Találatok száma összesen: 28434  (1422 oldalon) | Itt látható: 1-20
Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása
(2013. szeptember 26.)
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása
(2013. március 25.)
Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása
(2012. december 21.)
Magyarország Alaptörvényének második módosítása
(2012. november 9.)
Magyarország Alaptörvényének első módosítása
(2012. június 18.)
Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)
Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.)
A kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről
2015. évi CIV. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
2015. évi CIII. törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CII. törvény
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről
2015. évi CI. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi C. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
2015. évi XCIX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
2015. évi XCVIII. törvény
a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2015. évi XCVII. törvény
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről
2015. évi XCVI. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról
2015. évi XCV. törvény
az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról
2015. évi XCIV. törvény
egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról
2015. évi XCIII. törvény
az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről
2015. évi XCII. törvény
az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról