Céginformációs szolgáltatások Cégtár

Riport funkció választható adattartalommal

Riport funkció választható adattartalommal

A vizsgált gazdasági társaság összefoglaló adatait tartalmazza, olyan bővítményekkel, mint a kockázati besorolás és index, kereskedelmi hitelkeret és a végső tulajdonos.

Ajánlatkérés
Cégadatok, céginformáció lekérdezése
Cégtár alapszolgáltatás részeként elérhető adattartalom:
 
 • alapadatok (cég neve, főtevékenysége, adószáma, cégjegyzékszáma, székhelye)
 • cégjegyzésre jogosultak adatai
 • tulajdonosok adatai
 • pénzügyi modul (utolsó öt év legfontosabb 16 mérleg- és eredménykimutatás adata, valamint négyféle számított pénzügyi mutató alakulása)
 • foglalkoztatási adatok az elmúlt 5 évre visszamenőleg
 • építési projektek (aktív építési projektek száma, aktív szerepkörök listája)

A riporthoz opcionálisan moduláris formában külön megrendelhető adatkörök:

Kockázati besorolás
Pénzügyi, cégjegyzéki és egyéb hivatalosan közzétett adatok felhasználásával professzionális módszerekkel naponta kiszámítjuk az adott cég egy éven belül fizetésképtelenségi eljárás alá kerülésének valószínűségét (scoring modell). Ennek eredményeként a hazai cégeket 5 különböző (A, B, AVG, C, D) kockázati kategóriába soroljuk be:
 
 • „A” és „B” kategóriájú besorolás esetén a cég működése kiegyensúlyozott, a fizetésképtelenség kockázata átlag alatti.
 • „AVG” kategória esetén a cég fizetésképtelenségi kockázata átlagos, további információkat a Cégelemzés, az OPTEN – Mérlegtár és Kapcsolati Háló szolgáltatásokban talál az adott cég gazdálkodásával, pénzügyi mutatóival, tulajdonosi körével kapcsolatban.
 • „C” kategória esetén ajánlott a Cégelemzés és az OPTEN - Kapcsolati Háló információiban feltárni és tisztázni az adott cég gazdálkodásával, pénzügyi mutatóival, tulajdonosi körével kapcsolatos kérdéseket.
 • „D” kategória esetén különös odafigyelést tartunk szükségesnek, mivel a rendelkezésre álló információk alapján az adott cég vagy már jelenleg is fizetési nehézségekkel küzd, vagy számolni kell annak átlagot meghaladó kockázatával, illetve lehetséges, hogy a vállalkozás újonnan alapított.

Válságállósági index
A válságtűrési index a vizsgált vállalkozás gazdasági visszaesés esetén tapasztalható stressztűrési képességét jellemzi. Az index egy iparágfüggetlen, általános kompozit mutató, amely azon pénzügyi és egyéb cégadatokat helyezi fókuszba, amelyek egy gazdasági visszaesés esetén kiemeltnek számítanak.

A mutatónak 3 állása van:
 
 • átlagnál gyengébb stressztűrési képesség
 • átlagos stressztűrési képesség
 • átlagnál erősebb stressztűrési képesség

Kockázati index
A kockázati index egy fizetésképtelenségi valószínűséggel arányos mutatószám, amely egy 1-100-ig terjedő skálán jellemzi, hogy a cég mekkora valószínűséggel fog fizetésképtelenségi eljárás alá kerülni. A mutató több száz paraméter alapján nagy megbízhatósággal képes előre jelezni egy cég fizetésképtelenségét. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál megbízhatóbb a jellemzett vállalat, és annál kisebb a fizetésképtelenségi eljárás alá kerülés valószínűsége.


Kereskedelmi hitelkeret
Az itt javasolt összeg a vizsgált cég még biztosíték nélkül megengedhető kötelezettségvállalását számszerűsíti a vállalat pénzügyi mutatói és ágazati finanszírozási sajátosságok figyelembevételével.

Stabil munkaadó index
A stabil munkaadó index a munkavállalókat középpontba állítva mutatja meg a vállalkozások működésének megbízhatóságát. Az index célja, hogy motiválja a munkaadót, és egyben erősítse a vállalkozások munkaerő-piaci pozícióját.

Exportképességi mutató
Az exportképességi mutató egy 1-100-ig skálán megmutatja, hogy egy társas vállalkozás mekkora valószínűséggel válik exportáló vállalkozássá.

Tulajdoni hányad modul
Hivatalos cégiratokból Opten által gyűjtött információk, mint a tulajdoni hányad, vagy tulajdonosi szavazatok mértéke. Ezen információk többsége nem kerül közzétételre a Cégközlönyben, kizárólag a modul előfizetői számára érhetők el.
 

Zrt. tulajdonosok modul
A zrt. tulajdonosok közzététele a jogszabályok szerint nem kötelező, így a Cégjegyzék csak ritkán tartalmazza ezeket az adatokat. Az Opten Kft. saját gyűjtésének köszönhetően azonban a részvénytársaságok tuljadonosi szerkezete is feltérképezhető.


Végső tulajdonos
A végső tulajdonosok a cégek mögött lévő cégstruktúra legtetején álló személyek és szervezetek, amelyek döntő befolyással vannak a cégcsoport működésére. Az Opten végső tulajdonos modulja elvégzi a legösszetettebb cégstruktúrák feltárását is, és egyszerű, átlátható formában listázza a vizsgált cégek mögött álló végső tulajdonosokat. A végső tulajdonosok ismerete alapvető tényező lehet a szerződési feltételek meghatározásánál.

Az Opten - végső tulajdonosok modul segítségével hatékonyabbá tehetőek az üzleti folyamatok, hiszen:
 

 • A cégek sokszor több száz szervezetből álló cégcsoportot alkotnak
 • A végső tulajdonosok akár 8-10 elemű tulajdonosi láncon, vagy párhuzamos tulajdonosi láncokon keresztül kapcsolódnak a vizsgált céghez
 • A külföldi befolyás is feltárásra kerül
 • A hivatalosan közzétett és a saját gyűjtésű befolyás adatok segítségével a végső tulajdonosra kalkulált befolyásmérték is feltárásra kerül
 • A cégbíróság által közzé nem tett Zrt tulajdonos adatok és befolyás mértékek is kiegészítik a cégstruktúra feltárását
 • Magánszemély és cég „nézetben” is megtekinthetőek a végső tulajdonosok
 • Az átlátható lista formátum akkor is segíti a felhasználót, ha a grafikus kapcsolati háló teljes bejárása - a cégcsoport összetettsége miatt - már órákat venne igénybe

Közvetett tulajdonosi befolyás
A közvetett tulajdonosi befolyás modul egy magánszemély fókuszú elemzés, melynek segítségével a vizsgált magánszemély közvetlen és közvetett módon tulajdonolt cégei is azonnal listázhatók. A szolgáltatás segítségével egyszerű, átlátható formában megjeleníthetők az egyes magánszemélyek tulajdonosi érdekeltségei még a legösszetettebb tulajdonosi láncok esetében is.

A hazai cégvilágban gyakoriak az összetett tulajdonosi láncok, akár 8-10 cégen keresztül húzódó közvetett tulajdonosi szerkezetek is fellelhetőek. A közvetett tulajdonosi befolyás modul ezáltal nagy segítség a magánszemélyek teljes (tulajdonosi) érdekeltségi körének feltérképezésében.

A kiegészítő modul mind kockázatkezelési, mind vállalkozás fókuszú üzletfejlesztési oldaról hatékony kiegészítője az egyéb céginformációs szolgáltatásoknak.

A modul segítségével az érdekeltségi kör legfontosabb adatai is listázódnak:
 
 • A magánszemély érdekeltségébe tartozó vállalkozás neve, címe, kapcsolati háló linkje
 • Vállalkozás állapota
 • Vállalkozás árbevétele
 • Befolyás mértéke
 • Tulajdonosi lánc hossza

Klaszter modul
Az Opten saját üzleti logikája alapján generált cégklaszter. Az Opten cégklaszter képző algoritmusa közzétett hivatalos adatokat és egyéb cégiratokból gyűjtött információkat felhasználva összegyűjti azokat a cégeket, amelyek között kapcsolat fedezhető fel.

 
Kérjen árajánlatot!

Vegye fel a kapcsolatot velünk, az árajánlatkérő űrlap segítségével, és kezdje el használni az Opten rendszerét Ön is!

Megújult az Opten CégTár ingyenes mobilapplikáció! 

 

icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok