczky utcaBajcsy-Zsilinszky út - Dózsa György út

330

Szondi utcaDózsa György út - Bajza utca

331

Szondi utcaIzabella utca - Vörösmarty utca

332

Teréz körútNyugati tér - Király utca

333

Váci útNyugati tér - Ferdinánd híd

334

Városligeti fasorLövölde tér - Dózsa György út

335

Vörösmarty utcaPodmaniczky utca - Szondi utca
   
VII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

336

Almássy térCsengery utca - Vörösmarty utca

337

Alpár utcaGaray tér - Dózsa György út

338

Bajza utcaVárosligeti fasor - Damjanich utca

339

Baross tér 

340

Bethlen Gábor tér 

341

Bethlen Gábor utcaDamjanich utca - Baross tér

342

Damjanich utcaRottenbiller utca - Dózsa György út

343

Dembinszky utcaRottenbiller utca - Dózsa György út

344

Dohány utcaWesselényi utca - Rottenbiller utca

345

Dózsa György útVárosligeti fasor - Verseny utca

346

Erzsébet körútKirály utca - Rákóczi út

347

Garay térMurányi utca - Cserhát utca

348

Garay utcaBethlen Gábor utca - Garay tér

349

István útRottenbiller utca - Dózsa György út

350

Izabella utcaRózsák tere - Király utca

351

Károly körútRákóczi út - Deák tér

352

Lövölde tér 

353

Nefelejcs utcaGaray utca - Damjanich utca

354

Rákóczi útKároly körút - Baross tér

355

Rottenbiller utcaBaross tér - Lövölde tér

356

Rózsák tereDohány utca vonala

357

Síp utcaDohány utca - Rákóczi út

358

Thököly útBaross tér - Dózsa György út

359

Városligeti fasorLövölde tér - Dózsa György út

360

Verseny utcaBaross tér - Dózsa György út

361

Wesselényi utcaDohány utca - Rottenbiller utca
   
VIII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

362

Baross tér 

363

Baross utcaKálvin tér - Orczy tér

364

Blaha Lujza tér 

365

Csobánc utcaDiószegi Sámuel utca - Orczy tér

366

Diószegi Sámuel utcaCsobánc utca - Kőris utca

367

Dobozi utcaMagdolna utca - Teleki László tér

368

Dózsa György útVerseny utca - Kerepesi út

369

Elnök utcaOrczy út - Könyves Kálmán körút

370

Festetics György utcaFiumei út - Baross tér

371

Fiumei útBaross tér - Orczy tér

372

Fiumei út szervizútjaLégszesz utca - Népszínház utca

373

Harminckettesek tereBaross utca vonala

374

Horváth Mihály térBaross utca vonala

375

Hungária körútKerepesi út - Vasúti híd

376

Hungária körút szervizútjaSport utca - Salgótarjáni utca

377

II. János Pál pápa térNépszínház utca - Kun utca

378

József körútRákóczi út - Üllői út

379

Kálvária térBaross utca - Csobánc utca

380

Kálvária térBaross utca vonala

381

Kálvin tér 

382

Karácsony Sándor utcaKálvária tér - Szerdahelyi utca

383

Kerepesi útBaross tér - Hungária körút

384

Kiss József utcaRákóczi út - Népszínház utca

385

Kőbányai útOrczy tér - Könyves Kálmán körút

386

Könyves Kálmán körútVasúti híd - Üllői út

387

Kőris utcaDiószegi Sámuel utca - Orczy út

388

Magdolna utcaFiumei út - Dobozi utca

389

Mária utcaBaross utca - Üllői út

390

Mátyás tér 

391

Múzeum körútKálvin tér - Rákóczi út

392

Nagy fuvaros utcaNépszínház utca - Mátyás tér

393

Nagyvárad tér 

394

Népszínház utcaJózsef körút - Nagy fuvaros utca

395

Népszínház utcaNagyfuvaros utca - Fiumei út

396

Névtelen utcaÜllői út - Baross utca

397

Orczy tér 

398

Orczy útOrczy tér - Nagyvárad tér

399

Rákóczi tér 

400

Rákóczi útMúzeum körút - Baross tér

401

Salgótarjáni utcaHungária körút - Fiumei út

402

Sport utcaHungária körút - Törökbecse utca

403

Százados útSzörény utca - Kerepesi út

404

Szerdahelyi utcaMátyás tér - Karácsony Sándor utca

405

Szörény utcaHungária körút - Százados út

406

Teleki László térDobozi utca - Népszínház utca

407

Thököly útBaross tér - Verseny utca

408

Üllői útKálvin tér - Könyves Kálmán körút

409

Vajda Péter utcaOrczy út - Könyves Kálmán körút

410

Vásár utcaBacsó Béla utca - Víg utca
   
IX. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

411

Aszódi utcaEcseri út - Füleki utca

412

Bakáts utcaKözraktár utca - Lónyay utca

413

Boráros tér 

414

Csarnok térPipa utca - Közraktár utca

415

Dési Huber utcaToronyház utca - Üllői út-szervizút

416

Drégely utcaVaskapu utca - Mester utca

417

Ecseri útAszódi utca - Üllői út

418

Epreserdő utcaEcseri út - Ifjúmunkás utca

419

Ferde utcaÜllői út - Határ út

420

Ferenc körútÜllői út - Boráros tér

421

Fővám térVámház körút - Mátyás utca

422

Fővám térVámház körút vonala

423

Füleki utcaAszódi utca - Gyáli út

424

Gubacsi útHentes utca - Szabadkai út

425

Gubacsi útKönyves Kálmán körút - Hentes utca

426

Gyáli útEcseri út - Péceli utca

427

Gyáli útKönyves Kálmán körút - Nagyvárad tér

428

Hajóállomás utcaKvassay Jenő út - HÉV felüljáró

429

Haller utcaSoroksári út - Nagyvárad tér

430

Határ útSoroksári út - Ferde utca

431

Határ útGubacsi út - Török Flóris utca

432

Ifjúmunkás utcaDési Huber utca - Epreserdő utca

433

Illatos útSoroksári út - Határ út

434

Kálvin tér 

435

Kinizsi utcaÜllői út - Közraktár utca

436

Koppány utcaMester utca - Soroksári út

437

Könyves Kálmán körútÜllői út - Rákóczi híd

438

Közraktár utcaSalkaházi Sára rakpart - Boráros tér

439

Kvassay Dunaág híd 

440

Kvassay Jenő útKvassay Dunaág híd - Soroksári út

441

Kvassay Jenő út kapcsolódó útjaSoroksári út - Gubacsi út

442

Lobogó utcaNapfény utca - Toronyház utca

443

Lónyay utcaKálvin tér - Bakáts utca

444

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasz le- és felhajtó útjai 

445

M5 autópálya fővárosi bevezető szakaszaKönyves Kálmán körút - Határ út

446

Máriássy utcaSoroksári út - Rákóczi híd felhajtó

447

Mester utcaFerenc körút - Koppány utca

448

Nagyvárad térGyáli út - Üllői út

449

Nagyvárad térÜllői út vonala

450

Napfény utcaDési Huber utca - Illatos út

451

Összekötő útSoroksári út - Kvassay Jenő úti áttörés

452

Petőfi híd 

453

Petőfi híd le- és felhajtó útjai 

454

Pipa utcaVámház körút - Csarnok tér

455

Pöttyös utcaÜllői út - Dési Huber utca

456

Ráday utcaKálvin tér - Boráros tér

457

Rákóczi híd 

458

Rákóczi híd le- és felhajtó útjai 

459

