Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

15/1997. (V. 28.) KTM rendelet

a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § Az R.-ben meghatározott környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységet végezhet
a) az a természetes személy, a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult, illetve
b) az a gazdálkodó szervezet, amelynek a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult tagja vagy alkalmazottja a környezeti állapotvizsgálatban részt vesz.
2. § Egy meghatározott állapotvizsgálatot (részleges állapotvizsgálatot) több szakértő együttesen is elkészíthet.
3. § A környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenység végzésére az FR 5. §-át kell megfelelően alkalmazni.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en