Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. § (1) A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során
a) 2-5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,
b) 6-15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,
c) 16-25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,
d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft
összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(1a) A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.
(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:
a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,
b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.
(2a) Termőföldek 50 hektárig történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén, amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől, érintett ingatlanként a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.
(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.
2. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.
(2) A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály határozza meg.
3. § (1) A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlan fekvése szerint illetékes, a telekalakítási hatósági hatáskörben eljáró járási hivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal - e rendelet melléklete szerinti - számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.
(2) A díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a díj megfizetését igazolni.
4. § (1) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül, amennyiben pedig a többletbefizetést a kérelmező jelzi a járási hivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.
(2) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést 8 napon belül hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.
(3) Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj - részleges vagy teljes - visszatérítése válik szükségessé, a járási hivatal a vonatkozó bizonylatot megküldi az ügyfélnek és egyidejűleg felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, melyre az ügyfél a visszatérítést kéri. Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.
5. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelethez

 

A

B

 

Név

Számlaszám

1.Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

2.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

3.Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

4.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

5.Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

6.Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

7.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

8.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

9.Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

10.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

11.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

12.Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

13.Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

14.Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

15.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

16.Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

17.Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

18.Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

19.Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

20.Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en