Jogi információs szolgáltatások

Jogi információs szolgáltatásaink a magyar és Európai Uniós joganyagok, illetve azok változásainak egységes szerkezetbe foglalásával a jogalkalmazók mindennapi munkájának segítését célozzák.

OptiJUS

OptiJUS
A folyamatosan változó jogszabályi környezetben elengedhetetlen a minőségi, naprakész jogi adatbázisok használata. A felhasználóbarát és korszerű OptiJUS 2011 óta szolgálja több ezer jogalkalmazó napi munkáját háromféle platformon: online (web-böngészős), mobil és offline (DVD) formában. Rendszerünk moduláris felépítésű: az alapszolgáltatás mellé a kiegészítő modulok megvásárlásával az OptiJUS tartalmilag és funkcionálisan is jelentősen bővíthető.

Tovább »

OptiJUS alapszolgáltatás

OptiJUS alapszolgáltatás
Az OptiJUS alapszolgáltatás tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat (az önkormányzati rendeletek kivételével) és az ott megjelent egyéb anyagokat 1988-ig visszamenő időállapotokkal. Megtalálhatóak továbbá 44 féle ágazati közlöny anyagai, a törvényjavaslatok és a törvények indokolásainak szövegei, a Kúria irányítási eszközei, a Kúriai Döntésekben közzétett BH-k 1975-ig és az Ítélőtáblai Határozatok című lapban közzétett ítélőtáblai döntések, valamint a NAV jogalkalmazást segítő anyagai.

Tovább »

Idegen Nyelvű Jogi Adatbázis

Idegen Nyelvű Jogi Adatbázis
2013 decemberétől akár az OptiJUS részeként, akár külön is elérhető az OptiJUS Idegen Nyelvű Jogi Adatbázis, amely többszáz jogszabályt, nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat, a TEÁOR kódokat, a Vámtarifát és a Jegybanki Alapkamat jegyzéket tartalmazza angol és – a fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven. Ezen szolgáltatások mellett angol-magyar jogi szótár is elérhető a felületről.

Tovább »

EU modul

EU modul
A modul az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Communities) megjelent uniós joganyagot tartalmazza magyar nyelven.

Tovább »

Döntvény modul, Ítéletkereső

Döntvény modul, Ítéletkereső
A Döntvénymodulban a joggyakorlat széles körű megismerését a 125 ezret meghaladó, több szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja. Az Ítéletkereső pedig egy speciális, kifejezetten a bírósági ítéletek és végzések könnyű és gyors felkutatására kifejlesztett kereső.

Tovább »

Nagykommentár modul

Nagykommentár modul
Kommentárjaink szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki.

Tovább »

Adó TB modul

Adó TB modul
A modul a Saldo Zrt.-vel kötött együttműködés keretében különböző jogszabályi magyarázatokat tartalmaz.

Tovább »

Nagy Iratmintatár modul

Nagy Iratmintatár modul
A Nagy Iratmintatár modul egy jogágakra bontott dokumentumtár, melybe a felhasználó maga is beilleszthet saját dokumentumokat. Az alapszolgáltatásban szereplő anyagokkal együtt több, mint 2800 iratmintát tartalmaz.

Tovább »

Hatásköri Jegyzék modul

Hatásköri Jegyzék modul
A Hatásköri jegyzék modul a települési önkormányzatok és szerveik (képviselő-testület, polgármester, a bizottságok és jegyzők) több, mint 300 jogszabályban felsorolt több ezer feladatát tartalmazza egy lekérdezhető adatbázis formájában.

Tovább »

Adózási és Számviteli magyarázatok

Adózási és Számviteli magyarázatok
Az eddig Üzleti Navigátor néven ismert online szolgáltatás lényege, hogy a leggyakoribb, a vállalkozások működését érintő adózási, számviteli és munkaügyi problémákat nem jogszabály-magyarázatként közli, hanem témakörönként gyakorlatorientáltan, lényegre törően, egyszerű nyelvezettel és szabályos felépítettséggel.

Tovább »

Jogi kiadványok

Jogi kiadványok
Jogi információs kiadványaink között megtalálható az új Ptk. konverziós táblája, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2011, a Bírói Gyakorlat Füzetek és a Jogesetek Magyarázata.

Tovább »

Az új Ptk. konverziós táblája

Az új Ptk. konverziós táblája
A kiadvány a régi magánjogi szabályokat és az új Ptk. rendelkezéseit felelteti meg egymásnak táblázatos formában.

Tovább »

A Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata

A Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011 című könyv a jelenleg hatályos jogszabály mindenre kiterjedő részletes magyarázata, amely több mint két és fél ezer oldalon keresztül több ezer jogesetet beépítve magyarázza valamennyi, a jogszabály alkalmazása során felmerülő problémát, élethelyzetet – így ad gyakorlati útmutatót az olvasónak.

Tovább »

Az új Ptk. és Ptké. kommentárja

Az új Ptk. és Ptké. kommentárja
2014. március 15-én hatalmas változás kezdődik a magyar jogrendszerben: hatályba lép a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv. Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba lépő, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. új kommentárja, mely egy Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelenő háromkötetes mű azonban már ezeket a törvényeket is figyelembe veszi.

Tovább »

Bírói Gyakorlat Füzetek

Bírói Gyakorlat Füzetek
Az OPTEN könyvsorozata új műfajt szeretne meghonosítani Magyarországon: az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárok között elhelyezkedő kiadványtípust – egy adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét.

Tovább »

Jogesetek Magyarázata

Jogesetek Magyarázata
Negyedévenként megjelenő folyóirat a magyar jogi kultúra megújításáért a bírósági ítéletek elemzésén keresztül.

Tovább »

JogTudor

JogTudor
Az OPTEN Kft. és a BÜK együttműködésének eredményeképpen létrejött JogTudor szolgáltatás kedvezményes csomagajánlatokat biztosít a Budapesti Ügyvédi Kamara és a Megyei Ügyvédi Kamarák tagjai számára.

Tovább »

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjainak
A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének döntése értelmében 2013. július 1-jétől az OPTEN jogi adatbázis szolgáltatáscsomagja is igényelhető a kamarai tagok számára, melyet a BÜK fizet ki tagjai helyett. A csomag az alap OptiJUS-on túl tartalmazza a Döntvény és Nagykommentár modulokat is.

Tovább »

A Megyei Ügyvédi Kamarák tagjainak

A Megyei Ügyvédi Kamarák tagjainak
A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének döntése értelmében 2013. július 1-jétől az OPTEN jogi adatbázis szolgáltatáscsomagja nemcsak Budapesten igényelhető a kamarai tagok számára, hanem az egész országban is. A kedvezményes csomag az alap OptiJUS-on túl tartalmazza a Döntvény és Nagykommentár modulokat is.

Tovább »