Salkaházi Sára rakpartV. kerület közigazgatási határa - Közraktár utca

460

Soroksári útBoráros tér - Határ út

461

Szabadkai útGubacsi út - Török Flóris utca

462

Távíró közTávíró utca - Határ út

463

Távíró utcaTávíró köz - Üllői út

464

Toronyház utcaLobogó utca - Dési Huber utca

465

Üllői útKálvin tér - Mátyás király utca

466

Üllői út szervizútjaEcseri út - Dési Huber utca

467

Vágóhíd utcaSoroksári út - Mester utca

468

Vámház körútFővám tér - Kálvin tér

469

Vaskapu utcaHaller utca - Drégely utca
   
X. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

470

Albertirsai közAlbertirsai út - Fehér út

471

Albertirsai útKerepesi út - Albertirsai köz

472

Állomás utcaKorponai utca - Halom utca

473

Bánya utcaLiget utca - Szent László tér

474

Bányató utcaTavas utca - Sibrik Miklós út

475

Basa utcaKőér utca - Ceglédi utca

476

Bihari utcaCeglédi utca - Mázsa tér

477

Bogáncsvirág utcaTarkarét utca - Csillagvirág utca

478

Ceglédi útÜllői út - Bihari út

479

Csillagvirág utcaBogáncsvirág utca - Ezüstfa utca

480

Dömsödi utcaKerepesi út - Heves utca

481

Ezüstfa utcaCsillagvirág utca - Napmátka utca

482

Fehér útKerepesi út - Éles sarok

483

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető útVasút utca - Gyula utca

484

Fertő utcaCeglédi utca - Vajda Péter utca

485

Füzér utca és kapcsolódó útjaiVásárló utca - Kőrösi Csoma út

486

Gergely utcaMartinovics tér - Tavas utca

487

Gitár utcaHarmat utca - Mádi utca

488

Gyakorló utcaKeresztúri út - Fehér út

489

Gyógyszergyári utcaFehér út - Keresztúri út

490

Gyömrői útKőér utca - Gyula utca

491

Halom utcaÁllomás utca - Kápolna utca

492

Harmat utcaKőrösi Csoma út - Újhegyi út

493

Heves utcaVasúti híd - Dömsödi utca

494

Hungária körútKerepesi út - Vasúti híd

495

Ihász utcaGergely utca - Kápolna tér

496

Jászberényi útMaláta utca - 526. sor

497

Jászberényi út-szervizútJászberényi út 57. - Tarkarét utca

498

Kada utcaGyömrői út - Gergely utca

499

Kada utcaÓhegy utca - Maglódi út

500

Kápolna térKápolna utca - Óhegy utca

501

Kápolna utcaLiget tér - Kápolna tér

502

Kerepesi útHungária körút - Sárga rózsa utca

503

Keresztúri útKerepesi út - Határmalom utca

504

Kolozsvári utcaJászberényi út - Korponai utca

505

Korponai utcaLiget tér - Liget utca

506

Kozma utcaJászberényi út - Maglódi út

507

Kőbányai útKönyves Kálmán körút - Liget tér

508

Kőér utcaÜllői út - Vaspálya utca

509

Könyves Kálmán körút átkötő útjaKőbányai út - Könyves Kálmán körút

510

Kőrösi Csoma útLiget tér - Maláta utca

511

Liget térKőbányai út - Kőrösi Csoma út

512

Liget utcaKorponai utca - Bánya utca

513

Mádi utcaGitár utca - Újhegyi út

514

Maglódi útJászberényi út - Sírkert út

515

Martinovics térKápolna utca - Gergely utca

516

Mázsa térBihari út - Kőbányai út

517

Méhes utcaVasúti híd - Keresztúri út

518

Napmátka utcaEzüstfa utca - Tündérfürt utca

519

NépligetElnök utca - Üllői út

520

Noszlopy utcaGyömrői út - Gergely utca

521

Óhegy utcaKelemen utca - Kada utca

522

Petrőczy utcai lakótelep útjai 

523

Pongrác útKerepesi út - Kőbányai út

524

Salgótarjáni utcaHungária körút - Pongrác út

525

Kőbányai buszgarázshoz behajtó útZách utca - buszgarázs

526

Sibrik Miklós útMaglódi út - Vak Bottyán utca

527

Sírkert útKozma utca - Maglódi út

528

Tarkarét utcaJászberényi út - Bogáncsvirág utca

529

Tavas utcaGergely utca - Harmat utca

530

Tündérfürt utcaNapmátka utca - 526. sor

531

Újhegyi útKozma utca - Gyömrői út

532

Üllői útKönyves Kálmán körút - Kőér utca

533

Vajda Péter utcaKönyves Kálmán körút - Fertő utca

534

Vaspálya utcaLiget tér - Kőér utca
   

XI. kerület

   
 UtcanévSzakaszhatár

535

Ajnácskő utcaHamzsabégi út - Nagyszőlős utca

536

Alabástrom utcaPéterhegyi út - Bazsalikom utca

537

Andor utcaFehérvári út - Thán Károly utca

538

Andor utcaThán Károly utca - Borszéki utca

539

Balatoni útBudaörsi út - XXII. kerület közigazgatási határa

540

Bartók Béla útVasút utca - Szent Gellért tér

541

Bazsalikom utcaKecskeméti József utca - Egér út

542

Bocskai útDaróci út - Fehérvári út

543

Bogdánfy utcaIrinyi József utca - Budafoki út

544

Borszéki utcaHadak útja - Egér út

545

Budai alsó rakpartPetőfi híd - Rákóczi híd

546

Budafoki útSzent Gellért tér - Kondorosi út

547

Budaörsi útHegyalja út - Budapest közigazgatási határa

548

Dombóvári útPázmány Péter sétány - Budafoki út

549

Duránci utcaKecskeméti József utca - Gépész utca

550

Egér útAndor utca - Budaörsi út

551

Érdi útNémetvölgyi út - Márton Áron tér

552

Etele térSomogyi út vonala

553

Etele útEtele tér - Fehérvári út

554

Fadrusz utcaVillányi út - Bartók Béla út

555

Fehérvári útMóricz Zsigmond körtér - Kitérő út

556

Galvani utcaFehérvári út - Budafoki út

557

Gazdagréti útBudaörsi út - Törökbálinti út

558

Gépész utcaDuránci utca - Bazsalikom utca

559

Goldmann György térMűegyetem rakpart - Pázmány Péter sétány

560

Gyergyótölgyes utcaHadak útja - Somogyi út

561

Hadak útjaEtele út - Borszéki utca

562

Hamzsabégi útKarolina út - Ajnácskő utca

563

Hegyalja útAvar utca - Németvölgyi út

564

Hengermalom útFehérvári út - Budafoki út

565

Hunyadi János útKondorosi út - XXII. kerület közigazgatási határa

566

Hunyadi Mátyás útDuránci utca - Mustár utca

567

Irinyi József utcaPetőfi híd - Október huszonharmadika utca

568

Kamaraerdei útBudapest közigazgatási határa - XXII. kerület közigazgatási határa

569

Kánai útTóberek utca - Balatoni út

570

Karinthy Frigyes útMóricz Zsigmond körtér - Irinyi József utca

571

Karolina útNagyszőlős utca - Bartók Béla út

572

Karolina útVillányi út - Nagyszőlős utca

573

Kecskeméti József utcaBazsalikom utca - Duránci utca

574

Kelenhegyi útKelenhegyi lépcső - Somlói út

575

Kitérő útLeányka utca - Hunyadi János út

576

Kosztolányi Dezső tér 

577

Kőérberki útBudaörsi út - Repülőtéri út

578

Kővirág sorMustár utca - Méhész utca

579

Lapu utcaBudaörsi út - M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakasza

580

Márton Áron tér 

581

Menyecske utcaBalatoni út - Neszmélyi út

582

Móricz Zsigmond körtér 

583

Műegyetem rakpartSzent Gellért tér - Goldmann György tér

584

Nagyszőlős utcaBudaörsi út - Bocskai út

585

Neszmélyi útBalatoni út - Péterhegyi út

586

Neumann János utcaPázmány Péter sétány - Bogdánfy utca

587

Balatoni út - Budaörsi út átkötő útjaBudaörsi út - Balatoni út

588

Október huszonharmadika utcaBudafoki út - Fehérvári út

589

Pázmány Péter sétányGoldmann György tér - Dombóvári út

590

Péterhegyi útEgér út - Neszmélyi út

591

Péterhegyi útRingló út - Alabástrom utca

592

Petőfi híd le- és felhajtó útjai 

593

Rákóczi híd le- és felhajtó útjai 

594

Repülőtéri útTóberek utca - Budapest közigazgatási határa

595

Rétköz utca 

596

Sáfrány utcaKondorosi út - Forgalmi utca

597

Sasadi útMárton Áron tér - Budaörsi út

598

Savoya park feltáró útjaHunyadi János út - Fehérvári út

599

Somlói útKelenhegyi út - Mihály utca

600

Somlói útSzüret utca - Kelenhegyi út

601

Somogyi útBartók Béla út - Etele út

602

Szent Gellért rakpartI. kerület közigazgatási határa - Szent Gellért tér

603

Szent Gellért tér 

604

Szerémi útDombóvári út - Hunyadi János út

605

Szüret utcaVillányi út - Somlói út

606

Tétényi útBartók Béla út - Kondorosi út

607

Thán Károly utcaAndor utca - Borszéki utca

608

Tóberek utcaRepülőtéri út - Kánai út

609

Torma utcaBazsalikom utca - Péterhegyi út

610

Törökbálinti útMárton Áron tér - Gazdagréti út

611

Ulászló utcaBartók Béla út - Bukarest utca

612

Vásárhelyi Pál utcaBartók Béla út - Fehérvári út

613

Vasút utcaEtele tér - Bartók Béla út

614

Villányi útBudaörsi út - Móricz Zsigmond körtér
   
XII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

615

Alkotás utcaHegyalja út - Magyar jakobinusok tere

616

Alsó svábhegyi útJózsa Béla köz - Hadik András utca

617

Apor Vilmos tér 

618

Béla király útKútvölgyi út - Zugligeti út

619

Böszörményi útNagyenyed utca - Apor Vilmos tér

620

Budakeszi útHűvösvölgyi út - Budapest közigazgatási határa

621

Bürök utcaNémetvölgyi út - Tornalja utca

622

Csaba utcaVárfok utca - Városmajor utca

623

Csörsz utcaGyőri út - Jagelló út

624

Diana utcaKöltő utca - Eötvös út

625

Diós árokVárosmajor utca - Józsa Béla köz

626

Eötvös útDiana utca - Konkoly-Thege Miklós út

627

Felső svábhegyi útLelesz utca - Galgóczy utca

628

Fodor utcaMártonhegyi út - Szent Orbán tér

629

Galgóczy utcaFelső svábhegyi út - Csipke út

630

Goldmark Károly utcaHatárőr út - Tóth Lőrinc utca

631

György Aladár utcaKiss Áron utca - Kútvölgyi út

632

Győri útAlkotás utca - Csörsz utca

633

Hadik András utcaAlsó svábhegyi út - Lelesz utca

634

Határőr útGoldmark Károly utca - Ráth György utca

635

Hollós útEötvös út - Mátyás király út

636

Hóvirág útRácz Aladár utca - buszforduló

637

Istenhegyi útNagyenyed utca - Költő utca

638

Jagelló útHegyalja út - Apor Vilmos tér

639

Jánoshegyi útKonkoly-Thege Miklós út - Budakeszi út

640

Józsa Béla közDiós árok - Alsó svábhegyi út

641

Királyhágó tér 

642

Királyhágó utcaAlkotás utca - Böszörményi út

643

Kiss Áron utcaGyörgy Aladár utca - Tordai utca

644

Kiss János altábornagy utcaBöszörményi út - Ugocsa utca

645

Konkoly-Thege Miklós útEötvös út - buszforduló

646

Költő utcaDiana utca - Istenhegyi út

647

Krisztina körútSzéll Kálmán tér - Magyar jakobinusok tere

648

Kútvölgyi útSzilágyi Erzsébet fasor - Béla király út

649

Lelesz utcaHadik András utca - Felső svábhegyi út

650

Magyar jakobinusok tere 

651

Maros utcaCsaba utca - Krisztina körút

652

Márvány utcaAlkotás utca - Ugocsa utca

653

Mátyás király útHollós út - Költő utca

654

Nagyenyed utcaAlkotás utca - Istenhegyi út

655

Németvölgyi útStromfeld Aurél út - Királyhágó tér

656

Németvölgyi útBürök utca - Szendi utca

657

Orbánhegyi útNémetvölgyi út - Szent Orbán tér

658

Rácz Aladár utcaHóvirág út - Farkasréti tér

659

Ráth György utcaAlkotás utca - Határőr út

660

Stromfeld Aurél útOrbánhegyi út - Apor Vilmos tér

661

Szarvas Gábor útKútvölgyi út - Tordai utca

662

Széll Kálmán tér 

663

Szendi árokNémetvölgyi út - Stromfeld Aurél út

664

Szendi utcaNémetvölgyi út - Stromfeld Aurél út

665

Szent Orbán térIstenhegyi út vonala

666

Szilágyi Erzsébet fasorSzéll Kálmán tér - Budakeszi út

667

Thomán István utcaFodor utca - buszforduló

668

Tordai utcaSzarvas Gábor út - Kiss Áron utca

669

Tornalja utcaMártonhegyi út - Bürök utca

670

Tóth Lőrinc utcaGoldmark Károly utca - Istenhegyi út

671

Ugocsa utcaBöszörményi út - Kiss János altábornagy utca

672

Várfok utcaVérmező út - Széll Kálmán tér

673

Városmajor utcaCsaba utca - Szilágyi Erzsébet fasor

674

Zugligeti útBudakeszi út - Zugligeti út 95.
   
