4 dimenziós üzleti információs szolgáltatás kifejlesztése

Kedvezményezett neve – OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe – „4 dimenziós üzleti információs szolgáltatás kifejlesztése"
A szerződött projekt összege – 436 030 368 Ft
A szerződött támogatás összege – 237 996 697 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) – 54,58 %
A projekt tervezett befejezési dátuma – 2018.12.31.
A projekt azonosító száma – VEKOP-2.1.1-15-2016-00031

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében a rugalmas adat- és analitikai infrastruktúra kialakítása mellett rugalmas kiszolgáló infrastruktúrát is fel kívánjuk építeni annak érdekében, hogy különböző információkat-, elemzéseket ne csupán humán feldolgozásra legyünk képesek kiszolgálni, hanem automatikus képi feldolgozás adatigénye is kiszolgálható legyen a részünkről minimális, elhanyagolható mértékű időráfordítással.

A kifejlesztendő szolgáltatások:
 
OPTEN IDŐGÉP: a teljes OPTEN céginformációs szolgáltatáshalmaz állapotterének rugalmas lekérdezése (pl. egy cégre vonatkozó kapcsolati háló bármilyen korábbi időpillanati állapotának lekérdezése)

OPTEN MAP: mindennemű térben értelmezhető OPTEN céginformációs adat rugalmas lekérdezése, elemzése lehetséges
 
OPTEN LIVE: Bárminemű cégadat vagy analitika jól dokumentált, rugalmas, nyílt alkalmazásprogramozási interface-en (API) keresztül gépi feldolgozásra is átadható, így közvetlenül és azonnal kiszolgálhatóak gépi feldolgozási igények.

Az utóbbi évek fontos fejleménye az üzleti információs szolgáltatások piacán a specializáció. Egyre több, egyre részletesebb, egyre bonyolultabb elemzések eredményére van szüksége a vállalkozásoknak, üzleti döntéseik megalapozására, mindezek mellett az információ megszerzésének igénye is átalakult: egyre nagyobb igény mutatkozik az üzleti információk gépi feldolgozásra való átadására, a szolgáltatásorientált architektúra megvalósítására. Ezen piaci igények kielégítése azonban meglévő technológiák adaptálásával nem megoldható: az adat tárolásának és kvázi valós-idejű visszakereshetőségének, illetve azok alapján elemzési információszolgáltatások nyújtásának megvalósítása az adattárolás, illetve az elemzési modellek alaptechnológiái terén bizonytalanság elhárítását igényli. Ezen technológiai akadályokat kívánja elhárítani jelen projekt.

Munkafolyamatok
 
I. Adattárolási és adatelemzési módszertani fejlesztések | 2016.06.01-2017.05.31 | 12 hó

I.1. A teljes adatmodell konszolidálása
Az OPTEN jelenleg hektikus adattárolási metódusainak konszolidálásával lehetőség nyílik egy nagyteljesítményű, rendezett, széleskörű adattárolási technológiai bázisra építő (pl.: geoadatbázisok, NOSQL adattárolás, in-memory adatbázisok) adattárolási infrastruktúra kifejlesztésére.
 
I.2. Adattárolási technológiák terheléses vizsgálata
A tevékenység során OPTEN adatokon terheléses teszteken keresztül felmérésre kerülnek a szóba jöhető adattárolási technológiák, így kifejleszthetővé válik a szolgáltatáshoz szükséges optimális infrastruktúra.
 
I.3. Infrastruktúra terhelési profilok vizsgálata, elemzése
A tevékenység során elemzésre kerülnek a terheléses vizsgálati adatok és az ebből leszűrt következtetések alapján kifejleszthetővé válik a szolgáltatás alapját képző adattárolási infrastruktúra.
 
I.4. Adattárolási infrastruktúra logikai tervezése
A tevékenység során kialakításra kerül a szolgáltatás alapjául szolgáló adattárolási infrastruktúra logikai rendszerterve.
 
I.5. Adattárolási infrastruktúra fizikai tervezése
A tevékenység során kialakításra kerül a szolgáltatás alapjául szolgáló adattárolási infrastruktúra fizikai rendszerterve.
 
I.6. Követelménytervezés
A szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftveres komponensek definiálásra kerülnek ezen tevékenység eredményeképp.
 
