Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § (1) A munkabiztonsági szakértői engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj)
a) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe tartozó eljárás esetén tizenötezerötszáz forint,
b) a Magyar Mérnöki Kamara területi kamaráinak (a továbbiakban: területi kamara) hatáskörébe tartozó eljárás esetén tizenhatezerötszáz forint.
(2) A jogorvoslati eljárás díja
a)
b) a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) hatáskörébe tartozó eljárás esetén tizenhatezerötszáz forint.
(3) A munkabiztonsági szakértői engedély kiadására irányuló eljárás díja magában foglalja a tevékenység végzésére jogosult nyilvántartásba vételével kapcsolatos díjat is.
2. § (1) A díjat a kérelmező
a) a miniszter hatáskörébe tartozó eljárások esetén a miniszter által vezetett minisztérium,
b)
c) a területi kamarák hatáskörébe tartozó eljárások esetén az illetékes területi kamara,
d) az MMK hatáskörébe tartozó jogorvoslati eljárás esetén az MMK
(a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) 1. mellékletben feltüntetett számlájára köteles befizetni.
(2) A díj megfizetését az eljárás megindításakor igazolni kell.
(3) A díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.
(4) A díj az eljárást lefolytató engedélyező szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében:
a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,
b) a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében az Itv. 32. §-ában foglaltakat,
c) a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat,
d) a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (1) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és g) pontjában foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, vagy a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság helyett az elsőfokú eljárást lefolytató engedélyező szervet, hatóság és közigazgatási hatóság helyett engedélyező szervet, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. melléklet a 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelethez

1.

A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárásban első fokon eljáró hatóságok számlaszámai

1.1. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó eljárás esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla
Pénzforgalmi számla száma: 10032000-01460658-00000000
1.2. A területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó eljárás esetén:
1.2.1. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Baranya Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10402427-24215545-00000000
1.2.2. A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10200098-25711491-00000000
1.2.3. A Békés Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Békés Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 53200118-10005958-00000000
1.2.4. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10800014-20000006-10390463
1.2.5. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10102086-68836102-00000000
1.2.6. A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számlaszáma: 10102842-37119117-00000002
1.2.7. A Fejér Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 11736116-20154228-00000000
1.2.8. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10103379-10151926-00000009
1.2.9. A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Hajdú Bihar Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 11738008-20063968-00000000
1.2.10. A Heves Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Heves Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10103513-47640629-00000006
1.2.11. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 11745011-20406556-00000000
1.2.12. A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10200452-36017320-00000000
1.2.13. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Nógrád Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10103726-50107234-00000002
1.2.14. A Somogy Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Somogy Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10200799-39712495-00000000
1.2.15. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10700048-26670500-51100005
1.2.16. A Tolna Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Tolna Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 11746005-20009393-00000000
1.2.17. A Vas Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Vas Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10104789-62711559-00000002
1.2.18. A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10201006-50251593-00000000
1.2.19. A Zala Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Zala Megyei Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 12092309-00223530-00100008
2.

A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárásban másodfokon eljáró hatóságok számlaszámai

2.1.
2.2. A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó jogorvoslati eljárás esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Magyar Mérnöki Kamara
Pénzforgalmi számla száma: 10102086-68905702-00000007

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en