Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye
a) ha az időszerű mezőgazdasági munkák elvégzése már nem pótolható a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 24. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában;
b) a más célú hasznosítás megkezdése bejelentésének elmulasztása esetén a Tfvt. 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában;
c) a Tfvt. 56. §-ában;
d)
e) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 107. § (1) bekezdés c) pontjában, g) pontjának a 102. §-ra vonatkozóan, i) pontjában, a 107. § (3) bekezdés d) és e) pontjában, a 108. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, e) és f) pontjában, h) és i) pontjában, k) és I) pontjában, a 108. § (2) bekezdésében, valamint a 108. § (3) bekezdésének b) pontjában;
f) a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 21. § (2) bekezdés e) és d) pontjában, a 49. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint az 50. § (1) bekezdés a) és b) pontjában;
g) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 65. § (1) bekezdés c) pontjában, a 83. § (1) bekezdés b)-c) pontjában és f) pontjában, a 83. § (4) bekezdés c)-d) pontjában, e) pont ea) alpontjában és g) pontjában, a 84. § (1) bekezdés b) pontjában;
h) a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 28. §-ában;
i) a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 21/D. § (3) bekezdésében, 21/E. § (5) bekezdésében és 22. §-ában;
j) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában, k) és m) pontjában, valamint a 63. § (1) bekezdés a) pont ab)-al) alpontjaiban;
k) a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében;
l) a termőföld védelme érdekében a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezések esetén.
2. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.
Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en