Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. A rendőrség munkavédelmi hatósági szervei

1. § (1) A Kormány a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, és a Kormány által egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.
(2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.
(3) A Kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

2. A büntetés-végrehajtás munkavédelmi hatósági szervei

2. § (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.
(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

3. A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat munkavédelmi hatósági szervei

3. § (1) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.
(2) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a munkaegészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóságok közigazgatási hatósági jogkörük gyakorlása során csak a jogszabályoknak vannak alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyekben hozandó döntésükben nem utasíthatók.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóságok munkavédelmi hatósági szervei

4. § (1) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi, helyi szervei és az önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az OKF főigazgatóját jelöli ki.
(2) A Kormány az OKF vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkavédelmi hatósági szervei

5. § A Kormány az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) az Információs Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatal vonatkozásában az Információs Hivatal főigazgatóját
jelöli ki.

5/A. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi hatósági szervei

5/A. § A Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2)
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en