Cégtár Light

Cégtár Light keresés

Webshop

Felhasználási segédlet és technikai információk - „Privát cégelemzés”

Felhasználási segédlet
Technikai információ

 
A hazai cégstruktúra rendkívül szövevényes és kockázatokkal teli, ezek a kockázatok sajnos nem állnak meg a vállalatok szintjén. Nap mint nap kerülhet bárki magánszemélyként is kapcsolatba cégekkel, és sokszor súlyos döntéseket kell hozni félig-meddig ismert, vagy teljesen ismeretlen vállalkozásokkal szemben is.

A legtipikusabb cég-magánszemély kapcsolat maga a munkavállalás, de kockázatokkal terhelt lehet egy előlegfizetéssel történő vásárlás, de az élet egyéb területein is sokszor gazdasági társaságokkal kerül szembe a lakosság.

Azokban az esetekben, amikor egy szolgáltató köt szerződést egy magánszeméllyel, a „vállalkozás oldal” sokszor előnyben van, hiszen a magánszemély ritkán tudja teljes körűen megítélni a partnerét és a piacot, míg a vállalkozásnak nagyobb rutinja van ebben.

A magánszemélyek saját tapasztalata sokszor nem elegendő minden helyzetre, ilyenkor lehet hasznos segítség a lakossági használatra optimalizált Cégelemző riport.
 
