Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!
       

Egységes Online Követelés-Nyilvántartó Rendszer (EOKR) és Cégellenőrző szolgáltatás

Egységes Online Követelés-Nyilvántartó Rendszer (EOKR) és Cégellenőrző szolgáltatás
Az Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer és Cégellenőrző szolgáltatás létrehozásának célja: a felhasználók pénzügyi biztonságának növelése, a gazdaságban felhalmozódott körbetartozások, lánctartozások csökkentése, az adósságállomány növekedésének megállítása, illetve a piac azon szereplőinek kiszűrése, akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül fizetésképtelenek.

Egységes Online Követelés-Nyilvántartó Rendszer (EOKR)

A szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.
 
A hitelező által bejelentett adósnak az OPTEN Kft. fizetési felszólítást küld, megemlítve azt a tényt, hogy a legnagyobb kereskedelmi bankok is használják a rendszert, így a nyilvántartásban való szereplés komoly hátrányt jelenthet az adós cég számára banki ügyleteinek intézésekor. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az adósok 20-30 százaléka inkább kiegyenlíti tartozását annak érdekében, hogy elkerülje az EOKR-be való bekerülést.
 
Mindezek mellett monitoring szolgáltatást is biztosít a rendszer, mely szerint a kintlévőségről nyilatkozó felhasználónak figyelmeztető e-mailt küld a hozzá tartozó adós gazdálkodó szervezeteknek cégbejegyzési adataiban történt bárminemű hivatalos változásának tényéről. A felhasználó ezen kívül értesül arról, ha harmadik fél által az adós cégről negatív információ kerül rendszerünkbe.
 
EOKR pecsét: az EOKR szolgáltatás részét képező pecsét (külön díj ellenében) alkalmazásával a felhasználók felhívhatják ügyfeleik figyelmét, hogy nemfizetés esetén bekerülnek az Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszerbe. Ez a pecsét elhelyezhető a kibocsátott számlán, felszólító levélen vagy az azt tartalmazó borítékon. A pecsét alkalmazása az időben történő fizetésre ösztönzi az ügyfeleket.

Cégellenőrző szolgáltatás

A szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, „egy csokorba gyűjtve” kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes hivatalosan elérhető negatív és pozitív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben.
 
Adóslisták lehívása nem lehetséges, csak egyedi lekérdezések végezhetőek. Az adatbázis jelenleg több mint 436 ezer cégre tartalmaz valamilyen negatív vagy pozitív információt.
 
A rendszer a bejelentett követeléseket négy kategóriában jeleníti meg:
   
Fennálló követelések (negatív információ)
 • Az adós gazdálkodó szervezet által teljes bizonyító erejű magánokiratban elismert, lejárt tartozás.
 • Választott bíróság által az adós gazdálkodó szervezet tekintetében jogerősen megítélt követelés (ide értve a fizetési meghagyásos eljárást is).
 • A hitelező kérelmére az adós gazdálkodó szervezettel szemben a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolási eljárásban a hitelező által a bírósághoz benyújtott kérelemben megjelölt követelés összege.
Megszüntetésre irányuló eljárás (negatív információ)
 • Felszámolási eljárás
 • Kényszertörlési eljárás
 • Végelszámolási eljárás
 • Hivatalból törlési eljárás
Vitatható követelések (negatív információ)
 • Ügyfél által bejelentett lejárt számlatartozások
Egyéb információk

Negatív információ
 • Csődeljárás;
 • Végrehajtási eljárás alatt áll (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
 • NAV kétféle adóslistáján való szereplés (180 napon túli, 100 millió Ft feletti adótartozás adósok listája, Jelentős adóhátralékosok listája);
 • Felfüggesztett / törölt adószáma van (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
 • Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés született a cég ellen;
 • Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető a cég;
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás volt a cég ellen (általában fogyasztóvédelmi bírság).
Pozitív információ
 • Kiemelt adózó;
 • Köztartozásmentes adózó;
 • Minősített adózó;
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági pozitív listán szerepel (Azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél három országos vizsgálati program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük);
 • Engedélyezett gazdálkodó (Európai Uniós közösségi vámszabályozási törvény alapján nyilvántartott pozitív EU lista. A listára azon vállalatok kerülhetnek fel, amelyek vámhatósági engedéllyel rendelkeznek, igazolták fizetőképességüket, és betartják az irányadó biztonsági előírásokat. Ha egy tagország kiállít egy ilyen igazolást, azt a többi tagország elismeri, és ezzel jelentősen egyszerűsödik egy másik tagállamban folytatott tevékenységéhez szükséges engedélyek kiadása).
A lekérdezés során az adós gazdálkodó szervezetről az alábbi adatok ismerhetőek meg:
Cégnév, székhely, cégjegyzékszám vagy adószám, a számla kiállításának dátuma és lejárata (eljárások esetén a közzététel dátuma), valamint az adatrendszerbe történő bekerülésének dátuma és az egyes követelések bruttó összege.
 
A követelés-adatbázis frissítése naponta (hitelezők bejelentései, felszámolási eljárások), hetente (egyéb eljárások, minősített adózók), illetve alkalmanként (NAV lista - negyedévente, munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztatók és köztartozásmentes adózók- havonta) történik.
 
Nem, köszönöm

Próbálja ki szolgáltatásainkat ingyenes hozzáférésünkkel!