XIII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

675

Angyalföldi útHuba utca - Dózsa György út

676

Árbóc utcaVáci út - Visegrádi utca

677

Árpád híd le- és felhajtó útjai 

678

Babér utcaMadarász Viktor utca - Váci út

679

Balzsam utcaÚj Palotai út - Göncöl utca

680

Béke térLehel utca - Béke utca vonala

681

Béke utcaBéke tér - IV. kerület közigazgatási határa

682

Budai Nagy Antal utcaPozsonyi út - Hollán Ernő utca

683

Carl Lutz rakpartDráva utca - V. kerület közigazgatási határa

684

Csanády utcaHollán Ernő utca - Váci út

685

Dagály utcaNépfürdő utca - Váci út

686

Dózsa György útVáci út - Vágány utca

687

Dráva utcaPesti alsó rakpart - Váci út

688

Esztergomi útÁrpád híd buszpályaudvar - Dagály utca

689

Fáy utcaVáci út - Röppentyű utca

690

Fiastyúk utcaNásznagy utca - Béke utca

691

Frangepán utcaVáci út - Lomb utca

692

Gogol utcaVáci út - Hegedűs Gyula utca

693

Gömb utcaPap Károly utca - Szegedi út

694

Göncöl utcaTahi utca - Kámfor utca

695

Gyöngyösi utcaBéke utca - Reitter Ferenc utca

696

Gyöngyösi utcaVáci út - Násznagy utca

697

Hajókovács utcaDanubius utca - Turóc utca

698

Hegedűs Gyula utcaSzent István körút - Dráva utca

699

Hollán Ernő utcaBudai Nagy Antal utca - Victor Hugo utca

700

Huba utcaAngyalföldi út - Váci út

701

Jászai Mari tér 

702

Kámfor utcaGöncöl utca - Szent László út

703

Kárpát utcaVictor Hugo utca - Dráva utca

704

Kis Gömb utcaReitter Ferenc utca - Szent László út

705

Lehel téri összekötő útLehel utca - Váci út

706

Lehel utcaVáci út - Béke tér

707

Lomb utcaPetneházy utca - Frangepán utca

708

Madarász Viktor utcaBabér utca - Gyöngyösi utca

709

Margit szigeti főútvonalMargit híd - Árpád híd

710

Mór utcaReitter Ferenc utca - Szent László út

711

Násznagy utcaFiastyúk utca - Gyöngyösi utca

712

Népfürdő utcaDráva utca - Vizafogó utca

713

Nyugati tér 

714

Pannónia utcaSzent István körút - Dráva utca

715

Pap Károly utcaRóbert Károly körút - Petneházy utca

716

Petneházy utcaBéke utca - Váci út

717

Pozsonyi útBudai Nagy Antal utca - Victor Hugo utca

718

Reitter Ferenc utcaRóbert Károly körút - Gyöngyösi utca

719

Róbert Károly körútÁrpád híd - XIV. kerület közigazgatási határa

720

Röppentyű utcaPetneházy utca - Tahi utca

721

Süllő utcaVisegrádi utca - Váci út

722

Szegedi útReitter Ferenc utca - Gömb utca

723

Szent István körútJászai Mari tér - Nyugati tér

724

Szent László útKámfor utca - Madridi utca

725

Szent László útRóbert Károly körút - Kis Gömb utca

726

Új Palotai útKámfor utca - Szekszárdi utca

727

Váci útNyugati tér - IV. kerület közigazgatási határa

728

Vágány utcaRóbert Károly körút - Dózsa György út

729

Victor Hugo utcaVáci út - Pozsonyi út

730

Visegrádi utcaÁrbóc utca - Süllő utca

731

Vizafogó utcaNépfürdő utca - Váci út
   

XIV. kerület

   
 UtcanévSzakaszhatár

732

Ajtósi Dürer sorHungária körút - Dózsa György út

733

Állatkerti körútKós Károly sétány - Hősök tere

734

Állatkerti útDózsa György út - Állatkerti körút

735

Amerikai útHorvát Boldizsár utca - Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

736

Bosnyák térCsömöri út - Nagy Lajos király útja vonala

737

Cinkotai útSzugló utca - Egressy út

738

Csáktornya parkUngvár utca - Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

739

Csertő utcaFogarasi út - Füredi utca

740

Csömöri útBosnyák tér - Csömöri úti felüljáró

741

Dózsa György útVágány utca - Kerepesi út

742

Dvorzsák sétányDózsa György út - Olof Palme sétány

743

Egressy útMiskolci utca - Öv utca

744

Egressy útStefánia út - Vezér utca

745

Erzsébet királyné útjaHermina út - Francia út

746

Erzsébet királyné útjaMexikói út - Rákospalotai Körvasút sor

747

Fischer István utcaFogarasi út - Zsálya utca

748

Fogarasi útKerepesi út - Fogarasi úti felüljáró

749

Füredi utcaÖrs vezér tere - Körvasút sor

750

Fűrész utcaCsömöri út - Telepes utca

751

Hermina útThököly út - Kós Károly sétány

752

Horvát Boldizsár utcaAmerikai út - Mexikói út

753

Hősök tere 

754

Hungária körútXIII. kerület közigazgatási határa - Kerepesi út

755

Ifjúság útjaKerepesi út - Stefánia út

756

Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)Kacsóh Pongrác úti felüljáró - Csáktornya park

757

Kerepesi útDózsa György út - XVI. kerület közigazgatási határa

758

Kós Károly sétányHősök tere - Hermina út

759

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz le- és felhajtó útjai 

760

M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszaKacsóh Pongrác úti felüljáró - XV. kerület közigazgatási határa

761

Mexikói útErzsébet királyné útja - Horvát Boldizsár utca

762

Mexikói útMogyoródi út - Kerepesi út

763

Mexikói útSzőnyi út - Horvát Boldizsár utca

764

Mexikói útThököly út - Erzsébet királyné útja

765

Miskolci utcaEgressy út - Mogyoródi út

766

Mogyoródi útHungária körút - Nagy Lajos király útja

767

Mogyoródi útMiskolci utca - Öv utca

768

Nagy Lajos király útjaÖrs vezér tere - M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza

769

Ógyalla közM3 autópálya fővárosi bevezető szakasza - Szőnyi út

770

Ógyalla utcaNagy Lajos király útja - Ógyalla köz

771

Olof Palme sétányHősök tere - Ajtósi Dürer sor

772

Ond vezér útjaSzentmihályi út - Füredi utca

773

Örs vezér tereNagy Lajos király útja - Füredi utca

774

Örs vezér tereNagy Lajos király útja vonala

775

Öv utcaEgressy út - Mogyoródi út

776

Öv utcaErzsébet királyné útja - Telepes utca

777

Rákospatak utcaCsömöri út - Telepes utca

778

Róna parkUngvár utca - Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

779

Róna utcaErzsébet királyné útja - Szugló utca

780

Róna utcaMogyoródi út - Kerepesi út

781

Stefánia útHungária körút - Ajtósi Dürer sor

782

Szentmihályi útOnd vezér útja - Füredi utca

783

Szőnyi útMexikói út - Ógyalla köz

784

Szugló utcaRóna utca - Cinkotai út

785

Telepes utcaNagy Lajos király útja - Öv utca

786

Thököly útDózsa György út - Bosnyák tér

787

Ungvár utcaKassai tér - Csáktornya park

788

Városligeti körútAjtósi Dürer sor - Dvorzsák sétány

789

Vezér utcaFüredi utca - Szugló utca

790

Zichy Mihály útOlof Palme sétány - Hermina út

791

Zsálya utcaCsertő utca - Fischer István utca
   
XV. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

792

Apolló utcaDrégelyvár utca - Őrjárat utca

793

Arany János utcaBercsényi Miklós utca - Bánkút utca

794

Arany János utcaEötvös utca - Klapka György utca

795

Bácska utcaSzéchenyi tér - Pázmány Péter utca

796

Bánkút utcaWesselényi utca - Szentmihályi út

797

Bercsényi Miklós utcaSzerencs utca - Arany János utca

798

Bezsilla Nándor utcaÁrvavár utca - Pestújhelyi út

799

Bogáncs utcaRégi Fóti út - Esthajnal utca

800

Cserba Elemér útVécsey Károly utca - Telek utca

801

Csobogós utcaKossuth utca - Közvágóhíd utca

802

Deák utcaHubay Jenő tér - Fő út

803

Drégelyvár utcaCsömöri út - Madách utca

804

Dugonics utcaPázmány Péter utca - Eötvös utca

805

Eötvös utcaDugonics utca - Illyés Gyula utca (Szőcs Áron utca)

806

Epres sorFő út - Régi Fóti út

807

Erdőkerülő utcaZsókavár utca - Szentmihályi út

808

Esthajnal utcaSzántóföld utca - Közvágóhíd utca

809

Felsőkert utcaMélyfúró utca - Károlyi Sándor út

810

Fő útPázmány Péter utca - Kossuth utca

811

Harsányi Kálmán utcaSzékely Elek út - buszforduló

812

Hubay Jenő tér 

813

Illyés Gyula utcaRégi Fóti út - Hubay Jenő tér

814

Irány utcaRekettye utca - Tóth István utca

815

Kajár utcaFő utca - Pozsonyi utca

816

Kanizsai Dorottya utcaVisonta utca - Székely Elek út

817

Károlyi Sándor útPozsony utca - buszforduló

818

Kazinczy utcaRégi Fóti út - Fő út

819

Késmárk utcaDrégelyvár utca - Rákospalotai határút

820

Klapka György utcaSzerencs utca - Arany János utca

821

Kolozsvár utcaRákospalotai Körvasút sor - Szent Korona útja

822

Kossuth utcaCsobogós utca - Régi Fóti út

823

Közvágóhíd utcaCsobogós utca - Károlyi Sándor út

824

M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszaRákospalotai körvasút sor - Szentmihályi út