I.7. Térképi megjelenítési módszerek kifejlesztése
A szolgáltatás részeként működő térképi megjelenítési módszerek kerülnek kidolgozásra ebben a munkaszakaszban.
 
I.8. Térképi elemző módszerek kifejlesztése
A szolgáltatás részeként működő térképi elemzési módszerek kerülnek kidolgozásra ebben a munkaszakaszban.
 
I.9. OPTEN Időgép adattárolási eljárásainak kifejlesztése
A tevékenység során az OPTEN Időgép szolgáltatásához szükséges adattárolási és adatkezelési eljárások kerülnek kialakításra.
 
I.10. Architektúra terv összeállítása
A szolgáltatás fejlesztendő funkcióira vonatkozó tervek kerülnek megfogalmazásra a rendszertervben.
 
I.11. Architektúra terv elemeinek konszolidálása, felülvizsgálata
A tevékenység során felülvizsgálatra kerül az architektúra terv az eredeti célkitűzéseknek való megfelelés szempontjából.
 
II. Fejlesztések implementálása, dokumentálás – Kísérleti fejlesztés | 2017.06.01 - 2018.05.31 | 12 hó

II.1. Back-office fejlesztések
A szolgáltatás nyújtásához szükséges komponensek működtetéséhez elengedhetetlen  adminisztrációs funkciók kerülnek kifejlesztésre ezen munkaszakasz során.
 
II.2. Térképi megjelenítési funkciók kialakítása
A szolgáltatás térképi megjelenítési funkciói kerülnek kialakításra ezen tevékenység során.
 
II.3. Adattárolási alrendszer komponensek implementálása
A szolgáltatás nyújtásához szükséges adattárolási rendszer-oldali fejlesztések kerülnek végrehajtásra ezen tevékenység során.
 
II.4. Térképi elemzési funkciók implementálása
A szolgáltatás térképi elemzési funkciói kerülnek kialakításra ezen tevékenység során.
 
II.5. Grafikai tervezés, kiegészítő kliens funkciók fejlesztése
A rendszer felhasználói felületei kerülnek kivitelezésre ezen tevékenység során.
 
II.6. OPTEN LIVE API kifejlesztése
Az OPTEN LIVE alkalmazásprogramozási felület (Application Programming Interface - API) kerül kifejlesztésre ebben a munkaszakaszban.
 
II.7. Tesztelési módszertan kialakítása, tesztkörnyezet üzemeltetése
A tesztelés részletes menetét meghatározó dokumentumban kerül összeállításra a komponensek tesztelésének részletes folyamata.
 
II.8. Tesztelés
A kifejlesztendő szolgáltatások nyújtásához szükséges komponensek tesztelése kerül kialakítása ebben a munkaszakaszban.
 
II.9. Teszteredmények folyamatos elemzése, visszacsatolás
A tesztelési tevékenységek eredményeképp létrejövő dokumentumok elemzése, valamint a szükséges kontroll és visszacsatolási feladatok végrehajtása.
 
III. Egyéb projekt támogató tevékenységek, szolgáltatások | 2016.06.01 - 2018.05.31 | 24 hó

III.1. Projektmenedzsment és kommunikációs szolgáltatás - 10 800 000 Ft
A projekt megfelelő dokumentálása és szabályoknak való megfelelőse érdekében külső szolgáltatásként projektmenedzsment szolgáltatást veszünk igénybe, mivel házon belül ezen feladatokra kapacitás nincs. A feladatokat az alábbiak szerint látja el a kiválasztott szolgáltató terveink szerint.

Piackutatás, előkészítés szolgáltatás - 19 200 000 Ft

A szolgáltatás keretei között az Opten Kft. jelen projekt eredményeképpen előállított termék piaci megjelenéshez feltétlenül szükséges alapfokú kutatás során az alábbi tevékenységek biztosítása valósul meg. Az alapfokú kutatás a nemzetközi és hazai piacon megtalálható hasonló termékekhez kapcsolódik, amelyek a fejlesztés kapcsán annak menetét meghatározzák. A nemzetközi környezet és versenytársak rendszere fontos ismérv egy külpiacon való megjelenés és az ottani sikeres szereplés szempontjából, ezért mindenképpen szükséges legalább egy technológiai SWOT elemzés elkészítése és a kapcsolódó termék és szolgáltatás piramis kialakítására. A célpiacokon meglévő versenytársak elemzése is ki kell terjedjen a vizsgálat.
 
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok