Jogi információs szolgáltatások

Jogi információs szolgáltatásaink a magyar és Európai Uniós joganyagok, illetve azok változásainak egységes szerkezetbe foglalásával a jogalkalmazók mindennapi munkájának segítését célozzák.

OptiJUS

OptiJUS
A folyamatosan változó jogszabályi környezetben elengedhetetlen a minőségi, naprakész jogi adatbázisok használata. A felhasználóbarát és korszerű OptiJUS 2011 óta szolgálja több ezer jogalkalmazó napi munkáját online (web-böngészős) és mobil applikáció formában. Rendszerünk moduláris felépítésű: az alapszolgáltatás mellé a kiegészítő modulok megvásárlásával az OptiJUS tartalmilag és funkcionálisan is jelentősen bővíthető.

Tovább »

OptiJUS alapszolgáltatás

OptiJUS alapszolgáltatás
Az OptiJUS alapszolgáltatás tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat (az önkormányzati rendeletek kivételével) és az ott megjelent egyéb anyagokat 1988-ig, hamarosan 1946-ig visszamenő időállapotokkal. Megtalálhatóak továbbá 44 féle ágazati közlöny anyagai, a törvényjavaslatok és a törvények indokolásainak szövegei, a Kúria irányítási eszközei, a Kúriai Döntésekben közzétett BH-k 1975-ig és az Ítélőtáblai Határozatok című lapban közzétett ítélőtáblai döntések, valamint a NAV jogalkalmazást segítő anyagai.

Tovább »

Idegennyelvű Jogi Adatbázis

Idegennyelvű Jogi Adatbázis
2013 decemberétől akár az OptiJUS részeként, akár külön is elérhető az OptiJUS Idegennyelvű Jogi Adatbázis, amely többszáz jogszabályt, nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat, a TEÁOR kódokat, a Vámtarifát és a Jegybanki Alapkamat jegyzéket tartalmazza angol és – a fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven. Ezen szolgáltatások mellett angol-magyar jogi szótár is elérhető a felületről.

Tovább »

Döntvény modul, Ítéletkereső

Döntvény modul, Ítéletkereső
A Döntvénymodulban a joggyakorlat széles körű megismerését a 140 ezret meghaladó, több szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja. Az Ítéletkereső pedig egy speciális, kifejezetten a bírósági ítéletek és végzések könnyű és gyors felkutatására kifejlesztett kereső.

Tovább »

Új Ptk. nagykommentár online modul

Új Ptk. nagykommentár online modul
A 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja 2014. júniustól elérhető moduljaink között egybefüggő kommentárszövegként külön, és a Ptk. vonatkozó szakaszai alá beillesztve is. A kommentárban a szerzők bemutatják azokat a rendelkezéseket, amelyek jelentősen változtak a korábbi szabályozáshoz képest, vagy épp teljesen újként kerültek beiktatásra.

Tovább »

Nagykommentár modul

Nagykommentár modul
Kommentárjaink szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki.

Tovább »

Adó TB modul

Adó TB modul
A modul a Saldo Zrt.-vel kötött együttműködés keretében különböző jogszabályi magyarázatokat tartalmaz.

Tovább »

Adózási és Számviteli magyarázatok

Adózási és Számviteli magyarázatok
Az eddig Üzleti Navigátor néven ismert online szolgáltatás lényege, hogy a leggyakoribb, a vállalkozások működését érintő adózási, számviteli és munkaügyi problémákat nem jogszabály-magyarázatként közli, hanem témakörönként gyakorlatorientáltan, lényegre törően, egyszerű nyelvezettel és szabályos felépítettséggel.

Tovább »

Nagy Iratmintatár modul

Nagy Iratmintatár modul
A Nagy Iratmintatár modul egy jogágakra bontott dokumentumtár, mely az alapszolgáltatásban szereplő anyagokkal együtt több, mint 3000 iratmintát tartalmaz.

Tovább »

Hatásköri Jegyzék modul

Hatásköri Jegyzék modul
A Hatásköri jegyzék modul a települési önkormányzatok és szerveik (képviselő-testület, polgármester, a bizottságok és jegyzők) több, mint 300 jogszabályban felsorolt több ezer feladatát tartalmazza egy lekérdezhető adatbázis formájában.

Tovább »

EU modul

EU modul
A modul az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Communities) megjelent uniós joganyagot tartalmazza magyar nyelven.