825

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz le- és felhajtó útjai 

826

Madách utcaNyírpalota utca - Thököly út

827

Mélyfúró utcaSzántóföld utca - Felsőkert utca

828

Nyírpalota utcaMadách utca - Szentmihályi út

829

Őrjárat utcaAdria utca - Apolló utca

830

Páskomliget utcaBánkút utca - Nyírpalota utca

831

Pázmány Péter utcaBácska utca - Fő út

832

Pázmány Péter utcaDembinszky utca - Dugonics utca

833

Pestújhelyi útBezsilla Nándor utca - Szerencs utca

834

Pozsony utcaFő út - vasúti aluljáró

835

Rákos útRákospalotai Körvasút sor - Szentmihályi út

836

Rákosmező utcaTelek utca - Régi Fóti út

837

Rákospalotai körvasút sorLőcsevár utca - Rákos út

838

Régi Fóti útSzentmihályi út - Budapest közigazgatási határa

839

Rekettye utcaRákos út - Kolozsvár utca

840

Szántóföld utcaMélyfúró utca - Károlyi Sándor út

841

Szántóföld utcaRégi Fóti út - Esthajnal utca

842

Széchenyi tér 

843

Széchenyi útKolozsvár utca - Rákos út

844

Székely Elek útKárolyi Sándor út - Harsányi Kálmán utca

845

Szent Korona útjaM3 autópálya fővárosi bevezető szakasza - Őrjárat utca

846

Szentmihályi útRégi Fóti út - Rákospalotai határút

847

Szerencs utcaRákos út - Pestújhelyi út

848

Szilas park déli bevezető útjaSzentmihályi út - buszforduló

849

Sződliget utcaFő út - Pozsony utca

850

Telek utcaCserba Elemér út - Rákosmező utca

851

Templom tér 

852

Thököly útMadách utca - Apolló utca

853

Tóth István utcaRákos út - Irány utca

854

Új Rákospalotai határútSzentmihályi út - Budapest közigazgatási határa

855

Városkapu utcaRégi Fóti út - buszforduló

856

Vasutastelep utcaSzéchenyi út - Wesselényi utca

857

Vécsey Károly utcaSzentmihályi út - Cserba Elemér út

858

Visonta utcaHarsányi Kálmán utca - Kanizsai Dorottya utca

859

Wysocki utcaPázmány Péter utca - Rákos út

860

Zsókavár utcaNyírpalota utca - Erdőkerülő utca
   
XVI. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

861

Állás utcaSzlovák út - Menyhért utca

862

Arany János utcaMargit utca - Budapesti út

863

Baross Gábor utcaVeres Péter út - Margit utca

864

Batsányi János útVeres Péter út - Budapesti út

865

Batthyány Ilona utcaVidám vásár utca - Rózsalevél utca

866

Batthyány utcaBudapesti út - Csömöri út

867

Bekecs utcaMonoki utca - Timur utca

868

Bökényföldi útVeres Péter út - Rákosligeti út

869

Budapesti útBatsányi János út - József utca

870

Budapesti útFutórózsa utca - Arany János utca

871

Cinkotai útNógrádverőce utca - Bökényföldi út

872

Csöbör útÁrpádföldi út - Budapest közigazgatási határa

873

Csömöri útKörvasút sor - Szlovák út

874

Futórózsa utcaMargit utca - Budapesti út

875

Gazdaság útSzabadföld út - Rózsalevél utca

876

Georgina utcaVidám vásár utca - Gazdaság út

877

György utcaCsömöri út - Rákospalotai határút

878

Hősök fasoraVeres Péter út - Újszász utca

879

János utcaRákospalotai határút - Rákosi út

880

Jókai Mór utcaVeres Péter út - Újszász utca

881

József utcaBudapesti út - Csömöri út

882

Kerepesi útSzuglói körvasút sor - Sárga rózsa utca

883

Magtár utcaSzabadföld út - Budapest közigazgatási határa

884

Margit utcaFutórózsa utca - Arany János utca

885

Mátyás király utcaBudapesti út - Csömöri út

886

Menyhért utcaÁllás utca - Monoki utca

887

Monoki utcaMenyhért utca - Bekecs utca

888

Nagytarcsai útSimongát utca - Budapest közigazgatási határa

889

Ostoros útBudapesti út - Szabadföld út

890

Ostoros út parkolója 

891

Pálya utcaCsömöri út - Rákospalotai határút

892

Rákóczi útCsömöri út - Rákospalotai határút

893

Rákosi útKörvasút sor - Szlovák út

894

Rákospalotai határútPálya utca - Szlovák út

895

Rákosligeti határútBökényföldi út - Cinkotai út

896

Rózsa utcaRákosi út - Csömöri út

897

Simongát utcaVidám vásár utca - Nógrádverőce utca

898

Somkút utcaNógrádverőce utca - Vidám vásár utca

899

Szabadföld útNógrádverőce utca - Budapest közigazgatási határa

900

Szlovák útRákospalotai határút - Budapesti út

901

Thököly útVeres Péter út - Budapesti út

902

Timur utcaSzlovák út - Árpádföldi út

903

Újszász utcaHősök fasora - Nógrádverőce utca

904

Veres Péter útSárga rózsa utca - Nógrádverőce utca

905

Vidám vásár utcaSzabadföld út - Simongát utca
   
XVII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

906

Ananász utcaNaplás utca - Ároktő út

907

Aranylúd utcaFlamingó utca - Lázár deák utca

908

Ároktő útDiadal utca - XVIII. utca

909

Bakter utcaKodolányi János tér - Ferihegyi út

910

Baross utcaSzabadság utca - Bélatelepi út

911

Bártfai utcaSzent Imre herceg utca - Diadal utca

912

Bélatelepi útBaross utca - XVIII. kerület közigazgatási határa

913

Borsó utcaPesti út - Újlak utca

914

Cinkotai útRákosligeti határút - Pesti út

915

Cinkotai útPesti út - Pesti út szervizútja

916

Czeglédi Mihály utcaPéceli út - vasúti útátjáró

917

Csabagyöngye utcaZrínyi utca - Lemberg utca

918

Csabai útPesti út - Tápióbicske utca

919

Diadal utcaNaplás utca - Ároktő út

920

Egészségház utcaFöldműves utca - Ferihegyi út

921

Ferihegyi útÁroktő út -Vörösmarty utca

922

Flamingó utcaFüstifecske utca - Aranylúd utca

923

Földműves utcaPesti út - Egészségház utca

924

Füstifecske utcaÚjlak utca - Flamingó utca

925

Gyöngytyúk utcaLiszt Ferenc utca - Cinkotai út

926

Helikopter út526. sor - Lőrinci út

927

Keresztúri útHatármalom utca - Pesti út

928

Kis utcaPesti út szervizútja - Pesti út

929

Kísérő utcaRákoskert sugárút - Rezgő utca

930

Kodolányi János térBakter utca - Szabadság utca

931

Kvasz András utcaRákosmezei repülők útja - Helikopter utca

932

Lázár deák utcaAranylúd utca - 513. utca

933

Lemberg utcaPéceli út - Csabagyöngye utca

934

Liget sorCinkotai út - Ároktő út

935

Lőrinci útSzabadság utca - Melczer utca

936

Melczer utcaLőrinci út - Ferihegyi út

937

Naplás utcaSzent Imre herceg utca - Ananász utca

938

Péceli útTápióbicske utca - Budapest közigazgatási határa

939

Pesti út526. sor - Budapest közigazgatási határa

940

Pesti út szervizútjaKis utca - Cinkotai út

941

Rákoskert sugárútKísérő utca - Sáránd utca

942

Rákosmezei repülők útjaÚjmajori utca - Kvasz András utca