Üzletkötési kockázatok és a Privát cégelemzés döntéstámogató funkciói
 
Kockázati / vizsgálati tényező Leírás Döntéstámogató funkció
Cégállapot, adószám állapot, cégvezetéstől eltiltott személy Alapvető követelmény a cégekkel szemben, hogy rendezett hivatali nyilvántartással rendelkezzenek. Sajnos ez nem is olyan egyértelmű, mint ahogy elsőre hangzik. A cégek alig 50 százaléka éli meg az 5 éves kort, de még a működő cégeknek is közel 20 százaléka rendelkezik problémás adószámmal vagy épp cégeljárással. A rendezetlen alap állapotjelzőkkel rendelkező cégek kerülendők. Cég alapadatainak listázása, cégállapot, adószám állapot jelzése, cégvezetéstől eltiltott személy jelölése
Általános kockázat Magyarországon évente közel 50 ezer cég kerül törlésre, ezzel potenciálisan kárt okoznak a hátra hagyott ügyleteikkel. A magas törlési arány miatt az általános üzleti kockázat magas a hazai cégvilágban. Szerencsére azonban a kritikus események nem egyik napról a másikra történnek, hanem számos jel utalhat arra, hogy egy cég átlag feletti kockázattal rendelkezik, ezért a cégek kockázatossága statisztikai módszerekkel előre jelezhető. Opten kockázati besorolás modell jelzése a magas kockázatra vonatkozóan
Pozitív és negatív információk Számtalan pozitív és negatív információ elérhető a cégekről, amelyek jelentősen befolyásolhatják a döntéshozatalt. Egy elnyert EU-s pályázat vagy közbeszerzés nagy lökést jelenthet a vállalkozás életében, ugyanakkor hosszú távon érzékenyebbé válhat az EU-s és hazai gazdasági vagy politikai ciklusoknak. Munkavédelmi jogsértést elkövető vagy be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatókhoz pedig érdemes óvatosan közeledni, de a végrehajtás alatt álló cégek is megérnek egy kérdést az állásinterjún. Pozitív és negatív információk listázása
Tulajdonosok, cégjegyzésre jogosultak ellenőrzése Fontos szempont üzletkötésnél, hogy tudjuk, mely személyek, vagy gazdasági társaságok állnak partnerünk mögött, és kik jogosultak képviselni. Egy aláírás nem sokat ér, ha olyan személy írta alá, aki arra nem jogosult. Szintén nem szerencsés, ha a tulajdonosok között olyan személyekkel találkozunk, amelyekkel korábban már rossz tapasztalatunk volt, vagy egyéb okok miatt megkérdőjelezhető a felelősségvállalási képességük. Hatályos tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak listázása
Nemzetközi érintettség A nemzetközi érintettség kritikus kérdés, ugyanakkor lehet pozitív és negatív szerepe is. A magabiztos döntéshez fontos a tulajdonosi struktúra átvilágítása ebből a szempontból, hiszen Magyarországon nem ritkák a 8-10 elem mélységű tulajdonosi láncolatok sem. A statisztikák alapján a nyugat-európai kötődésű cégek megbízhatóbbak, mint 1-1 offshore államhoz, vagy akár keleti szomszédainkhoz köthető cég. Ugyanakkor 1-1 országkapcsolat alapján még nem lehet egyértelmű megbízhatóságot, vagy megbízhatatlanságot kijelenteni, csupán azt jelenti, hogy érdemes óvatosnak lenni, esetleg rákérdezni az állásinterjún / partnernél. Tulajdonosi struktúra tetején álló "Végső tulajdonosok" országainak listázása
Cég életkora Természetesen mind a fiatal, mind a nagyobb hagyományokkal rendelkező cégek között is akadnak jobb és rosszabb megítélésű vállalkozások is. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy sok fiatal cég esik ki idő előtt a gazdasági vérkeringésből, ugyanakkor a fiatalabb cégekben nagyobb is a fejlődési potenciál, sokszor olcsóbban, hatékonyabban dolgoznak. A cég életkora tehát egyfajta kockázati tényező, így kockázatvállalási hajlandóság függvénye, hogy milyen típusú céggel javasolt szerződni. Alapítás évének jelölése
Cég kapcsolatrendszere A cég megítélésekor árulkodó lehet a kapcsolt vállalkozások száma és kockázatossága. Sok esetben a cég önmagában még patyolat tisztának is tűnhet, ha a tulajdonosoknál bevált gyakorlat a cégek hátrahagyása, és a "tiszta lappal" indulás. Az ilyen jellegű kockázatokat ellenőrizhetjük a kapcsolt vállalkozások számának és azok kockázatosságának ellenőrzésével. Kapcsolt vállalkozások számának és azok kockázatosságának jelölése
Címkapcsolatok Hazai környezetben nem ritka jelenség, amikor egy címre több száz, vagy akár több ezer cég van bejelentve. Ezek sok esetben ártalmatlan jelenségek, ha ipari parkról vagy irodaházról beszélünk, de egy hajléktalanszállóra bejelentett cím már nem sok jóval kecsegtet, és a székhelyszolgáltatói címre bejegyzett címek sem mindig indokoltak, legalábbis bizonyos tevékenységi körök esetében. Címkapcsolatok számának jelölése
Árbevétel és eredményesség A cég árbevétele és adózás előtti eredménye kézzel fogható tényező a cég minősítése szempontjából, de további következtések levonására is lehetőséget biztosít. Az árbevétel a cég súlyát, és komolyan vehetőségét befolyásolja. A hazai cégeknek csupán 10 százaléka rendelkezik 100 millió Ft feletti árbevétellel, az ennél kisebb cégek pedig még hazai viszonylatban is mikrovállalkozásnak számítanak. Az adózás előtti eredmény pedig a cég hatékonyságát jelöli. Egy alacsony vagy negatív eredményességgel rendelkező cég vélhetően hosszú távon nem lesz életképes. Ezeket a mutatókat azonban csak trendjükkel együtt érdemes nézni, 1-1 kiugró, vagy kiugróan alacsony évből még nem szabad következtéseket levonni, de ha a trend stabil, akkor azt már érdemes figyelembe venni a cég megítélésekor. Árbevétel és adózás előtti eredmény grafikon
Alkalmazotti létszám Mind munkakereséskor, mind a szolgáltató minősítésekor érdemes figyelembe venni az alkalmazottakra vonatkozó adatokat. A létszám már önmagában árulkodó lehet, hogy hivatalosan mekkora alkalmazotti létszámmal működik a cég, de a létszámadatok trendje még ennél is fontosabb lehet. Hullámzó, vagy csökkenő alkalmazotti létszám magasabb kockázatokra utal mind a cég munkavállalói, mind a cég partnerei számára. Alkalmazotti létszám grafikon
Személyi jellegű ráfordítások Különösen munkahely választáskor fontos tényező lehet a cég személyi jellegű ráfordításainak és azok trendjének vizsgálata. Bíztató üzenet lehet, ha a trend stabil vagy növekvő. Csökkenő számok sem jelentenek rosszat, utalhatnak automatizálásra, vagy egyéb hatékonyság javító fejlesztésekre, mindenestre ilyen trend esetén érdemes tovább vizsgálódni. Személyi jellegű ráfordítások grafikon
Alkalmazottakra vetített adatok Munkavállalói szempontból kulcsfontosságú lehet megnézni, hogy egy fő mekkora árbevételt termel a cégben, és mennyi az egy főre eső becsült nettó jövedelem. Magas termelékenység a cég hosszú távú életképességét jelezheti, míg az egy főre eső becsült nettó jövedelemből a bérekre lehet következtetni. Különösen érdekes az adatokat megvizsgálni a teljes ágazathoz viszonyítva. Pozitív üzenet lehet, ha az ágazati átlagnál magasabb termelékenységgel és bérköltségekkel dolgozik egy cég. Alkalmazottakra vetített pénzügyi adatok listázása
Jelentős változások a cég életében Lehet egy cég bármilyen stabil, vagy bármilyen komoly múlttal rendelkező, amennyiben jelentős átalakulások zajlanak a cégen belül, érdemes kicsit tovább vizsgálódni. A változás lehet pozitív és negatív is, de minden esetben érdemes tisztában lenni a változás okával és következményeivel. Ha egy cég életében tulajdonosváltás, főtevékenységváltás vagy székhelyváltozás történik, akkor érdemes rákérdezni potenciális munkáltatónknál, vagy üzletfelünknél, hogy mi volt a változás oka. Tulajdonosváltás, főtevékenységváltás, székhelyváltás jelzése