Tovább »

Intelligens Nyomtatványkitöltő modul

Intelligens Nyomtatványkitöltő modul
Az intelligens nyomtatványkitöltő program a cégeljáráshoz szükséges cég- illetve változásbejegyzési nyomtatványokat tartalmazza. Az intelligens nyomtatványkitöltőben Változásbejegyzési nyomtatvány kitöltése esetén lehetőség van a Cégtárban szereplő meghatározott cégadatok automatikus beillesztésére.

Tovább »

Jogi kiadványok

Jogi kiadványok
Jogi információs kiadványaink között megtalálható az új Ptk. konverziós táblája, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2011, A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, a Bírói Gyakorlat Füzetek és a Jogesetek Magyarázata.

Tovább »

Az új Ptk. konverziós táblája

Az új Ptk. konverziós táblája
A kiadvány a régi magánjogi szabályokat és az új Ptk. rendelkezéseit felelteti meg egymásnak táblázatos formában.

Tovább »

A Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata

A Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011 című könyv a jogszabály mindenre kiterjedő részletes magyarázata, amely több mint két és fél ezer oldalon keresztül több ezer jogesetet beépítve magyarázza valamennyi, a jogszabály alkalmazása során felmerülő problémát, élethelyzetet – így ad gyakorlati útmutatót az olvasónak.

Tovább »

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja
2014. március 15-én jelentős változás történt a magyar jogrendszerben, hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv (új Ptk.). Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba léptető, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelent négykötetes nagykommentárja azonban már ezeket a jogszabályokat is figyelembe veszi.

Tovább »

Ptk. jogszabálygyűjtemény Kúriai iránymutatásokkal

Ptk. jogszabálygyűjtemény Kúriai iránymutatásokkal
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. - régi Ptk. irányú konverziós táblával az OPTEN Kft.-től! A kiadvány a gyakorló ügyvédek mellett a közjegyzők, vállalati jogtanácsosok, bírók és ügyészek számára nyújt segítséget a mindennapi munkához.

Tovább »

Adó Különszám 2015 (Saldo Zrt.)

Adó Különszám 2015 (Saldo Zrt.)
A különszám egy kötetben, egységes szerkezetben, magyarázatokkal 700 oldal terjedelemben tartalmazza a legfontosabb jogszabályok 2015. évi normaszövegét. A 2015. januárjától hatályos adójogszabályokat a hozzáfűzött kommentárok értelmezik, példákkal illusztrálják az új és a módosított paragrafusokat.

Tovább »

Bírói Gyakorlat Füzetek

Bírói Gyakorlat Füzetek
Az OPTEN könyvsorozata új műfajt szeretne meghonosítani Magyarországon: az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárok között elhelyezkedő kiadványtípust – egy adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét.

Tovább »

Jogesetek Magyarázata

Jogesetek Magyarázata
Negyedévenként megjelenő folyóirat a magyar jogi kultúra megújításáért a bírósági ítéletek elemzésén keresztül.

Tovább »

A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2015

A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2015
A társadalombiztosítás fedezetét biztosító szabályozás a szociális hozzájárulási adó bevezetésével összetettebbé vált, így az évenkénti módosításokat a szakembereknek is nehéz követni, a laikusok pedig sokszor elvesznek a változó jogszabályok között.

Tovább »

A Jövő Ügyvédje program

A Jövő Ügyvédje program

A Jövő Ügyvédje program a Magyar Ügyvédi Kamara támogatásával jött létre azzal a céllal, hogy a magyar ügyvédi társadalom körében is elterjedjenek a legújabb információs technológiák kínálta lehetőségek.

Tovább »

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjainak

A BÜK tagjaként Ön idén is díjmentesen használhatja az OptiJUS jogi adatbázist a JogTudor programban. Ha eddig még nem használta vagy mást használt, most ne hagyja ki az egyedülálló lehetőséget a 2015.07.01-től 2015.12.31-ig tartó időszakra!

Tovább »

A Megyei Ügyvédi Kamarák tagjainak

A Megyei Ügyvédi Kamarák tagjainak

Az Opten Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan igyekszik a Budapesten kívüli ügyvédek számára is kedvező konstrukcióban kínálni a jogi kiadványokat, szolgáltatásokat. Célunk, hogy a gyorsan változó jogszabályi környezet követése költséghatékonyan, magas szakmai színvonalon legyen hozzáférhető a teljes hazai ügyvédtársadalom számára.

Tovább »