943

Sáránd utcaPesti út - Rákoskert sugárút

944

Szabadság utcaBaross utca - Táncsics Mihály út

945

Szabadság utcaFerihegyi út - Baross utca

946

Széchenyi utcaTáncsics Mihály út - Füstifecske utca

947

Szent Imre herceg utcaÁroktő út - Tarcsai út

948

Táncsics Mihály útSzéchenyi utca - Szabadság utca

949

Tarcsai útvasúti útátjáró - Budapest közigazgatási határa

950

Újlak utcaBorsó utca - Füstifecske utca

951

Újmajori utcaHelikopter utca - Rákosmezei repülők útja

952

XVII. utcaFerihegyi út - Liszt Ferenc utca

953

XVIII. utcaÁroktő út - Ferihegyi út

954

Zrínyi utcaPéceli út - Budapest közigazgatási határa
   
XVIII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

955

Ady Endre utcaTörvény utca - Nemes utca

956

Bajcsy-Zsilinszky útÜllői út - Május 1. tér

957

Bakonybánk utcaSzinyei Merse utca - Nap utca

958

Baross utcaÜllői út - Kolozsvár utca

959

Barta Lajos utcaVörösmarty Mihály utca - Baross utca

960

Bartók Béla utcaBenczúr utca - Mednyánszky utca

961

Benczúr utcaÜllői út - Bartók Béla utca

962

Besence utcaKözdűlő út - Méta utca

963

Bessenyei György utcaHaladás utca - Ráday Gedeon utca

964

Bocskai utcaPamut utca - Felleg utca

965

Bükk utcaNemes utca - buszforduló

966

Czuczor Gergely utcaHaladás utca - Ráday Gedeon utca

967

Csapó utcaPuskás Ferenc utca - Vörösmarty Mihály utca

968

Csévéző utcaGyömrői út - XVII. kerület közigazgatási határa

969

Darányi Ignác utcaKolozsvár utca - Üllői út

970

Dél-Pesti buszgarázshoz behajtó útMéta utca - buszgarázs

971

Dózsa György utcaNagykőrösi út - Ültetvény utca

972

Felleg utcaBocskai utca - Nagykőrösi út

973

Felsőcsatári útGyömrői út - Álmos utca

974

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető útGyula utca - Üllői út

975

Gilice térPetőfi utca - Péterhalmi út

976

Gilice térSallai Imre utca - Petőfi utca

977

Goroszló utcaSallai Imre utca - Tövishát utca

978

Gyékény térSzáva utca - Szabadka utca

979

Gyömrői útGyula utca - Liszt Ferenc Repülőtér I. terminál

980

Haladás utcaÜllői út - Ráday Gedeon utca

981

Halomi útKirályhágó utca - Körös utca

982

Hengersor utcaPuskás Ferenc utca - Üllői út

983

Honvéd utcaÜllői út - Május 1. tér

984

Ipacsfa utcaMéta utca - Tövishát

985

Ipacsfa utcaTövishát utca - Közdűlő út

986

Jegenye fasorLakatos út - buszforduló

987

Kele utcaMéta utca - Margó Tivadar utca

988

Kettős-Körös utcaPéterhalmi út - Lőrinci út

989

Kinizsi Pál utcaBaross utca - Margó Tivadar utca

990

Királyhágó utcaBéke tér - Alacskai út

991

Kisfaludy utcaLőrinci út - Budapest közigazgatási határa

992

Koppány utcaFelsőcsatári út - Zsolt utca

993

Kossuth Lajos utcaBaross utca - Városház utca

994

Közdűlő útBesence utca - Ipacsfa utca

995

Lakatos útÜllői út - Jegenye fasor

996

Lőrinci útKettős-Körös utca - Kisfaludy utca

997

Május 1. térHonvéd utca - Bajcsy-Zsilinszky út

998

Margó Tivadar utcaÜllői út - Kele utca

999

Mednyánszky utcaÜllői út - Bartók Béla utca

1000

Méta utcaSallai Imre utca - Kolozsvár utca

1001

Méta utcai felüljáró 

1002

Nagybánya utcaSzinyei Merse utca - Üllői út

1003

Nagykőrösi útHunyadi János utca - Budapest közigazgatási határa

1004

Nap utcaNagybánya utca - Bakonybánk utca

1005

Nefelejcs utcaRáday Gedeon utca - Malomkő utca

1006

Nemes utcaAlacskai út - Nagykőrösi út

1007

Pamut utcaNagykőrösi út - Bocskai utca

1008

Péterhalmi útGilice tér - Kettős-Körös utca

1009

Petőfi utcaÜllői út - Gilice tér

1010

Ráday Gedeon utcaÜllői út - Gyömrői út

1011

Sallai Imre utcaMéta utca - Gilice tér

1012

Sallai Imre utcaÜllői út - Gilice tér

1013

Szabadka utcaGyékény tér - Sallai Imre utca

1014

Száva utcaKörös utca - Gyékény tér

1015

Szemeretelepi vasúti útátjáróMájus 1. tér - Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út

1016

Szinyei Merse utcaNagybánya utca - Bakonybánk utca

1017

Törvény utcaVasút utca - Ady Endre utca

1018

Tövishát utcaIpacsfa utca - Goroszló utca

1019

Üllői útvasúti átjáró - Budapest közigazgatási határa

1020

Városház utcaKossuth Lajos utca - Üllői út

1021

Vasút utcaNemes utca - Törvény utca

1022

Zsolt utcaGyömrői út - Koppány utca
   
XIX. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

1023

Ady Endre útHatár út - Hofherr Albert utca

1024

Álmos utcaAdy Endre út - Pannónia út

1025

Baross utcaAdy Endre út - Pannónia út

1026

Bartók Béla utcaSimonyi Zsigmond utca - Szabó Ervin utca

1027

Báthory utcaÜllői út - Ady Endre út

1028

Csíky utcaKolozsvár utca - Pozsony utca

1029

Derkovits Gyula utcaSimonyi Zsigmond utca - Malomkő utca

1030

Határ útNagykőrösi út - Mátyás király utca

1031

Hofherr Albert utcaAdy Endre út - Nagykőrösi út

1032

Hofherr Albert utcaTóth Árpád utca - Üllői út

1033

Hungária útAdy Endre út - Kós Károly tér

1034

Hunyadi utcaHunyadi utcai felüljáró - Üllői út

1035

Kassa utcaTemesvár utca - Kolozsvár utca

1036

Katona József utcaHofherr Albert utca - Ipolyság utca

1037

Kisfaludy utcaÜllői út - Ady Endre út

1038

Kós Károly tér 

1039

Kossuth Lajos utcaZalaegerszeg utca - Ady Endre út

1040

Kossuth térAttila utca - Üllői út

1041

Kőbánya-Kispest buszpályaudvar 

1042

Kőbánya-Kispest buszpályaudvar csatlakozó útjaiLehel utca - Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út és

1043

Vak Bottyán utca - Kőbánya-Kispest buszpályaudvar

1044

Lehel utcaÜllői út - Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út szervizútja

1045

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető útKőér utca - Vasút utca

1046

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út le- és felhajtó útjai, szervizútjaiLiszt Ferenc Repülőtérre vezető út - Üllői út és

1047

Összekötő út - Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út és

1048

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út - Lehel utca és

1049

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út - Kőér utca

1050

M5 autópálya fővárosi bevezető szakaszaHatár út - Beszterce utca

1051

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútjaHofherr Albert utca - Garázs utca

1052

Mátyás király utcaAdy Endre út - Üllői út

1053

Méta utcaKolozsvár utca - Méta utcai felüljáró

1054

Nádasdy utcaPannónia út - Hofherr Albert utca

1055

Nagykőrösi útHatár út - Baross utca

1056

Nagykőrösi útHofherr Albert utca - XX. kerület közigazgatási határa

1057

Összekötő útVak Bottyán utca - Kőbánya-Kispest buszpályaudvar

1058

Pannónia útZalaegerszeg utca - Álmos utca

1059

Pozsony utcaKassa utca - Méta utca

1060

Puskás Ferenc utcaCsapó utca - Hengersor utca

1061

Simonyi Zsigmond utcaBartók Béla utca - Üllői út

1062

Szabó Ervin utcaKossuth tér - Vak Bottyán utca

1063

Temesvár utcaIpolyság utca - Kassa utca

1064

Tóth Árpád utcaTulipán utca - Hofherr Albert utca

1065

Tulipán utcaAdy Endre út - Tóth Árpád utca

1066

Üllői útKőér utca - vasúti útátjáró

1067

Vak Bottyán utcaLehel utca - Simonyi Zsigmond utca

1068

Vas Gereben utcaAdy Endre út - Nagykőrösi út

1069

Zalaegerszeg utcaHatár út - Pannónia út

1070

Zalaegerszeg utcaKossuth Lajos utca - Vas Gereben utca
   
XX. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

1071

Ábrahám Géza utcaVirág Benedek utca - Eperjes utca

1072

Ady Endre tér 

1073

Ady Endre utcaJános utca - Topánka utca

1074

Alsó határútKülső Vörösmarty utca - Vágóhíd utca

1075

Baross utcaHatár út - Tinódi utca

1076

Bíró Mihály utcaAdy Endre utca - Széchenyi utca

1077

Brassó utcaHunyadi János tér - Szabadka utca

1078

Csepeli átjáróHelsinki út - Gubacsi híd

1079

Előd utcaVágóhíd utca - Török Flóris utca

1080

Eperjes utcaWesselényi utca - Ábrahám Géza utca

1081

Ferenc utcaSzent Imre herceg utca - Török Flóris utca

1082

Gubacsi híd 

1083

Határ útHelsinki út - Nagykőrösi út

1084

Helsinki útSoroksári út - Barkó utca

1085

Hunyadi János térAlvinc utca - Brassó utca

1086

Jókai Mór utcaHatár út - Nagysándor József utca

1087

Knézits utcaNagysándor József utca - Székelyhíd utca

1088

Kossuth Lajos utcaHelsinki út - Baross utca

1089

Kossuth Lajos utcaNagykőrösi út - szervizút - Szent Imre herceg utca

1090

Köves útAlsó határút - Szentlőrinci út

1091

Köves út-szervizútJahn Ferenc kórház előtt

1092

Kulcsár utcaMártírok útja - Udvarhely utca

1093

Lázár utcaNagysándor József utca - Temesvár utca

1094

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza 

1095

Mártírok útjaHatár út - Kulcsár utca

1096

Mátyás király térSzilágyság utca vonala

1097

Nagykőrösi útXIX. kerület közigazgatási határa - Szentlőrinci út

1098

Nagykőrösi út (M5 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)Határ út - Nagykőrösi út

1099

Nagysándor József utcaHelsinki út - Nagykőrösi út

1100

Határ út - Nagykőrösi út átkötő útjaHatár út - Tuba utca

1101

Orsolya utcaWesselényi utca - Pacsirta utca

1102

Pacsirta utcaVirág Benedek utca - Orsolya utca

1103

Szabadka utcaMártírok útja - Brassó utca

1104

Széchenyi utcaBíró Mihály utca - Topánka utca

1105

Székelyhíd utcaAdy Endre utca - Török Flóris utca

1106

Szent Erzsébet tér 

1107

Szent Imre herceg utcaNagysándor József utca - Ferenc utca

1108

Szentlőrinci útNagykőrösi út - Köves út

1109

Szilágyság utcaTemesvár utca - Szabadka utca

1110

Temesvár utcaAdy Endre tér - Mártírok útja

1111

Tinódi utcaBaross utca - Vágóhíd utca

1112

Topánka utcaTörök Flóris utca - Helsinki út

1113

Török Flóris utcaHatár út - Előd utca

1114

Tuba utcaHatár út - Nagykőrösi út átkötő útja - Nagykőrösi út

1115

Udvarhely utcaKulcsár utca - Hunyadi János tér

1116

Vágóhíd utcaTinódi utca - Alsó határút

1117

Virág Benedek utcaSzékelyhíd utca - Alsó határút

1118

Vízisport utcaCsepeli átjáró szervizútja - Zamárdi utca

1119

Vörösmarty utcaNagysándor József utca - Alsó határút

1120

Wesselényi utcaOrsolya utca - Ady Endre tér

1121

Wesselényi utcaVirág Benedek utca - Török Flóris utca

1122

Zamárdi utcaVízisport utca - Közműhelytelep utca

1123

Zodony utcaKözműhelytelep utca - Meddőhányó utca
   
XXI. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

1124

Ady Endre útKossuth Lajos utca - Gubacsi híd

1125

Corvin útTeller Ede út - Védgát utca

1126

Csepeli útLámpás utca - Budapest közigazgatási határa

1127

Csille utcaErdősor utca - Szent László út

1128

Csőgyár utcaKoltói Anna utca - Károli Gáspár utca

1129

Déli utcaKözponti út - Mansfeld Péter utca

1130

Erdőalja útSzent István út - Völgy utca

1131

Erdősor utcaII. Rákóczi Ferenc út - Csille utca

1132

Festő utcaSzent László út - Erdősor utca

1133

Gombos térKölcsey utca vonala

1134

Görgey Artúr térKossuth Lajos utca - Táncsics Mihály utca

1135

Határ utcaKésmárki utca - Hollandi út

1136

Hollandi útHatár utca - Királyerdő út

1137

II. Rákóczi Ferenc útSzent Imre tér - Szent István út

1138

II. Rákóczi Ferenc útSzent István út - Budapest közigazgatási határa

1139

Iskola térKölcsey utca vonala

1140

Karácsony Sándor utcaII. Rákóczi Ferenc út - Mansfeld Péter utca

1141

Károli Gáspár utcaSzínesfém utca - Szent Imre tér

1142

Károli Gáspár utcaSzent Imre tér - Táncsics Mihály utca

1143

Kassai utcaKatona József utca - Szebeni utca

1144

Katona József utcaTáncsics Mihály utca - Kassai utca

1145

Késmárki utcaSzéchenyi István utca - Határ utca

1146

Kiss János altábornagy utcaKoltói Anna utca - Károli Gáspár utca

1147

Kossuth Lajos utcaWeiss Manfréd út - Erdősor utca

1148

Kölcsey utcaVölgy utca - Szabadság utca

1149

Központi útSzínesfém utca - Déli utca

1150

Lámpás utcaII. Rákóczi Ferenc út - Csepeli út

1151

Mansfeld Péter utcaKarácsony Sándor utca - Posztógyár utca

1152

Mars utcaOrion utca - Vénusz utca

1153

Orion utcaSzabadság utca - Mars utca

1154

Rákóczi térSzéchenyi István utca vonala

1155

Szabadság utcaVénusz utca - Orion utca

1156

Szállító utcaWeiss Manfréd út - buszforduló

1157

Szebeni utcaKassai utca - Késmárki utca

1158

Széchenyi István utcaGörgey Artúr tér - Késmárki utca

1159

Szent Imre térKossuth Lajos utca - II. Rákóczi Ferenc út

1160

Szent István útII. Rákóczi Ferenc út - Hollandi út

1161

Szent László útCsille utca - Festő utca

1162

Szentmiklósi útFestő utca - Királyerdő út

1163

Szennyvíztelepi csatlakozó útWeiss Manfréd út - szennyvíztelep

1164

Színesfém utcaTeller Ede út - Központi út

1165

Táncsics Mihály utcaSzéchenyi István utca - Károli Gáspár utca

1166

Teller Ede útWeiss Manfréd út - Posztógyár utca

1167

Védgát utcaAdy Endre út - Ady Endre út

1168

Vénusz utcaMars utca - Szabadság utca

1169

Vermes Miklós utcaII. Rákóczi Ferenc út - Csőgyár utca

1170

Vermes Miklós utcaKossuth Lajos utca - Kiss János altábornagy utca

1171

Völgy utcaKossuth Lajos utca - Festő utca

1172

Weiss Manfréd útKvassay híd - Corvin út
   
XXII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

1173

6. sz. főút fővárosi bevezető szakaszaXXII. kerület közigazgatási határa - Budapest közigazgatási határa

1174

6. sz. főút fővárosi bevezető szakasz átkötő útja6. sz. főút fővárosi bevezető szakasza - Nagytétényi út

1175

Ady Endre útHorogszegi határsor - Kővirág sor

1176

Angeli utcaNagytétényi út - Budapest közigazgatási határa

1177

Anna utcaSavoyai Jenő tér - Ady Endre út

1178

Arany János utcaRemete utca - Falka utca

1179

Bajcsy-Zsilinszky utcaKapu utca - Park utca

1180

Balatoni útXI. kerület közigazgatási határa - Budapest közigazgatási határa

1181

Bányalég utcaNagytétényi út - Híd utca

1182

Barackos útAngeli utca - Szakiskola utca

1183

Barackos útEzüstgaras utca - Bartók Béla utca

1184

Bartók Béla utcaPárhuzamos út - Török utca

1185

Bíbic utcaTerv utca - Klauzál Gábor utca

1186

Botond utcaDamjanich utca - Bartók Béla utca

1187

Csiperke utcaKápolna utca - Szabadkai utca

1188

Damjanich utcaDózsa György út - Botond utca

1189

Dévény utcaHáros utca - Ostor utca

1190

Dózsa György útKamaraerdei út - Budapest közigazgatási határa

1191

Dózsa György útMinta utca - Török utca

1192

Dráva utcaBartók Béla utca - Dózsa György út

1193

Ezüstgaras utcaSzakiskola utca - Barackos út

1194

Falka utcaÁrpád utca - Arany János utca

1195

Ferenc utcaMező utca - Pannónia utca

1196

Gádor utcaMező utca - Háros utca

1197

Háros utcaDévény utca - Balatoni út

1198

Híd utcaBányalég utca - 6. sz. főút

1199

Hittérítő útTegzes utca - Vincellér út

1200

Horogszegi határsorRingló út - Ady Endre út

1201

Jókai Mór utcaNagytétényi út - Kapu utca

1202

Kamaraerdei útDózsa György út - XI. kerület közigazgatási határa

1203

Kapisztrán utcaTegzes utca - Pattantyús utca

1204

Kertész utcaGádor utca - Árpád utca

1205

Kiránduló utcaRegényes utca - Kertész utca

1206

Klauzál Gábor utcaBíbic utca - Kápolna utca

1207

Kossuth Lajos utcaSavoyai Jenő tér - Tóth József utca

1208

Kővirág sorMéhész utca - Ady Endre út

1209

Leányka utcaAlbertfalvai felüljáró - Ady Endre út

1210

Leányka utcaAlbertfalvai felüljáró - Savoyai Jenő tér

1211

Mária Terézia utcaSzent István tér - Tóth József utca

1212

Mező utcaTemető utca - Ferenc utca

1213

Minta utcaNagytétényi út - Dózsa György út

1214

Nagytétényi útTóth József utca - 6. sz. főút fővárosi bevezető szakasza

1215

Ostor utcaDévény utca - Pannónia utca

1216

Pannónia utcaTóth József utca - Ostor utca

1217

Panoráma utcaPlébánia utca - Tatárka utca

1218

Párhuzamos utcaBarackos út - Bartók Béla út

1219

Pattantyús utcaKapisztrán utca - Tanító utca

1220

Plébánia utcaAnna utca - Panoráma utca

1221

Regényes utcaArany János utca - Kiránduló utca

1222

Remete utcaTegzes utca - Arany János utca

1223

Rózsakert utcaNagytétényi út - VII. utca

1224

Savoyai Jenő térAnna utca - Kossuth Lajos utca

1225

Savoyai Jenő térLeányka utca - Kossuth Lajos utca vonala

1226

Szabadkai utcaCsiperke utca - Balatoni út

1227

Szakiskola utcaBarackos út - Ezüstgaras utca

1228

Széchenyi utcaPannónia utca - Háros utca

1229

Szent István térLeányka utca, Mária Terézia utca vonala

1230

Tanító utcaPattantyús utca - Balatoni út

1231

Tatárka utcaPlébánia utca - Vincellér út

1232

Tegzes utcaSzent Korona utca - Remete utca

1233

Temető utcaTóth József utca - Mező utca

1234

Terv utcaBíbic utca - Rózsakert utca

1235

Terv utcaPark utca - Bíbic utca

1236

Tordai útAdy Endre út - Szent Korona utca

1237

Tóth József utcaNagytétényi út - Temető utca

1238

Törley térLeányka utca - Anna utca

1239

Török utcaBartók Béla utca - Dózsa György út

1240

VII. utcaRózsakert utca - Dózsa György út

1241

Vincellér útTatárka utca - Hittérítő út

1242

XIII. utcaDózsa György út - Ispiláng utca
   
XXIII. kerület
   
 UtcanévSzakaszhatár

1243

Alsó határútKönyves utca - Vágóhíd utca

1244

Arany János utcaHősök tere - Vecsés út

1245

Dinnyehegyi útSzentlőrinci út - Kiskócsag utca

1246

Dózsa György utcaMajori út - Ültetvény utca

1247

Erzsébet utcaKönyves utca - Szentlőrinci út

1248

Forgalmas utcaÓcsai út szervizútja - Európa utca

1249

Grassalkovich útHelsinki út - Ócsai út

1250

Haraszti útGrassalkovich út - Budapest közigazgatási határa

1251

Helsinki útBarkó utca - Grassalkovich út

1252

Hősök tereGrassalkovich út - Templom utca

1253

Hősök tereGrassalkovich út vonala

1254

Hősök tereTemplom utca - Arany János utca

1255

Hunyadi utcaTájkép utca - Grassalkovich út

1256

Könyves utcaAlsó határút - Zománc utca

1257

Külső Vörösmarty utcaAlsó határút - Tartsay utca

1258

Majori útTúri István út - Dózsa György utca

1259

Nagykőrösi útSzentlőrinci út - Hunyadi János utca

1260

Ócsai útGrassalkovich út - Budapest közigazgatási határa

1261

Rézöntő utcaGrassalkovich út - Tisza utca

1262

Szent László utcaTartsay utca - Szentlőrinci út

1263

Buszforduló utcaFatimai utca - Szent László utca

1264

Szentlőrinci útErzsébet utca - Köves út

1265

Tájkép utcaHaraszti út - Hunyadi utca

1266

Tárcsás utcaTemplom utca - Könyves utca

1267

Tartsay utcaKülső Vörösmarty utca - Köves út

1268

Templom utcaRézöntő utca - Grassalkovich út

1269

Tisza utcaRézöntő utca - Tárcsás utca

1270

Túri István útVecsés út - Majori út

1271

Újtelep útKöves út - Szent László utca

1272

Vecsés útArany János utca - Túri István út

1273

Zománc utcaWekerle Sándor utca - Könyves utca

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en