Technikai információ
 1. A „Privát cégelemzés” az Opten szolgáltatásokra épülő származtatott riport, így az minden esetben az Opten "Felhasználói Kézikönyv"–ben leírtakkal együtt értelmezendő.
 2. A cégállapot az Opten Kft. üzleti logikája alapján képzett érték, amely a cégbírósági közzétételekre épül, ugyanakkor nem helyettesíti a cégtörténet részletes átvizsgálását.
 3. A cégvezetéstől eltiltott kapcsolat az Opten - Kapcsolati Háló szolgáltatás logikája alapján származtatott érték, 2 éves időszakot figyelembe véve.
 4. A „Kockázati besorolás” jelző értéke az Opten kockázati besorolás modell alapján származtatott érték. A cégek kockázatosságának meghatározását egy több száz objektív mérőszámon alapuló prediktív modell végzi.
 5. A pozitív/negatív információk listája az Opten Cégelemzés szolgáltatás pozitív és negatív információi alapján származtatott táblázat.
 6. A cégjegyzésre jogosultak esetén maximum 20-20 személy/szervezet kerül megjelenítésre.
 7. Tulajdonosváltásnak minősül minden olyan közvetlen tulajdonosi szerkezet változás, ahol új tulajdonos lép be, vagy lép ki a cégből.
 8. Székhelyváltásnak minősül minden olyan székhely cím közzététel, amelyben az új székhely eltér a közzététel előttitől.
 9. Mit jelent egy adott cégnél a "Magas kockázatú kapcsolt vállalkozások aránya" mutató? A céghez kapcsolódó kiemelten magas kockázatú működő, illetve az elmúlt 2 évben csődeljárással vagy felszámolási eljárással megszűnt kapcsolt vállalkozások számát elosztjuk a cég összes kapcsolt vállalkozásának számával.
  Kapcsolt vállalkozásnak számítanak az olyan cégek, amelyek az elmúlt 2 évben valamikor vagy jelenleg is hatályos tulajdoni vagy cégjegyzésre jogosulti szálon keresztül jelenleg is hatályosan kapcsolódnak vagy az elmúlt 2 évben valamikor hatályosan kapcsolódtak a vizsgált céghez.
  A cégek kockázatosságának meghatározását egy több száz objektív mérőszámon alapuló prediktív modell végzi, így ez az érték statisztikai módszertan eredménye, nem szubjektív vélemény.
 10. A székhely címére bejegyzett egyéb cégek száma – házszámig ismert, hatályos kapcsolatokat vizsgál.
 11. Ágazati adatoknál csak a 10 Millió Ft feletti éves árbevétellel rendelkező cégek kerülnek be a vizsgálatba. A szélső értékek kizárásra kerültek.